Länge leve HR med kärlek! – HRbloggen.se
Hem » hr-arbete, läsvärt

Länge leve HR med kärlek!

Av den 18 maj 2017 942 visningar
HR-KRÖNIKA. Ett kärleksfullt HR-perspektiv har aldrig varit lika viktigt som nu, skriver HR-chef Richard Mårtensson. I digitaliseringens era måste vi ställa om från att vara klassiskt mål- och metodstyrda – till att med omtanke få medarbetare och ledare inspirerade, motiverade och engagerade.

HR med kärlek och compassion

När vi nu står inför en teknikrevolution där digitaliseringen kan komma att ersätta 53 % av dagens arbeten (enligt Stefan Fölsters rapport), är HR-perspektivet viktigare än någonsin. De nya tjänster som växer fram kommer att kräva enormt avancerad kompetens.

Humanisera digitaliseringen
Smarta chefer och smarta organisationer förstår att människan är organisationens viktigaste och mest strategiska prioritering. Ett av HR:s absolut viktigaste uppdrag under pågående digitalisering är att humanisera digitaliseringen! Tekniken ska ju tjäna människan – inte tvärtom!

Det är de organisationer som sätter människan i fokus som kommer att lyckas. Det är de ledare som vågar vara kärleksfulla och prestigelösa som kommer att vara de starkaste i den konkurrenskraftiga värld vi nu lever i. Det är de ledare som på barrikaderna förklarar att HR är det viktigaste perspektivet som har förstått vad som är viktigt för att lyckas.

Jag möter ofta attityder inom HR som propagerar för att HR ska vara experter på lagar, regler och metoder. Och ja, självklart är det viktigt med arbetsrätt och korrekta processer. Men ännu viktigare är det att HR idag förmår fokusera på etik och omtanke. Och på sin absolut viktigaste uppgift: att attrahera, motivera och inspirera – inte att som katederkramarna menar säga upp folk och korrigera avvikande beteenden. Sådant ska självklart HR också kunna göra, men det är definitivt inte de största utmaningarna eller arbetsuppgifterna för en modern HR-funktion.

Inte bara chefsstöd!
Nej, vi måste nu inrikta oss på att på riktigt förstå medarbetarna. Det behöver också klargöras att alla anställda är medarbetare – även chefer. HR är inte bara en enskild chefs stödfunktion utan hela organisationens viktigaste stöd för att få människor som är motiverade, hungriga och engagerade och strävar efter att överträffa kundernas/brukarnas och medborgarnas förväntningar i syfte att uppnå varje enskild organisations mål och vision.

HR bör sträva efter att skapa en modighetskultur, där människor vågar ta plats och inte håller tillbaka sin kreativitet. Det vilar på oss som arbetar med HR-frågor att ställa om fokus från att vara klassiskt mål- och metodstyrda till hur vi får medarbetare och ledare inspirerade, motiverade och engagerade.

Stöd i forskningen
Mitt svar på hur det ska gå till är enkelt: HR behöver visa mer omtanke och ta ansvar för etikfrågorna. Något som har stöd i forskningen. Exempelvis visar Bård Kuvaas, professor i organisationspsykologi vid Handelshögskolan i Oslo, i en forskningsstudie bland 550 medarbetare att snällhet är viktigt. De arbetsplatser som fick högst betyg i ”snällt ledarskap” uppvisade ekonomiska resultat som var hela 38 procent högre än de arbetsplatser som hade lägst betyg.

En annan stor undersökning (A great place to work, 2014) visar att den allra viktigaste faktorn för medarbetare under 25 år när de väljer arbetsgivare, är att ledningen agerar ärligt och etiskt. Det lönar sig alltså även ur ett kompetensförsörjningsperspektiv att sätta etiken högt i organisationen.

Det börjar bli alltmer självklart att framgångsrik HR är nära förknippad med ökat fokus på medmänsklighet. En jobbig förändringsprocess för många av oss som arbetar med frågorna. Vi måste våga ompröva våra egna synsätt och mycket av det vi lärt oss.

Vad tycker du?

Richard Mårtensson
Richard har i många år arbetat som HR-chef och även kommunikationschef i stora organisationer. Han är numera delägare och seniorkonsult i Human & Heart HR, med visionen ett medmänskligare arbetsliv. Richard har lång erfarenhet av kvalificerade utredningar inom kränkande särbehandling och är också medförfattare till boken ”Kränkande särbehandling - rättssäker utredningsmetodik i arbetslivet”.
Richard Mårtensson
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , ,

Ingen kommentar »

1 Pingbacks »

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny