Svenska företag inte så digitaliserade som de tror – HRbloggen.se
Hem » digital HR

Svenska företag inte så digitaliserade som de tror

Av den 29 juni 2017 942 visningar
DIGITAL HR. Svenska företag anser sig ligga i framkant inom digitalisering. Men i själva verket ligger vi efter flera europeiska länder, enligt en ny undersökning – som också pekar på HR:s avgörande roll.

Digitalisering - HR

De flesta svenska företag ser digitaliseringen som en av sina största utmaningar. Samtidigt slår vi oss gärna för bröstet vad gäller införandet av digital teknologi och affärsmodeller. Hela 39 procent av svenska chefer och HR-ansvariga anser självsäkert att de ligger före andra i branschen – fler än i något annat europeiskt land!

Men i själva verket har länder som Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Norge hunnit längre än oss i den digitala transformationen. Detta enligt en ny studie av IDC i samarbete med Cornerstone OnDemand, där man intervjuat 1 469 HR-ansvariga och linjechefer i företag med mer än 500 anställda i 14 europeiska länder, för att ta reda på hur man ser på digitaliseringen och vilken roll talanger spelar i omställningsprocessen.

Vad hindrar digitaliseringen?
Svenska företag anser sig alltså ligga före – men så många som ett av fem företag har ännu inte påbörjat sin digitaliseringsprocess och saknar en strategi för hur det ska gå till.

Övergången till digitala affärsmodeller kräver ofta förändringar i organisationens kärnprocesser. Undersökningen avslöjar att flera av de största hindren handlar om människor – inte bara om teknologi eller bristande ekonomiska resurser.

Topp fem hinder Procent av svenska svar
Kan inte hitta rätt kompetens 37 %
Kulturellt motstånd 34 %
Existerande IT-system 34 %
Kan inte behålla viktig kompetens 31 %
Saknar ekonomiska resurser 23 %

Kompetensbristen största hindret
Till skillnad från andra länder i Europa, där kulturellt motstånd anses som det största hindret för digitalisering, är Sveriges främsta problem att hitta rätt talanger och kompetens.

Rekrytering är enligt svenska chefer HR:s viktigaste roll i företaget (63 procent, högst av alla deltagande europeiska länder!), medan bara 7 procent, (lägst av alla länder i Europa!) tycker att intern rörlighet är en viktig uppgift för HR.

HR:s strategiska roll
– HR har en avgörande roll i digitaliseringen, eftersom de utmaningar företag står inför till stor del handlar om personalen. HR har därmed en alltmer strategisk roll och deras fokus ligger nu på att engagera rätt medarbetare och genomföra digital transformation så framgångsrikt som möjlligt, menar Vincent Belliveau, Executive Vice President EMEA på Cornerstone OnDemand.

– Svenska företag prioriterar helt klart digital transformation, säger Bo Lykkegaard från IDC Software, som även han betonar HR:s roll:

– För att vara framgångsrik i digitaliseringen krävs nya sätt att hantera, motivera och kompetensutveckla medarbetare. Det krävs också omfattande insatser vad gäller internkommunikation och förändringsarbete generellt.

Hela den nordiska rapporten hittar du här.

Annika Ahnlund

Annika Ahnlund

grundare & redaktörHRbloggen.se
Annika är grundare och redaktör för HRbloggen.se samt vd för HR etcetera AB, där hon bl a arrangerar seminarier och utbildningar för HR och chefer. I botten är hon både beteende/personalvetare fil.kand. och marknadsförare med lång erfarenhet av kommunikation från reklambranschen.
Annika Ahnlund
Annika Ahnlund
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , ,

Ingen kommentar »

2 Pingbacks »

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny