Nyckelfaktorer som får chefen att orka leda – HRbloggen.se
Hem » org & ledarskap

Nyckelfaktorer som får chefen att orka leda

Av den 22 september 2017 942 visningar
HÅLLBART LEDARSKAP. Ett arbetsliv med osäkra och oförutsägbara förhållanden skapar inte bara stress för medarbetare. En ny studie fokuserar på vad som idag krävs för att kunna, orka och vilja vara ledare. Självmedkänsla har visat sig vara en viktig skyddsmekanism.

Hållbart ledarskap

Skruvarna dras åt och man hamnar själv i kläm mellan högsta ledningens krav och att pressa sina medarbetare som redan jobbar mycket.

Ett hållbart ledarskap är viktigt för både chefer och medarbetare. Särskilt när dagens moderna arbetsliv kännetecknas av förändring, komplexitet och snabb teknologisk utveckling, ofta kombinerat med ökade kostnader och minskande resurser.

Stressade chefer
Men samtidigt som rollen som ledare blir allt mer betydelsefull, visar undersökningar att stressen bland svenska chefer ökar och att omsättningen på chefer är hög.

Christine Mellner. Foto: Susanne Ekström.

Under ett seminarium i veckan presenterade Christin Mellner, fil dr och forskare i arbets- och organisationspsykologi på Stockholms universitet, resultatet av sitt gedigna forskningsprojekt ”Hållfast – Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv”. Projektet har finansierats av AFA Försäkring och datan har samlats in genom webbenkäter och djupintervjuer med chefer inom både privat och offentlig sektor.

– Vilka är förutsättningarna för att kunna, orka och vilja vara ledare i dagens arbetsliv? Vad behöver ledare för att hålla på sikt? Hur kan hållbart ledarskap utvecklas och stärkas? Det är frågor vi ställt under projektet vi arbetat med under tre års tid, berättar Christin Mellner.

Orimliga krav
Enkätstudien har analyserat faktorer som har samband med ledares livsbalans, sömn, återhämtning, hälsa, sjukfrånvaro, sjuknärvaro och vilja att fortsätta som ledare. I djupintervjuerna har chefer från olika branscher närmare delat med sig av sina erfarenheter.

En intervjuperson nämner svårigheten att leva upp till höga krav och orimliga målstyrningsmodeller. En annan intervjuperson säger:

– Skruvarna dras åt och man hamnar själv i kläm mellan högsta ledningens krav och att pressa sina medarbetare som redan jobbar mycket. Detta gör att man varken leder andra hållbart eller mår bra själv.

Många chefer jobbar på fritiden
När det gäller gränsen mellan arbete och privatliv anger 70 procent av de tillfrågade att de vill kunna lämna arbetet på arbetsplatsen när de går hem för dagen. Lika många instämmer i att de besvarar jobbsamtal, e-post och sms på sin fritid.

– Det visade sig att hela 40 procent av de tillfrågade jobbar under semestern och 34 procent låter arbetet avbryta när man umgås med familj och vänner, säger Christin Mellner.

Av studierna kan forskarna dra slutsatser kring vad som är centralt för hur hållbar man är som ledare i det moderna arbetslivet.

– Möjlighet till arbetsfri fritid är en av de centrala faktorerna för hållbart ledarskap. Även stöd från sin närmaste chef och ledningsgrupp, gränskontroll, tillitsfulla relationer med medarbetare, att inte vara en buffert för stressade medarbetare och så kallad självmedkänsla spelar stor roll, säger Christin Mellner.

Självmedkänsla viktig skyddsmekanism
I en tidigare artikel hos Fastigo, framhåller Christin särskilt tre faktorer som gör att vissa chefer klarar sig bättre än andra:

– Det handlar om självmedkänsla, en förmåga att sätta gränser och att man känner att ens arbete är meningsfullt och har ett värde.

Begreppet självmedkänsla handlar om att vara snäll och mindre dömande mot sig själv, vilket har en särskilt positiv inverkan på hälsan. Det ökar även förmågan att sätta gränser för hur mycket arbetslivet får spilla av sig i privatlivet.

Annika Ahnlund

Annika Ahnlund

grundare & redaktörHRbloggen.se
Annika är grundare och redaktör för HRbloggen.se samt vd för HR etcetera AB, där hon bl a arrangerar seminarier och utbildningar för HR och chefer. I botten är hon både beteende/personalvetare fil.kand. och marknadsförare med lång erfarenhet av kommunikation från reklambranschen.
Annika Ahnlund
Annika Ahnlund
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny