Så stöttar HR förändring – HRbloggen.se
Hem » läsvärt, org & ledarskap, strategisk HR

Så stöttar HR förändring

Av den 26 september 2017 942 visningar
FÖRÄNDRINGSARBETE. Många organisationer misslyckas med att uppnå önskade effekter av sina förändringar. Förändringsledare Catrin Brodin ger initierade tips kring hur HR bäst stödjer organisationen med kompetens, metoder och processer.

Ständig förändring. Illustration: Jet Svärd.

Illustration: Jet Svärd

De flesta organisationer ställs idag inför nya utmaningar som kräver ständig förändring och anpassning. Att driva förändringar kostar både tid och pengar. Därför blir det allt viktigare för företag att bli duktiga på HUR de faktiskt arbetar med och leder förändringar.

Jag är helt övertygad om att de företag som har en god förmåga att hantera och driva förändringar kommer ha en konkurrensfördel i vår föränderliga omvärld. Trots den insikten är det min upplevelse att många företag misslyckas med att uppå önskade effekter av sina förändringar.

Förändringar sker till största del via människorna i företagen. HR har därför en viktig roll att stötta sin organisation kring kompetens, metoder och processer kring förändringsledning. Men HUR gör man detta på bästa sätt?

Strukturerade metoder
Först behöver man ha koll på vilka framgångsfaktorer som är viktiga för en förändring. Jag har deltagit i och lett ett 50-tal förändringsprojekt genom åren. Jag har misslyckats många gånger, men varje gång ställt mig frågan: Varför uppnår vi inte de önskade effekterna och varför får vi inte med oss våra medarbetare i förändringen?

För ett antal år sedan började jag på allvar intressera mig för förändringsledning/change management. I de förändringsprojekt jag drev, började vi arbeta med förändringar på ett mer strukturerat sätt. Då började det gå riktigt bra!

Det ena förändringsprojektet är förstås inte det andra likt. Alla företag har sina utmaningar och sina möjligheter. Men även om alla förändringsprojekt är unika, vill jag påstå att det finns ett antal gemensamma framgångsfaktorer.

Viktiga förändringsfaktorer

Tre framgångsfaktorer för lyckade förändringar
I de lyckade förändringsprojekt jag varit en del av, har det varit avgörande att fokusera på tre viktiga delar, som är beroende av varandra under hela förändringsprocessen:

Att medarbetarna förstår varför förändringen ska genomföras (syfte och mål), att cheferna förstår vad som krävs för att leda människor i förändring samt att ha en bra struktur och metod för att genomföra förändringen.

Kom igång!

Här kommer några korta och enkla tips på hur ni kan ta de första stegen för att förbättra ert arbete med förändringar.

1. Metod och processer.
Ta fram en gemensam metod för hur ni ALLA driver förändringar. Det finns färdiga mallar att köpa på marknaden, men det går att med ganska liten insats skapa sina egna verktyg. Till exempel, ta fram:

  1. projektplan
  2. uppföljning för projektet
  3. kommunikationsplan
  4. intressentanalys
  5. utbildningsmaterial
  6. etc…

2. Organisera ert arbete kring förändring. Om ni har bestämt er för att jobba utifrån en gemensam metod för förändring behöver ni fundera på hur ni ska göra det. Ska ni ha separata förändringsledare i projekten – eller ska ni utbilda befintliga personer i linjeorganisationen? Det finns fördelar och nackdelar med både och. Det viktigaste är att ni tänker till kring huret och genomför utifrån det.

3. Utbilda berörda ledare, chefer och medarbetare. Se till att ta fram ett gemensamt utbildningsmaterial som ni alltid använder inför och i en förändring. Skapa en särskild utbildning riktad till alla medarbetare som handlar om att öka sin egen individuella förmåga att hantera förändringar. Ta fram en utbildning till alla ledare och chefer i förändringen i syfte att stötta dem i sitt ledarskap.

Till sist
Våga börja! Att som organisation bli riktigt vass på att driva förändringar tar tid och kräver medvetet och idogt arbete. Bygg er förmåga stegvis, lägg till en sak, utöka till två saker, lär er under tiden och gör er organisation medveten om att det här inte är en fluga utan något som alla behöver förstå och kunna!

Fotnot: HR-bloggens läsare kan beställa Catrin Brodins nyutgivna bok ”Att leda förändringar – så funkar det” för specialpriset 199 kronor + frakt här t.o.m. 15 oktober 2017. Läs mer om boken på AdLibris »

Catrin Brodin

Catrin Brodin

Change manager/förändringsledareWAY!
Catrin Brodin har lång erfarenhet av HR-arbete och förändringsledning och har lett förändringsprojekt inom bl a IT, HR, Sourcing och verksamhetsutveckling. Hon har även utvecklat praktiska metoder som stöttar organisationens förändringsarbete. I maj 2017 släppte hon boken ”Att leda förändringar – så funkar det”.
Catrin Brodin
Catrin Brodin
Catrin Brodin

Senaste inlägg av Catrin Brodin (Se alla)

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny