Främja förändring med hjärnans hjälp – HRbloggen.se
Hem » org & ledarskap

Främja förändring med hjärnans hjälp

Av den 8 februari 2017 942 visningar
FÖRÄNDRINGSARBETE. Genom att utnyttja hjärnans formbarhet, kan vi befästa nya beteenden och omforma kulturen på våra arbetsplatser. Här är tre nycklar till varaktig förändring med hjärnan som draghjälp!

Förändring med hjälp av hjärnan

I två tidigare artiklar om boken Hjärnan på jobbet* av David Rock har vi tagit upp hur vi kan använda forskningens nya kunskaper om hjärnan för att må och prestera bättre genom att organisera arbetet som hjärnan vill ha det och på så sätt skapa fokus och effektivitet. Det leder här vidare till temat om hur vi kan tillämpa dessa kunskaper för att främja förändring, nya beteenden och en god kultur på våra arbetsplatser.

Hjärnan är formbar
Att ändra sitt eget beteende är svårt – och att förändra andra är ännu svårare, som vi alla vet. Orsaken ur hjärnans perspektiv är dels att den helst vill göra saker på rutin för att spara energi, dels att den har en tendens att se förändring som hotfull. Den stora utmaningen för att skapa verklig förändring är därför, menar David Rock, att hjälpa andra att lämna hot-läget och i stället få syn på de positiva möjligheter som ryms i den förändring som önskas på till exempel en arbetsplats.

Forskarna menar att hjärnans faktiska struktur förändras när vi ändrar våra beteenden. Det som åstadkommer denna förändring är själva uppmärksamheten, vilket innebär att nyckeln för att främja förändring är att hjälpa andra att fokusera på rätt sätt och under tillräckligt lång tid. Då kommer nya kopplingar i hjärnan att uppstå och nya handlingsmönster ”fastnar”.

Tre nyckelkomponenter
I princip är detta enkelt, men i praktiken svårt, konstaterar David Rock och identifierar sedan tre nyckelkomponenter för att lyckas med ett förändringsarbete. (1) Skapa en trygg omgivning så att hjärnans hotrespons hos medarbetarna minskar. (2) Hjälp dem sedan att fokusera på rätt sätt, så att nya kopplingar skapas i hjärnan. (3) Se till att arbetssätt och uppgifter skapas som gör att fokus riktas om och om igen på detta sätt. Då stärks de nya nervkretsarna i hjärnan och förändringen kommer att befästas. I punkterna nedan följer Rocks tips på hur man praktiskt kan tillämpa dessa tre nycklar.

3 nycklar för att främja förändring på hjärnans villkor

  1. Tryggheten först! Först när människor är lugna till sinnes kan man få dem att fästa uppmärksamheten på den önskade förändringen och de mål man har satt upp. Trygghet ur hjärnans synpunkt kan sammanfattas med begreppen säkerhet, autonomi, tillhörighet, rättvisa och status/erkännande – detta är hjärnans inneboende mål och fungerar i längden bättre än till exempel materiella belöningar.
  2. Skapa rätt kopplingar i hjärnan. När man väl fått medarbetarnas uppmärksamhet är nästa steg att hjälpa dem att fokusera på rätt sätt. Ett sätt är att berätta en berättelse som skapar de bilder vi vill se av framtiden. Ett annat är att ställa de rätta frågorna, för hjärnan gillar att fylla luckor som den får hjälp att fylla – och frågorna bör handla om lösningar, inte problem. Ett tredje sätt är att sätta upp ett mål, hålla utkik efter allt som kan leda mot målet samt skapa utrymme för egna mål inom ramen för det gemensamma målet.
  3. Hålla liv i de nya nervkretsarna. Den tredje delen i att förändra beteenden och kultur är att förvissa sig om att det nya ”sätter sig”. Hållbar förändring kräver helt enkelt upprepning. Ett effektivt sätt att göra det är att skapa arbetssätt och uppgifter som gör att vi tillsammans återskapar det nya, åter och åter igen, eftersom hjärnan är social. Då hjälper vi varandra att omforma våra hjärnor, så kallad självstyrd neuroplasticitet.

* Fotnot: Boken ”Hjärnan på jobbet” finns att köpa hos bl a Adlibris och Bokus. HR-bloggens läsare kan februari ut beställa boken till specialpriset 195 kronor inkl moms direkt hos Dana Förlag (ordinarie pris från 255 kr). Uppge kampanjkoden ”HR-bloggen”.

Peter Fowelin

Peter Fowelin

Skribent, författare och förläggare
Peter Fowelin är en av HR-bloggens återkommande skribenter. Han har länge varit verksam som organisationskonsult, författare & föreläsare och har bl a skrivit ledarskapsboken ”Från motstånd till möjlighet”. Han har en bakgrund som lärare, projektledare och chef och driver sedan 2011 Dana Förlag, med böcker om mindfulness, personligt ledarskap med mera.
Peter Fowelin
Peter Fowelin
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny