Strategi till frukost kräver strukturkapital – HRbloggen.se
Hem » org & ledarskap, strategisk HR

Strategi till frukost kräver strukturkapital

Av den 18 september 2017 942 visningar
ARBETSPLATSKULTUR. Det sägs att kulturen äter strategin till frukost. Och visst är det alla dagar kulturen som hjälper er att lyckas med de strategiska initiativen! Men kulturen är i sin tur beroende av strukturkapitalet som ett tydligt ramverk.

Kultur äter strategi – Culture eats strategy. Illustration: Annika Ahnlund.

”Kultur äter strategi till frukost”, sägs Peter Drucker en gång ha sagt. Kloka ord som fortfarande är sanna, men lättare sagt än gjort. Naturligtvis behövs strategin, för den ger er organisation en gemensam bild om vart ni är på väg, en vision och en målbild för verksamheten och VAD ni vill åstadkomma.

Men det är kulturen som ser till att ni klarar av utvecklingen eller förändringen. Kultur handlar om människor och hur vi förhåller oss till varandra. På arbetsplatser är det ofta en uttalad värdegrund som slår an tonen, men även ledarskap och medarbetarskap.

Strukturkapitalet ger ramarna
Det många missar i arbetet med att skapa en tydlig arbetsplatskultur, är att först se till att det finns ett centralt ramverk på plats – ett strukturkapital – som hjälper er att förankra kulturen. Annars är det lätt hänt att kulturen blir personberoende. Ni kanske har en fantastisk VD eller ambassadör bland medarbetarna som utgör kärnan i er kultur. Men om den nyckelpersonen slutar, kan kulturen försvinna eller försvagas.

Genom att bygga upp och dokumentera ert strukturkapital, ger ni vägledning om HUR ni vill göra saker och ting. Det skapar tydlighet och kommunicerar vilka förväntningar ni har på både medarbetare och ledare.

Hur mycket strukturkapital ni behöver drivs generellt av antalet medarbetare:

  • Mindre organisationer behöver ofta färre processer och handlingsprogram, och kan klara sig med goda vanor och traditioner.
  • Större verksamheter behöver göra en större insats för att ta fram handlingsprogram och initiativ som genererar ”rätt” kultur och beteenden.

Fem steg till tydligare arbetsplatskultur
Så, hur gör man då för att påbörja arbetet med att skapa en tydlig arbetsplatskultur? Här är fem steg som hjälper er!

  1. Kartlägg ert nuläge och sätt mål, de kulturskapande aktiviteter och ramverk som redan finns på plats, samt skapa en tydlig målbild för ert arbete.
  2. Utvärdera medarbetarupplevelsen för att se hur pass effektivt den skapar engagemang hos medarbetaren.
  3. Analysera gapet mellan nuläge och målbild, för att förstå om det finns diskrepans i resultatet. Se över om det finns tydlig dokumentation eller om kulturen är personberoende.
  4. Utveckla ert kulturella ramverk, dvs. era policyer, system, traditioner eller vanor, så att dessa kulturskapande aktiviteter driver rätt beteende och arbetssätt. Detta skapar tydlighet kring vad som gäller och vilka förväntningar som finns på ledare och medarbetare.
  5. Förankra kulturen genom att värdera ”rätt” saker och fira framgångar tillsammans med hela arbetsgruppen.

Kulturen sitter i människorna och inte i väggarna, säger många. Men det stämmer inte! Kulturen sitter till stor del i de ramverk, processer och aktiviteter som ni spikar. Det är dessa som kommer att stötta era strategiska initiativ och möjliggöra att de lyckas.

Vi på Great Place to Work hjälper dig gärna att strukturera processen och mäta och värdera arbetsplatsen. Med verktyget Trust Index kan du identifiera hur medarbetaren ser på relationen till sin ledare, sitt arbete och sina kollegor. Medan Culture Audit ger en bild av den arbetskultur som ledningen anser sig erbjuda. Resultatet från de båda mätningarna visar hur väl medarbetarnas och ledarnas åsikter överensstämmer med varandra och företagets värderingar och affärsmässiga mål.

Fotnot: Denna artikel sponsras av en samarbetspartner som vi på HRbloggen.se varmt kan rekommendera.

Maria Grudén
Maria Grudén har sedan 2008 varit VD för Great Place to Work® Sverige och har lång erfarenhet av organisations- och kompetensutveckling samt förändringsarbete. Maria driver och utvecklar verksamheten i Sverige samtidigt som hon arbetar med det internationella Great Place to Work-nätverket, driver kunduppdrag och håller seminarier.
Maria Grudén
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny