Sluta skyll på säkerheten, policykramare! – HRbloggen.se
Hem » digital HR

Sluta skyll på säkerheten, policykramare!

Av den 2 oktober 2017 942 visningar
DIGITAL HR. Möjligheten att jobba flexibelt och mobilt är en allt viktigare del av arbetsgivarerbjudandet. Men HR stöter ofta på patrull från IT-avdelningen – trots att säkerheten inte behöver äventyras med dagens teknik, skriver VMwares Sverigechef Per Gustafsson i ett debattinlägg.

distansarbete

Innan sommaren lät vi undersökningsföretaget YouGov granska* hur HR-medarbetare på medelstora företag i Sverige ser på IT-användandet ur ett arbetsgivarperspektiv. En tredjedel ansåg att företaget skulle vara en mer attraktiv arbetsplats om man hade en mer tillåtande IT-policy. Det kan exempelvis handla om att tillåta medarbetare att använda sina privata mobila enheter eller molntjänster som Dropbox i arbetet.

Saknar verktyg
Undersökningen visar även att fyra av fem HR-medarbetare tycker att IT-verktyg som gör det möjligt att jobba effektivt på distans – exempelvis tillgång till affärssystem – är viktigt för att attrahera och behålla medarbetare. Men endast två av tre tycker att deras företag faktiskt tillhandahåller dessa verktyg.

När liknande frågor ställdes till företagssäljare, Sveriges fjärde största yrkesgrupp, visade det sig att bara hälften anser att de har tillgång till de IT-verktyg som behövs för att kunna maximera försäljningen.

Siffrorna är nedslående av flera anledningar. Att medarbetarna inte tillhandahålls de verktyg som behövs i arbetet påverkar företagets effektivitet och lönsamhet. Dessutom riskerar företaget att förlora talanger när dessa söker sig vidare till företag med ett modernare synsätt på IT-användning.

Strikt policy ökar riskerna
Den främsta anledningen till en strikt IT-policy är naturligtvis säkerheten. Paradoxalt nog leder en sådan policy ofta till ökade risker. Det styrks av undersökningen, som visar att var tredje säljare använder IT-verktyg som är förbjudna enligt företagets policy, till exempel molntjänster eller privata datorer, för att kunna arbeta effektivt utanför kontoret.

Företag bör vara mer noggranna med hur de säkrar data – samtidigt som användarna ges den enkelhet de vill ha för att nå den. Fler förbud och inskränkningar är inte rätt väg att gå.

Med moderna verktyg kan man sätta upp regelverk för var, när och hur en användare ska få tillgång till både information och applikationer oavsett enhet. Dessutom kan man säkerställa att viss typ av information bara får delas internt inom bolaget, så att informationen inte kan skickas till privata e-postadresser eller läggas på vilken lagringstjänst som helst.

Frigör kreativitet
Till sist bör alla organisationer göra sitt yttersta för att ge användarna en enkel IT-miljö där de själva kan välja mer fritt hur de vill arbeta. Dels för att ge dem en bättre arbetsplats i stort, men även för att frigöra medarbetarnas kreativitet och produktivitet.

Digitaliseringen går inte att värja sig emot. Tvärtom måste organisationer omfamna den för att utnyttja fördelarna. Det gäller inte minst hur vi arbetar idag. De företag som inser detta för sent kommer även att upptäcka att de främsta talangerna redan har gått vidare.

* Fotnot: Undersökningen genomfördes av YouGov på uppdrag av VMware under perioden 7-12 april 2017 genom 50 intervjuer med HR-ansvariga samt 50 med säljansvariga på svenska företag med över 50 anställda.

Per Gustafsson

Per Gustafsson

SverigechefVMware
Per har 20 års erfarenhet av IT-branschen och brinner för att i en allt mer komplex IT-värld underlätta organisationers användning av IT. Genom sin förmåga att förstå hur teknik kan skapa affärsfördelar har Per haft ledarroller på globala företag som Dell, Hitachi och nu VMware.
Per Gustafsson
Per Gustafsson

Senaste inlägg av Per Gustafsson (Se alla)

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny