Fler likheter än skillnader mellan arbetsplatsgenerationer – HRbloggen.se
Hem » läsvärt, org & ledarskap

Fler likheter än skillnader mellan arbetsplatsgenerationer

Av den 28 februari 2017 942 visningar
ARBETSLIV. Generation X, Y och allt vad det heter… Stirra er inte blinda på skillnaderna! Likheterna är betydligt större, konstaterar analytiker Ellinor Ivarsson efter att ha studerat 100 000 svar i olika medarbetarundersökningar.

Generationsskillnader mellan medarbetare

Det pratas ofta om hur olika generationer kräver olika saker på arbetsplatsen. Att de har olika syn på vad som är meningsfullt, att de behöver olika typer av ledarskap och att de har olika förväntningar på hur många kuddrum det ska finnas på kontoret. Många av er har säkert sett Simon Sineks Youtube-film där han pratar om vad som är ”fel” med generation Y (även kallade Millenials) och hur det påverkar arbetsplatsen.

Analys av 100 000 svar
Som analytiker på ett företag som mäter och analyserar hur medarbetare uppfattar och värderar sina arbetsplatser, ställde jag mig frågan: Är vi egentligen så olika? Jag kikade närmare på cirka 100 000 svar från medarbetarundersökningar utförda 2013 – 2016 och delade upp dem i Baby Boomers (födda 1946–1965), Generation X (födda 1966–1976) och Generation Y (födda 1977–1994).

Mitt syfte var att undersöka vilka frågor som har starkast samband med engagemang och ledarskap för att se om det fanns några tydliga skillnader i svarsmönstret mellan de olika generationerna. Det jag hittade kan sammanfattas som ”ingen nyhet är också en nyhet”. Likheterna är nämligen långt mycket större än skillnaderna!

Vilka ledaregenskaper är viktigast?
Samma fyra saker hamnar i toppen för vad de olika generationerna värderar högst hos en chef, även om den inbördes ordningen varierar något: Att chefen föregår med gott exempel; att chefen stödjer medarbetarens professionella utveckling; att chefen är mottaglig för nya idéer och förslag; samt att chefen involverar medarbetarna i de beslut som påverkar arbetsgruppen.

Först på femte plats finns en liten skillnad: Generation X och Y tycker att det är viktigt att man har arbetat med resultaten av senaste medarbetarundersökningen, medan Baby Boomers värderar att arbetsgruppen följer upp sitt arbete.

ledarskap - generationsskillnader

Vad är viktigast för engagemanget?
För engagemang är det precis som med ledarskap – det finns mer gemensamt än vad som skiljer sig åt. Att trivas på jobbet är viktigast för alla, tillsammans med möjligheten att utvecklas och att känna att man kan identifiera sig med företagets värderingar.

Några små skillnader kan dock noteras: Att känna förtroende för företagets VD är näst viktigast för generation X och Y, medan det halkat ned på plats 6 för Baby Boomers. Möjligheten att påverka sin arbetssituation är något viktigare för generation Y (plats 5 jämfört med plats 7 för generation X och Babyboomers). Generation X bryr sig mer om att kunna påverka företagets arbetsprocesser och Baby Boomers tycker att det är viktigare att ha kul och att det finns en framåtanda i gruppen.

engagemang - generationsskillnader

Vad skiljer då generationerna åt?
De egentliga skillnaderna återfinns först längre ner på listorna. Generation Y verkar vara lite mer individualistisk, medan både Babyboomers och Generation X värderar att det finns en framåtanda i gruppen och att det går att diskutera svåra frågor öppet och ärligt i arbetsgruppen.

Baby Boomers tycker att det är viktigare att ha kul på jobbet och bryr sig om att alla på företaget får samma möjligheter oavsett kön för att bli engagerade – något som inte hamnar på topp 15 hos någon av de senare generationerna. Kanske har man som Baby Boomer hunnit uppleva att alla inte blir tillfrågade att bli chef, eller att föräldraledighet påverkar kvinnor och män olika? Och kanske har man redan hittat rätt i karriären och värderar därför att ha roligt högre?

Generationsgemensamma faktorer
Med det här inlägget hoppas jag att ni – precis som jag – har fått er en tankeställare: Skillnaderna må finnas, men likheterna är viktigare!

Så nästa gång någon predikar om att Generation Y behöver specialbehandling eller att Generation X bara bryr sig om sig själva, kan du kontra med det som gäller alla:

Viktigast för alla generationer medarbetare:
  • Ett ledarskap som föregår med gott exempel
  • Att få känna sig stöttad i sin professionella utveckling
  • Att vara involverad i beslut som påverkar en
  • Att ha förtroende för den VD som fattar besluten man inte är involverad i
  • Att ha en bra känsla i magen när man går in genom dörren på jobbet
  • Att kunna identifiera sig med företagets värderingar

Ellinor Ivarsson

Ellinor Ivarsson

Change Management & AnalysisNetsurvey
Ellinor Ivarsson jobbar som analytiker på Netsurvey och kommer senast från Arbetsmiljöverket. Ellinor analyserar mängder av data dagligen, där hon bland annat tittar på kopplingen mellan medarbetarundersökningar och externa datakällor så som lönsamhet och arbetsmiljödata för att stärka HR:s position och hjälpa företag att driva framgång genom människor.
Ellinor Ivarsson
Ellinor Ivarsson
Print Friendly, PDF & Email

Ingen kommentar »

2 Pingbacks »

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny