Hitta rätt kompetens största HR-utmaningen – HRbloggen.se
Hem » hr-arbete

Hitta rätt kompetens största HR-utmaningen

Av den 10 februari 2017 942 visningar

Största HR-utmaningen

HR-ARBETE. Att attrahera rätt kompetens är svensk HR:s överlägset största utmaning inom de närmsta tre åren – och allra störst är den för offentlig sektor. Det visar en undersökning av företaget Draftit.

Det var i slutet av 2016 som svenska Draftit ville ta pulsen på sina HR-kunder genom att fråga dem ”Vilken är er största HR-utmaning de närmsta tre åren?”. Till enkätfrågan knöts 14 svarsalternativ inom vitt skilda områden som kompetensförsörjning, arbetsmiljö, ledarskap och employer branding.

Resultat allas HR-utmaningar

Kompetens, ledarskap och arbetsmiljö
Föga förvånande är det alltjämt kompetensförsörjningen som HR kämpar mest med. Bland de 236 respondenterna uppgav hela 34 % att deras största HR-utmaning är att attrahera rätt kompetens. På andra plats kommer ledarskapet (16 %) tätt följt av den sociala och organisatoriska arbetsmiljön (13 %).

Det finns en del intressanta skillnader mellan svaren från privat (61 %) och offentlig (36 %) sektor. Att attrahera rätt kompetens är visserligen den största utmaningen för båda, men verkar vara en betydligt större utmaning för offentlig verksamhet i förhållande till andra utmaningar. Inom privat sektor är det jämnare steg med övriga utmaningar.

Skillnad privat och offentlig sektor

Arbetsgivarvarumärket svårare för offentlig sektor
Jag noterar också att offentlig sektor ser arbetsgivarvarumärket som sin fjärde största utmaning, medan detta arbete återfinns betydligt längre ner på listan för privata företag – som i stället prioriterar ledarskapet näst högst och att behålla talangerna på plats fem.

Min tolkning är att privata arbetsgivare ligger flera år före de offentliga i employer branding-arbetet. Nu måste de privata fokusera på att uppfylla sitt arbetsgivarlöfte för att också behålla talangerna – och det görs bäst genom ledarskap och internkommunikation. Detta ser jag även bland anmälningarna till HR-bloggens employer branding-seminarier, där deltagarna alltmer kommer från offentlig verksamhet.

Det kan förstås även vara så att offentlig verksamhet redan gjort sin läxa vad gäller ledarskap och arbetsmiljö. Nu återstår att nå ut med vilken bra arbetsgivare man faktiskt är, vilket ofta är svårare för offentlig sektor.

Fritextsvar kompletterar bilden
Draftit gav också respondenterna möjlighet att fritt kommentera sina utmaningar. Bland fritextsvaren märks att det går en röd linje genom arbetet med ledarskap och kultur för att skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke – som i sin tur bidrar till att attrahera och behålla rätt kompetens.

Vad gäller ledarskapet handlar det dels om att hitta kompetenta ledare, men också att bygga upp ett enhetligt ledarskap som fungerar administrativt och som inspirerar oavsett generation.

Andra kommentarer handlar bland annat om stressproblematik och förebyggande av psykisk ohälsa samt den ökande HR-administrationen. Ibland får de långa perspektiven ge vika för de korta, och det kan bli svårt att påvisa effekten av investeringar i arbete med arbetsgivarvarumärket.

Vilken är er största HR-utmaning? Svara gärna i en kommentar här nedan.

Annika Ahnlund

Annika Ahnlund

grundare & redaktörHRbloggen.se
Annika är grundare och redaktör för HRbloggen.se samt vd för HR etcetera AB, där hon bl a arrangerar seminarier och utbildningar för HR och chefer. I botten är hon både beteende/personalvetare fil.kand. och marknadsförare med lång erfarenhet av kommunikation från reklambranschen.
Annika Ahnlund
Annika Ahnlund
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny