Mobilapp minskar avståndet till medarbetarna – HRbloggen.se
Hem » digital HR, läsvärt

Mobilapp minskar avståndet till medarbetarna

Av den 23 februari 2017 942 visningar
DIGITAL HR. HR-ansvariga Linda Stüve ser tydliga fördelar med digitala lösningar. Genom att byta ut årliga medarbetarundersökningar mot löpande feedback via mobilen, tror hon att ledningen kommer närmare medarbetarna.

Medarbetarundersökning via mobilapp

Som 70-talist har jag alltid varit nyfiken på att ta del av den digitala utvecklingen. I slutet av 90-talet arbetade jag som receptionist på ett större TV-produktionsbolag. Privat var jag en flitig användare av dåvarande sökmotorn Altavista och hade även lärt mig lite HTML-kodning. En spännande värld öppnades för mig! Min dåvarande chef ville dock inte låta mig använda internet i mitt arbete. Jag fick snällt fortsätta att kommunicera via telefon och Post-it-lappar.

Öppnar nya kommunikationsdörrar
I dag är tillgång till internet i vårt arbete en självklarhet. Med digitaliseringen öppnas nya dörrar. Inte minst kan vi kapa avståndet till våra medarbetare och kommunicera med dem via smarta appar och molnlösningar.

När jag som HR-ansvarig för ett konsultbolag under sommaren 2016 läste om en apptjänst som eventuellt kunde ersätta vår årliga medarbetarundersökning, blev jag nyfiken. Vi betalade rätt mycket för dåvarande lösning med ett tungt frågepaket en gång per år som efterföljdes av rapportering och analys av leverantören. Nu skulle vi få möjlighet att själva ”äga” frågorna, välja hur ofta vi ville få återkoppling av medarbetarna och när som helst kunna ta ut rapporter.

Nackdel: jämförelsetal saknas
Den stora frågan var vilka mätetal vi skulle arbeta efter. Tidigare lösning gav oss mätetal för respektive områden, baserat på vår bransch. Då kunde vi enkelt jämföra oss med andra och se om vi låg under eller över medel i exempelvis medarbetarskap.

Med den nya tjänsten skulle vi behöva tänka annorlunda och själva bestämma vilka mätetal vi ansåg vara rimligt att arbeta efter. En inte helt lätt nöt att knäcka! Vi behövde lite tid att fundera över hur detta skulle tas fram. Efter att ha testkört tjänsten i ledningsgruppen implementerades tjänsten i hela företaget.

Fördel: direkt medarbetarfeedback
Istället för att avsätta tid för tunga och kostsamma medarbetarundersökningar, skickar vi nu kontinuerligt ut frågor som rör t ex organisation, ledarskap, målkvalitet och medarbetarskap. Svaren är anonyma. Med utgångspunkt från svaren vi fått in, har vi sedan tagit fram ett mätetal som vi finner är rimligt för oss. Ett mätetal som kan komma att förändras över tiden.

Varannan månad inför våra arbetsmöten tar vi ut rapporter från senaste frågepaketen som ställts. Det ger oss ett diskussionsunderlag och möjlighet till ett snabbare agerande än tidigare. Vi ser direkt var skon klämmer. Rapporterna ger oss även ett underlag för arbetet med vårt employer brand. En digital lösning som vi hoppas ska minska avståndet mellan våra konsulter och ledningsgruppen!

Linda Stüve

Linda Stüve

Head of Talent & Employer brandingIP-Solutions
Linda har lång erfarenhet av rekrytering och personalarbete och brinner för employer branding. Hennes nuvarande roll är både strategisk och operativ med fokus på HR-arbete och digital marknadsföring.
Linda Stüve
Linda Stüve

Senaste inlägg av Linda Stüve (Se alla)

Print Friendly, PDF & Email

Ingen kommentar »

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny