Tar tekniken till hjälp för att introducera nya medarbetare – HRbloggen.se
Hem » digital HR

Tar tekniken till hjälp för att introducera nya medarbetare

Av den 7 september 2017 942 visningar
DIGITAL HR. I våras lanserade Vänersborgs kommun en digital introduktion för nya medarbetare. ”Ett alternativt sätt att med teknikens hjälp förmedla både förväntningar och känsla i ett tidigt skede – gärna redan innan personen startat”, berättar utvecklingsledare HR Jozephine Hermansson.

Introduktion Vänersborgs kommun

En medarbetares relation med oss som arbetsgivare börjar egentligen långt innan själva anställningskontraktet är påskrivet. Vi möter kommande medarbetare dagligen: på väg till och från jobbet, under arbetsdagen, i matbutiken… Varje möte med oss som kommun är en del av relationen till oss som arbetsgivare och vårt arbetsgivarvarumärke.

Ser möjligheter med ny teknik
För att kunna konkurrera om arbetskraften, behöver vi som arbetsgivare se till hela medarbetarupplevelsen och sedan utveckla del för del. Vi måste också se möjligheterna med att kommunicera på nya sätt. Idag förväntar sig medarbetare att ta emot information på ett helt annat sätt än för bara några år sedan.

I april lanserade vi i Vänersborgs kommun en digital introduktion, som möjliggör för oss att förmedla fakta, förväntningar och en känsla av kommunen redan tidigt i anställningen, när den nya medarbetaren är nyfiken på sitt nya jobb och sin arbetsgivare. Målet är att alla – även timanställda och studenter – ska introduceras till kommunen på detta sätt, helst redan innan påbörjad anställning.

Solid grund skapar förtroende
Introduktionen är baserad på vår personalpolicy och bygger på över 1000 enkätsvar och 150 intervjuer med medarbetare och chefer, i samarbete med våra politiker. Den är utformad för att skapa trygghet kring vad som gäller och vad man som medarbetare kan förvänta sig. Vi vill förmedla såväl det politiken bestämt som vår kultur på ett transparent och äkta sätt. Det bygger förtroende och motivation.

Introduktionen är målgruppsanpassad och består av flera korta filmer kring olika frågeställningar. Exempelvis hur en politiskt styrd organisation fungerar, vad som händer om du blir sjuk och vilka utvecklingsmöjligheter som finns. När du har sett filmerna gör du ett test och efter att du har klarat det så får du ett diplom via mail. Hela introduktionen tar ca 30-40 min att genomföra och finns tillgänglig överallt med internetanslutning.

Utvecklad med interna resurser
Vi är stolta över att vår introduktion är utvecklad helt med interna resurser, vilket innebär flera vinster: Dels samarbetar vi över förvaltningsgränserna och nyttjar kommunens kompetens fullt ut, och dessutom får vi möjligheten att skapa en skräddarsydd produkt från början till slut. Vi kan välja på vilket sätt vi vill kommunicera med våra medarbetare och samtidigt ha möjlighet att på ett enkelt sätt göra ändringar och tillägg när det behövs.

Reaktionerna har varit positiva och vi mäter kontinuerligt om innehållet är relevant och om det gör oss till en mer attraktiv arbetsgivare.

Fungerar som komplement
Den digitala introduktionen ersätter självfallet inte medarbetarnas eller chefernas introduktion på den närmaste arbetsplatsen, utan fungerar som ett komplement för att förmedla information och stärka relationen och upplevelsen av oss som arbetsgivare.

– Jag är otroligt stolt och glad över vår digitala introduktion. På ett genomtänkt sätt förmedlar vi vår kultur och vårt arbetssätt i ett lättsamt format. Att utöka digitala lösningar inom HR är ett måste – både för att kvalitetssäkra och få det mer lättillgängligt – och jag ser verkligen fram emot denna utveckling, säger Anna Johannesson, personalchef i Vänersborgs kommun.

Veta mer?
Just nu har vi introduktionen öppen för alla att prova på http://introduktion.vanersborg.se.

Jozephine Hermansson
Jozephine har en examen som personalvetare med inriktning arbets- och organisationspsykologi. Som utvecklingsledare arbetar hon med strategisk personal- och kompetensförsörjning och har ett stort engagemang för ledarutveckling, employer branding och digitalisering av HR.
Jozephine Hermansson
Jozephine Hermansson

Senaste inlägg av Jozephine Hermansson (Se alla)

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny