Sex steg till lyckad förändring – HRbloggen.se
Hem » org & ledarskap

Sex steg till lyckad förändring

Av den 29 augusti 2017 942 visningar
FÖRÄNDRINGSARBETE. Allt framgångsrikt ledarskap bygger på förmågan att kunna leda förändring. Här är sex steg som hjälper dig att lyckas med de förändringar du genomför.

steg till lyckad förändring

Förändring är ett ord som skrämmer många. Trots att förändringen är något helt naturligt, den sker varje dag i allt från cellerna i kroppen till att vi vill förändra de grupper vi ingår i. De arter som inte förändrats i takt med utvecklingen av jorden har helt försvunnit.

Det samma gäller for organisationer: de som inte förändras kommer inte att vara framgångsrika i längden. De kanske inte ens kommer att finnas kvar.

Förändring har dock två sidor.
Det finns flera studier* som visar att människor som genomför förändringar och upprepade gånger misslyckas med genomförandet blir mindre tillfredsställda med sin tillvaro. Förändringsprojekt som misslyckas gör med andra ord det ännu svårare att genomföra förändring i framtiden.

Samtidigt krävs förändring, som vi konstaterade ovan, och du behöver se till att din organisation i princip förändras lite varje dag. Detta för att kunna möta kraven och förväntningarna från kunder, medarbetare och alla andra intressenter.

Följande sex punkter hjälper dig att genomföra lyckade förändringar:

  1. Syfte och mål. Vid vanlig ordning gäller att innan du börjar måste du ha ett tydligt syfte och mål med din förändring. Varför skall en förändring ske? Vad vill du uppnå? Hur kommer utfallet att mätas? Kan du inte svaret på de frågorna finns det ingen poäng med att genomföra någon förändring.
  2. Logik. Är förändringen logisk? Kan du argumentera för den med fakta och siffror? Då har du större sannolikhet att lyckas sälja in den och få med andra i arbetet. Att sälja in en förändring som baseras på en känsla gör att du måste lägga mycket mer tid på att övertyga.
  3. Lätt att göra rätt. Är förändringen något som underlättar eller blir det krångligare för de flesta involverade? Kommer det att behövas omfattande instruktioner och kontroller för att lyckas med förändringen? Människor tenderar att söka den enklaste vägen framåt. Kan du se till att det är lätt att göra rätt kommer du att lyckas bättre.
  4. Kommunicera. Planera kommunikationen av förändringen ordentligt. Tänk på att för dig som jobbat med förändringen ett tag är allt självklart. Så är det absolut inte för mottagarna. Se till att ha tydliga budskap om varför och hur. Sätt också av tid för diskussion och frågor. Ju mer öppen och närvarande du är i frågan, desto smidigare kommer det att gå.
  5. Automatisera. Försök alltid att underlätta förändringar genom att skapa automatik som förenklar. Det finns bra systemstöd för nästan alla områden idag. Hitta ett som gör att så stora delar som möjligt av arbetat kan automatiseras och på så sätt underlätta för de involverade.
  6. Följ upp. Planera in uppföljning och utvärdering under hela processen. Detta så att du att kan se resultatet av förändringen. Ta också med i beräkningen att du kan behöva förändra igen. För även om förändringen var väl genomtänkt är det få saker som överlever mötet med verkligheten.

Använder du stegen ovan ökar sannolikheten att de förändringar du genomför blir lyckade. Välj också noga vilka förändringar du överhuvudtaget skall genomföra!

Blir du framgångsrik i att genomföra förändringar kommer det att skapa energi hos dina medarbetare och du kan på så vis genomföra fler lyckade förändringar.

* Källa: Polivy & Herman (2000) ”The False-Hope Syndrome Unfulfilled Expectations of Self-Change” och Orlick (1999) “Embracing Your Potential”

Patrik Nordkvist

Patrik Nordkvist

Grundare och rådgivareFörsäljningschefen
Patrik Nordkvist har över 20 års erfarenhet som försäljningschef och VD på flera snabbväxande bolag. Här delar han framförallt med sig av sina erfarenheter och tankar kring prestation, mål och kompetens.
Patrik Nordkvist
Patrik Nordkvist
Patrik Nordkvist

Senaste inlägg av Patrik Nordkvist (Se alla)

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny