8 ledarbeteenden som bygger tillit – HRbloggen.se
Hem » läsvärt, org & ledarskap

8 ledarbeteenden som bygger tillit

Av den 16 mars 2017 942 visningar
LEDARSKAP. Att tillit är viktigt för att knyta an till varandra är inget nytt. Även i arbetslivet är tillit viktigt för att medarbetarna ska må och prestera bra, det har ny forskning fastställt bortom allt tvivel. Psykolog Anne Grefberg sammanfattar åtta nyckelbeteenden som skapar tillit till dig som ledare.

Trust - bygga tillit

För att mäta hur mycket tillit en individ känner, har neuroledarskapsforskaren Paul Zak mätt hur halterna av oxytocin i blodet påverkas av olika situationer. Oxytocin är ett ”kärlekshormon” som vi producerar mer av när vi är kära, när vi nyligen har fått barn och när vi känner samhörighet och värme. De personer som har högre halter av oxytocin i blodet, skattar sig även mindre stressade och upplever en högre grad av välbefinnande.

Tillit i arbetslivet
I syfte att öka ledares medvetenhet om vikten av tillitsskapande ledarskap, bestämde sig Paul Zak för att titta närmare på vilka konkreta ledarbeteenden som ökar halten av oxytocin hos medarbetarna, vad som gör att de trivs, vill prestera och tillhöra teamet.

Zaks forskning pekar på otroliga resultat i organisationer med hög grad av tillit, som att självupplevd stress sjunker med 70 %, att man upplever 28 % mer energi i vardagen, teamet eller organisationen, blir 19 % mer produktiv, känner 26 % mer glädje, 27 % mer mening i arbetet och att man får en medarbetarstab som har 69 % lägre turnover.

8 nyckelbeteenden
Så vilka är då de beteenden som har en så magisk inverkan på människors känsla av meningsfullhet och sammanhang? Paul Zak benämner dem efter bokstäverna i ordet oxytocin.

1. Ovation
En ledare som praktiserar ovation uppmärksammar och ger snabb återkoppling och beröm till andra för deras insats, utveckling och resultat. Positiv förstärkning av de beteenden man vill se mer av fungerar dokumenterat bättre som förändringsagent än negativ återkoppling, kritik och straff. Trots det kör de allra flesta ledare fortfarande med straff och ”negativ feedback” som medel för att åstadkomma förändring. Det funkar kanske för stunden – men skapar stress, ohälsa och frånvaro i förlängningen.

2. eXpectation
Betyder att man kommunicerar tydliga och utmanande mål, ger kontinuerlig feedback kring på förhand överenskomna förväntningar och följer upp resultatet. För att du ska kunna mäta en person på måluppfyllelse, måste båda parter ha kommit överens innan om vilka områden man ska mätas på. Detta för att man som ledare ska ha mandat att agera om en medarbetare underpresterar. Många ledare upplever sig som jobbiga och elaka när de ställer krav, men positiva förväntningar – i kombination med resurser för att kunna lyckas – skapar tillit mellan ledare och medarbetare.

3. Yield
Översatt till svenska betyder yield avkastning, vinst eller utbyte. Det ska förstås så att chefer som litar på medarbetarens beslut och självständighet, och ser på misstag som möjligheter att lära – ser till att det genereras vinst både ekonomiskt, relationellt och individuellt.

4. Transfer
Handlar om att man som ledare ser till att alla talanger och färdigheter som finns i teamet utnyttjas, samt uppmuntrar till självständighet och personligt ledarskap för att skapa handlingskraftiga team. Om man skapar trygghet vad gäller att dela med sig av kunskap och erfarenheter, vinner alla i teamet på det. Det är ledaren som sätter normen för graden av utbyte i teamet, och ledaren måste föregå med gott exempel både genom att dela med sig av egna färdigheter – och vara ödmjuk nog att be om att få ta del av medarbetarnas.

5. Openness
Betyder precis det man tror: att ledaren står för transparens, delar idéer och information – samt söker och tydligt värdesätter andras inspel. Att vara öppen betyder inte att vara privat, utan att man inte har något att dölja och att man är genuint autentisk.

6. Caring
Innebär att man bryr sig om sin flock på riktigt, att man visar omsorg och hänsyn till alla i teamet. Om en ledare känner samhörighet och vänskap med medlemmarna i teamet, sprider det sig som ett virus i gruppen. Att känna sig omtyckt på jobbet skapar positiva förutsättningar för bra samarbete och är ett effektivt vaccin mot alla stressrelaterade problem på jobbet.

7. Invest
Som ledare måste man investera tid i att utveckla sina medarbetares talanger, identifiera deras styrkor och möjligheter att växa samt stödja kontinuerlig utbildning och utveckling på jobbet. Om en individ känner sig satsad på, blir denne lojal och satsar tillbaka. Varje investerad minut eller krona förräntar sig många gånger om och skapar en positiv spiral som ökar det otroligt viktiga förtroendekapitalet mellan ledare och team.

8. Natural
En ledare som är naturlig och äkta bygger tillit. Om man har integritet, är konsekvent och ärlig, samt är öppen runt sina egna brister och villig att be om hjälp – visar man sig inte bara mänsklig, utan sätter standarden för hela teamet. Om chefen i stället har en image som en superman, blir det för riskabelt att visa svaghet. Då ska det mycket till för att medarbetarna ska våga sänka garden.

Alla dessa beteenden driver mot samma sak – att skapa tillit i gruppen. De flesta ledare är bra på någon eller några av dessa åtta nyckelbeteenden, och sämre på andra.

Anne Grefberg

Anne Grefberg

leg psykologGreatify
Anne Grefberg är leg psykolog, med bakgrund som entreprenör och varumärkesstrateg. Hon är specialiserad på ledarskap, rekrytering och organisationsutveckling, arbetar med flera toppolitiker och näringslivspersonligheter och syns ofta i media.
Anne Grefberg

@AnneGrefberg

Leg psykolog med brett perspektiv. Levererar Facet5 och andra spännande moderna instrument till utveckling och utvärdering. Jobbar för din och andras framgång!
Anne Grefberg
Anne Grefberg

Senaste inlägg av Anne Grefberg (Se alla)

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny