Livsbalansen lika svår för män som för kvinnor – HRbloggen.se
Hem » arbetsmiljö, jämställdhet

Livsbalansen lika svår för män som för kvinnor

Av den 21 augusti 2017 942 visningar
STRESS. Obalans mellan arbete och familj lyfts ofta stereotypiskt fram som ett kvinnoproblem. Nu visar en rapport att män drabbas i lika hög grad – men att de inte gärna pratar om sina svårigheter att hitta balansen.

Balans mellan arbete och familj

Tvärtemot vad många tror och media rapporterar om, har män lika stora problem som kvinnor att förena arbetet med familjeliv. Detta enligt en ny amerikansk metastudie, baserad på över 350 studier under tre årtionden med 250 000 deltagare från hela världen.

Resultatet förvånade forskarna. De fann väldigt lite evidens för stereotypen att kvinnor skulle vara värre drabbade än män vad gäller att få ihop livspusslet. Just att det lyfts fram som ett kvinnoproblem bidrar till en skev uppfattning av fenomenet, tror forskarna.

Män pratar inte om det
Vidare menar de att det förväntas mer av kvinnor än av män att det ska vara svårt att hitta balansen mellan arbete och familj. Kvinnor får oftare höra av andra att detta är en utmaning för många andra kvinnor, vilket skapar en förväntning kring att det kommer vara så även för dem. Det gör det mera accepterat för kvinnor att prata om problemen än det är för män.

Enligt andra studier har man upptäckt att män ogärna pratar om sina svårigheter att kombinera arbetet med familjeliv. Detta på grund av rädsla att bli stigmatiserade, att inte ses som ”manliga” eller att det ska påverka deras karriärer negativt. Däremot diskuterar de gärna dessa frågor om de tillåts svara anonymt i undersökningar.

Kvinnor straffas i karriären
På senare år har män blivit mer och mer engagerade i omvårdnaden av sina barn och i hushållsarbetet. Studien visar dock att hushållsarbetet fortfarande tenderar att falla på kvinnans lott. Kvinnor tenderar även i högre grad bestraffas i arbetslivet på grund av föråldrade stereotyper om att kvinnor är mer familjeorienterade och mindre benägna att engagera sig lika starkt i sina karriärer.

Hälften av de studier som ingick i denna meta-analys var utförda i USA och resterande i europeiska och asiatiska länder. Förvånande nog upplevde alltså män samma grad av stress som kvinnor gällande livspusslet – oavsett nivå av jämlikhet i det egna landet.

Källor:
SIOP, Society for Industrial and Organizational Psychology »
(engelsk sammanfattning av rapporten)
”Disentangling the Relationship Between Gender and Work–Family Conflict: An Integration of Theoretical Perspectives Using Meta-Analytic Methods” »
(hela studien, publicerad i Journal of Applied Psychology, 2017-08-27)

Annika Ahnlund

Annika Ahnlund

grundare & redaktörHRbloggen.se
Annika är grundare och redaktör för HRbloggen.se samt vd för HR etcetera AB, där hon bl a arrangerar seminarier och utbildningar för HR och chefer. I botten är hon både beteende/personalvetare fil.kand. och marknadsförare med lång erfarenhet av kommunikation från reklambranschen.
Annika Ahnlund
Annika Ahnlund
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

Ingen kommentar »

  • Louise skriver:

    Hej,
    Jag får inte ihop den här artikeln riktigt. Man drar slutsatsen att män drabbas i lika hög grad av detta problem. Trots att det fortfarande är kvinnan som står för det obetalda arbetet. Så egentligen är slutsatsen att män tycker att dom har det lika jobbigt fast dom gör mindre? Känns inte särskilt revolutionerande i så fall..

    • Annika Ahnlund skriver:

      Artikeln avslutas med· ”Förvånande nog upplevde alltså män samma grad av stress som kvinnor gällande livspusslet – oavsett nivå av jämlikhet i det egna landet.” Exempelvis kanske de stressas av förväntningarna på att både göra karriär och ”försörja familjen” enligt gamla normer, parerat med nya krav på att vara en jämställd pappa.

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny