Vikten av det goda samtalet – HRbloggen.se
Hem » hälsoarbete, läsvärt, org & ledarskap

Vikten av det goda samtalet

Av den 3 mars 2017 942 visningar
LEDARSKAP. Inom HR pratar vi ofta om det svåra samtalet. HR-chef Malin Gullberg Söderbäck vill lyfta blicken mot det motsatta: det goda samtalet och dess positiva effekter på vårt mående.

Det goda samtalet

Goda samtal får oss att bli kreativa och påverkar det egna välbefinnandet positivt, så att vi kan växa och se sidor av oss själva som vi annars kanske inte skulle se. Forskning visar också att goda samtal påverkar vår känsla av lycka på ett mycket positivt sätt.

I en serie på SVT har vi alla kunnat följa konstnären Lars Lerin i hans jakt på vänskap med hjälp av det goda samtalet. Ett samtal som inte blir styrt i en viss riktning, utan får vara en mellanmänsklig process och ta sina unika märkliga vägar och krumbukter utan förbehåll. Jag tror att många av oss i denna mediestyrda tid har behov av ett program som ger en känsla av att bottna i något.

Men vad är då ett gott samtal?
Att samtala är en konst. Hur lyssnar vi till varandra? Hur möter och bemöter vi andra människor i arbetslivet?

I ett samtal måste du fokusera på dig själv – och samtidigt på någon annan och lyfta fokus. Det kan ibland kräva en hel del av dig som person. Du måste kunna lägga dig själv åt sidan. I ett riktigt gott samtal gäller det nämligen att vara närvarande till fullo.

Enligt Laura Whitmore m.fl. i boken Co-Active Coaching kan lyssnandet delas in i tre nivåer:

Tre nivåer av lyssnande

  1. Inre lyssnande. Om du lyssnar inåt bekräftar du dig själv och befäster dina egna tankar och åsikter. Du lyssnar till den du samtalar med, men märker att du börjar dra paralleller till hur du själv skulle göra. Och istället för att lyssna på den som berättar minns du dina egna erfarenheter och upplevelser.
  2. Fokuserat lyssnande. Här bekräftar du den du talar med genom att använda den andras mentala modeller. »Hur tänker du då?«. Du använder den andras ord och begrepp. Till exempel kan du upprepa vad medarbetaren sagt: ”Du är rädd för vad som ska hända om du skulle separera”.
  3. Globalt lyssnande. Här gör du allt ovan – men lyssnar även på det som inte sägs. Du sätter ord på det du upplever att den andre säger. ”Jag tolkar det som att du hade önskat att vi hade sett att du var stressad och behövde stöd.”

Det finns även ett par enkla ledord som alltid bör följa med oss i samtalet med andra:

Det allra första ledordet är respekt. Respektera alltid den du samtalar med.

Det andra ledordet är att kommunikation är tvåriktad. Lyssna noga och var inte för upptagen med att säga ditt.

Det svåraste i ett samtal är alltså inte att våga prata utan att våga lyssna. Först då kan det goda samtalet uppstå.

Malin Gullberg Söderbäck
Malin har arbetat som HR-chef de senaste 18 åren i allt från små entreprenörsledda företag till stora internationella koncerner. Hon har lång erfarenhet av Talent Management-processer och drivs av den inneboende kraften och möjligheten i varje människa.
Malin Gullberg Söderbäck
Malin Gullberg Söderbäck

Senaste inlägg av Malin Gullberg Söderbäck (Se alla)

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny