Större mångfald genom motivationsdriven rekrytering – HRbloggen.se
Hem » läsvärt, mångfald, rekrytering

Större mångfald genom motivationsdriven rekrytering

Av den 15 augusti 2017 942 visningar
REKRYTERING. Motivationsdriven rekrytering handlar om att hitta kandidater med rätt drivkrafter och förmågor, snarare än det perfekta cv:t. En nyckel till effektivare matchning på arbetsmarknaden, menar Micael Holmström.

Motivationsdriven rekrytering
Två nyckelord som går igen i flera av dagens rekryteringstrender är mångfald och potential. Med tilltagande kompetensbrist inom vissa yrken, blir det allt viktigare att tänka i nya banor kring rekrytering. Exempelvis genom att bredda urvalet och se till andra faktorer än ålder, bakgrund och tidigare erfarenheter.

Kandidater med rätt drivkrafter
En effektiv metod för detta är motivationsdriven rekrytering. Det handlar enkelt uttryckt om att hitta kandidater med rätt drivkrafter och förmågor, snarare än att utgå från en viss drömprofil som ändå sällan existerar.

Motivationsdriven rekrytering kan med fördel utformas som en initialt anonymiserad process. Det rekryterande företaget blir då mindre inlåst i strukturella eller personliga preferenser och får ett större urval av relevanta talanger att välja mellan.

Urvalstester i stället för cv
Hur fungerar då motivationsdriven rekrytering i praktiken? Det kan förstås se olika ut från företag till företag och situation till situation. Som exempel utgår jag från den metod för intensivutbildningar inom IT och teknik som vi på Academy har utvecklat och som garanterar antagna kandidater en tillsvidareanställning i vårt systerbolag efter genomförd utbildning.

På grund av det väldigt höga utbildningstempot är just motivation och förmåga avgörande i rekryteringsprocessen. Ofta måste flera tusen kandidater sållas ned till mellan 15 och 30 platser. Urvalsprocessen inleds med ett enkelt, roligt test som mäter logisk förmåga. Kandidaten behöver inte skicka in ett CV och vi tittar inte på personens bakgrund, erfarenheter, ålder eller kön.

Förmågor och motivation avgör
Går man vidare är det fortsatt kandidatens förmågor som är det viktiga och det vi testar. Det görs genom numeriska och verbala test – men även genom personlighetsformulär och i intervjuer där fokus framför allt ligger på att utvärdera kandidatens drivkrafter och motivation framåt. I slutändan är det just motivationen som avgör om personen kan lära sig exempelvis programmering på bara 12 veckor.

Genom att skala bort andra faktorer i rekryteringsprocessen får vi ett mycket stort – och ganska otraditionellt, vågar jag påstå – urval. Bland de deltagare som har antagits till programmeringsutbildningar finns fysiker och kemister, ekonomer och ingenjörer, grafiker och säljare… men även en frisör och en professionell pokerspelare!

Ger insteg på arbetsmarknaden
Motivationsdriven rekrytering kan därför ge även dem utan relevant utbildning eller arbetslivserfarenhet en väg till kompetensväxling och insteg på arbetsmarknaden. Men framför allt skapas en större mångfald av kön, ålder, bakgrund och erfarenheter. Även kompletterande – ibland rentav annorlunda – kompetenser eller intressen stöds genom denna metod.

Digitaliseringen påverkar många delar av samhället i grunden, inte minst vilken sorts kompetens som efterfrågas. Efter att ha arbetet med motivationsdriven rekrytering i snart tre år, kan jag konstatera att resultatet till och med överträffar mina ursprungliga förväntningar. Inte bara ur ett arbetsgivarperspektiv, utan även sett till kandidaterna och arbetsmarknaden i stort.

Vad tycker du, är det dags att skrota cv:t och se mer till kandidaternas potential?

Micael Holmström
Micael Holmström är VD på utbildningsföretaget Academy, ett systerbolag till Academic Work. Micael har mångårig erfarenhet av kompetensförsörjning inom IT-branschen och är en återkommande talare och föreläsare inom detta område.
Micael Holmström

@miho01

Information technology strategist with over 15 years of experience directing technology and business initiatives for a range of companies.
Micael Holmström
Micael Holmström

Senaste inlägg av Micael Holmström (Se alla)

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

Ingen kommentar »

1 Pingbacks »

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny