Internationell Workforce Management-lösning ger ökat engagemang – HRbloggen.se
Hem » digital HR, lön & belöning

Internationell Workforce Management-lösning ger ökat engagemang

Av den 4 april 2017 942 visningar
WORKFORCE MANAGEMENT. Högre medarbetarengagemang, förstärkt uppföljning och ökad medarbetarrörlighet. En undersökning visar på nya fördelar med en internationellt dimensionerad workforce management-lösning.

engagemang

Många multinationella koncerner har under flera år använt sig av digital tidredovisning och bemanningsplanering. Lösningarna kännetecknas då oftast av ett knippe olika och landsspecifika system, som är utvecklade och implementerade för att uppfylla ramvillkoren på arbetsmarknaden i respektive land. Och det har sina begränsningar!

Internationell lösning ger fördelar
Med en gemensam och internationellt dimensionerad lösning för hela koncernen ges helt andra möjligheter. I tidigare artikel tog vi upp följande fyra fördelar:

  1. Internationellt jämförbara nyckeltal
  2. Standardiserad personalpolitik och löneadministration
  3. Centraliserat och skalbart IT-avtal och styrning
  4. Synergier med gemensam plattform och samma språk

Vi har därefter bett en amerikansk Workforce Management-expert samt några erfarna användare av ProMark att ge sin personliga bedömning av dessa argument. Förutom generell enighet kring de fyra fördelarna, innehåller deras återkoppling också några nya intressanta aspekter.

Synliga produktivitetsdata ger högre medarbetarengagemang
Amerikanska Mollie Lombardi är expert och forskare inom Workforce Management och anser att internationellt jämförbar affärsinformation är det viktigaste argumentet.

– Ur ett medarbetarperspektiv är det ytterligare en fördel att synliga data inom hela koncernen skapar en betydligt mer engagerande arbetsupplevelse för alla, säger Lombardi.

Hennes amerikanska studie pekar på att organisationer med synliga produktivitetsdata över landsgränser och produktionsenheter, indikerar markant högre medarbetarengagemang än genomsnittet för branschen. Samtidigt uppger de en betydligt lägre personalomsättning än organisationer utan denna transparens.

Ulla Amtoft, som är HR-manager hos Coor Service Management, instämmer och tillägger att ett enhetligt underlag för jämförelser ger bättre möjligheter att utveckla kärnprocesserna.

Uppföljning, uppföljning, uppföljning
Uppföljning är centralt när det gäller Workforce Management. För att kunna fatta beslut kring produktivitetsförbättringar och göra produktivitet till en prioriterad fråga, måste det finnas information om de pågående aktiviteterna i förädlingskedjan – i realtid.

– Att chefer kan jämföra nyckeltal är också viktigt för att lära av varandra och förbättra lokala förhållanden, menar löneadministratör Maria Gheorghe på livsmedelsföretaget KLS Ugglarps.

Ökar den globala medarbetarrörligheten
Ytterligare en viktig poäng kommer från Steinar Gundersen hos Aker Solutions:

– När medarbetare flyttar från ett land eller en produktionsenhet till en annan är det en stor fördel att de möts av samma systemlösningar. Det gör oss flexibla i utförandet av arbetet.

En gemensam plattform och samma ”språk” inom Workforce Management innebär att koncernens specialister och experter snabbare kan ingå i arbetsprocesserna och använda systemen på samma sätt som alla andra – oavsett geografisk placering. Det bidrar också till att öka produktiviteten!

Vill du veta hur ni kan maximera företagets produktivitet? Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion av möjligheterna hos er. Och glöm inte att läsa hela artikeln.

Fotnot: Detta inlägg är sponsrat av en samarbetspartner som vi på HRbloggen.se varmt kan rekommendera.

Henrik Trolle

Henrik Trolle

SverigechefMark Information
Henrik Trolle är Country Manager för Mark Information Sverige – en ledande leverantör av Workforce Management-system i Norden.
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny