Tillit och förtroende är arbetslivets A och O – HRbloggen.se
Hem » läsvärt, org & ledarskap

Tillit och förtroende är arbetslivets A och O

Av den 6 april 2017 942 visningar
ARBETSPLATSKULTUR. Det går inte att reglera allt, men vi kan jobba tillsammans för att öka tilliten på jobbet. Maria Grudén på Great Place to Work tipsar om fem aspekter som enligt undersökningar bygger förtroende.

Tillit och förtroende i arbetslivet

Arbetslivsforskningen presenterar alltmer övertygande bevisning för vikten av tillit för att verksamheten ska prestera optimalt. När ledare och medarbetare känner förtroende för varandra, kan vi lita på att det vi kommit överens om också fungerar och ger effekt.

Lätt att ta för givet
I Sverige har vi sedan länge vant oss vid att leva i en kultur och struktur som präglas av högt förtroende. Kanske har vi därför tagit tilliten för givet – utan närmare beskrivning eller analys. Men över tid har det blivit mer och mer uppenbart att i sammanhang där förtroende saknas, fungerar varken system eller samarbeten.

Det går inte att sätta upp regler eller lagstifta om allt. Våra mellanmänskliga ageranden behöver bygga på ömsesidiga förväntningar som skapar tillit och förtroende för varandra!

Så vad är det då som bygger förtroende i arbetslivet och på enskilda arbetsplatser? Först och främst gäller det att etablera en kultur där tilliten är ömsesidig, där både ledare och medarbetare vet vilka förväntningar som finns och hur de kan samverka för att uppfylla dem.

Fem aspekter av trovärdighet
Great Place to Work har i över 20 år arbetat med att kartlägga förtroende på arbetsplatser. Med åren har vi utvecklat en djupgående förståelse för de drivkrafter som spelar in för att bygga tillit i arbetslivet. Bara i Sverige har vi i år undersökt 43 800 medarbetare inom många olika branscher.

Vi kan tydligt se att fem aspekter utgör grunden för det interna förtroendet och sammanfattar dem under begreppet Trovärdighet:

Fem steg till ökad tillit

  1. Informera löpande. Föga förvånande är detta grunden för att vinna medarbetarnas tillit. Här handlar det om transparent och ärlig kommunikation: att berätta vad som händer, och kommer att hända – och att inte väja för det jobbiga.
  2. Kommunicera med och vara tillgänglig för medarbetarna. Det kan handla om att ge ärliga och direkta svar på frågor, men också om att avsätta tid för samtal och coachning i vardagen. Tillgänglighet kan exempelvis innebära att en viss dag låta bli att boka upp möten. I stället kan medarbetare denna dag spontant ta upp saker eller bara komma förbi och samtala.
  3. Ge medarbetarna ansvar och möjlighet att ta egna initiativ. När du som ledare slutar hänga över axeln ges handlingsutrymme för medarbetarna – och därmed möjlighet att ta egna initiativ och använda egna idéer.
  4. Arbeta mot klart kommunicerade mål. Var öppen med målen för verksamheten och hur ni ska nå dit. Arbeta med mål som medarbetarna förstår och kan relatera till.
  5. Agera pålitligt och ärligt. Lev som du lär och håll vad du lovar! Det handlar i grund och botten om att vara ett gott föredöme. Du kommer långt som ledare om medarbetarna uppfattar dina avsikter som ärliga och goda.

När väl dessa grundstenar är på plats, kan du bygga vidare med andra viktiga delar som handlar om utveckling, balans och rättvisefrågor.

Fotnot: Detta är en sponsrad artikel om en samarbetspartner som vi på HRbloggen.se varmt kan rekommendera.

Maria Grudén
Maria Grudén har sedan 2008 varit VD för Great Place to Work® Sverige och har lång erfarenhet av organisations- och kompetensutveckling samt förändringsarbete. Maria driver och utvecklar verksamheten i Sverige samtidigt som hon arbetar med det internationella Great Place to Work-nätverket, driver kunduppdrag och håller seminarier.
Maria Grudén
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny