Bra på feedback? Då har ni sannolikt högre tillväxt. – HRbloggen.se
Hem » läsvärt, org & ledarskap

Bra på feedback? Då har ni sannolikt högre tillväxt.

Av den 9 juni 2017 942 visningar

Feedback - återkoppling

FEEDBACK. Regelbunden feedback får inte bara medarbetarna att växa, utan kan också kopplas till högre tillväxt i bolaget. Enligt analytiker Ellinor Ivarsson är dessutom frekvensen ofta viktigare än kvaliteten på återkopplingen.

Feedback är en viktig nyckel till att utveckla och engagera medarbetare – och till att skapa en lärande organisation. Jag har därför analyserat kopplingen mellan feedback och tillväxt hos 41 tjänsteföretag, tillsammans med hur de presterar på svenskt tillväxtindex.

Resultatet talar sitt tydliga språk: De 25 % av företagen där medarbetarna upplever att cheferna är bra på att ge feedback har en avsevärt högre tillväxt än de 25 % av företagen där medarbetarna tycker att cheferna är dåliga på återkoppling.

Kopplingen feedback och tillväxt

Frekvensen viktigare än kvaliteten
Men trots att det är så viktigt med feedback, har studier visat att runt 70 % av alla anställda känner att de inte får tillräckligt! Min analys är ju därför bara halva svaret, det återstår att svara på hur en ska få till mer feedback. Ofta pratas det om kvalitén på feedbacken – det vill säga vikten av att leverera bra och konkret feedback. Men en minst lika viktig del handlar om frekvensen. Medarbetare är nämligen oftare missnöjda med hur ofta de får feedback, snarare än hur de får feedback.

För att få till en mer frekvent feedback i er organisation, kan det vara bra att låta cheferna öva på två olika typer av feedback: inplanerad feedback och händelsedriven feedback.

Inplanerad feedback sker i ett strukturerat och sittande möte, cirka var tredje månad. Syftet är att täcka det arbete som sker över tid och att diskutera och gå igenom flera händelser och kompetenser sammantaget. Chefen har ansvar för att initiera och leda mötet och göra det tydligt för medarbetaren att det är just ett feedbackmöte.

En enkel struktur att hålla sig till kan vara att börja med frågan ”vilka är de stora händelserna sedan vi satt ner förra gången?”. Därefter fokusera på de konkreta beteendena genom att titta på om medarbetaren ska ’göra mer’, ’göra mindre’ eller ’fortsätta’. Även om det är chefen som äger samtalet, är det en bra idé att be medarbetaren förbereda sig genom att skicka förslag på samtalsämnen till chefen senast dagen innan.

Händelsedriven feedback sker i anslutning till en specifik händelse, när det finns en möjlighet för medarbetaren att lära sig något och utvecklas. För en chef är frågor ofta en bra ingång: ”Hur tyckte du att mötet gick?” ”Hur reagerade du på personens rekommendation?” ”Vilken del av din presentation tyckte du gick bäst”. Sedan är det lättare för chefen att dela sina insikter – både där en är överens och där en inte är det. För en chef är det viktigt att avsluta med att förtydliga huvudbudskapet – att betona det som medarbetaren ska ta med sig från konversationen.

Ett sätt att som chef bli bättre på att ge feedback är att uppmuntra sina medarbetare att hjälpa chefen att initiera den här typen av händelsedriven feedback, genom att t.ex. be om chefens syn på hur en presentation gick eller hur en rapport var skriven. Det gör inte att chefen kan avsäga sig ansvar, men att få lite draghjälp för att göra feedbacken till en vardagsrutin kan vara bra!

Tätare feedback ger mindre ångest
Tänk på att ju oftare en ger feedback desto lättare blir det! När medarbetarna sällan får feedback blir varje kommentar så viktig och laddad. Ångest och anspänning gör då att medarbetaren får svårare att ta till sig kritisk feedback. Om feedback istället är en naturlig del av vardagen, kan ni hjälpas åt att dra nytta av alla läromöjligheter utan att det blir förknippat med så stor anspänning.

Jag hoppas att mina tips kan hjälpa er att prata med era chefer om att planera in feedback och att uppmuntra både chefer och medarbetaren att initiera den händelsedrivna feedbacken i vardagen – det kommer att löna sig!

Ellinor Ivarsson

Ellinor Ivarsson

Change Management & AnalysisNetsurvey
Ellinor Ivarsson jobbar som analytiker på Netsurvey och kommer senast från Arbetsmiljöverket. Ellinor analyserar mängder av data dagligen, där hon bland annat tittar på kopplingen mellan medarbetarundersökningar och externa datakällor så som lönsamhet och arbetsmiljödata för att stärka HR:s position och hjälpa företag att driva framgång genom människor.
Ellinor Ivarsson
Ellinor Ivarsson
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

Ingen kommentar »

4 Pingbacks »

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny