Värderingar attraherar rätt beteenden – och stöter bort oönskade – HRbloggen.se
Hem » läsvärt, org & ledarskap

Värderingar attraherar rätt beteenden – och stöter bort oönskade

Av den 27 januari 2017 942 visningar
VÄRDERINGSKULTUR. Medan vissa pratar om att skrota värdeorden, rycker vår värderingsexpert Mia Hultman ut till dess försvar. Rätt värdeord kopplade till verksamhetens vision är ett strategiskt styrinstrument och fungerar som en magnet: drar till sig önskade beteenden och stöter bort oönskade.

Värderingar - magnet

Under den senaste tiden har jag läst flera artiklar där man uttrycker starka känslor kring värdeordens levnadsberättigande. Grundbudskapet i artiklarna är att värdeord och styltiga beskrivningar av dem inte har någon betydelse för en verksamhets förmåga att forma och blåsa liv i den kultur man önskar skapa.

Jag förstår och har i ärlighetens namn väntat på den reaktionen. Det är friskt att ifrågasätta. Det säkerställer att vi stannar upp och frågar oss om vi agerar på rätt sätt, om vi får vi de effekter vi är ute efter och skapar de värden vi önskar. Därför ska jag nu själv göra just det: stanna upp och utifrån min erfarenhet, kompetens och övertygelse reflektera över de reaktioner som studsat runt i medierna.

Beskriver HUR:et
Värdeord är inte ett antal ord som tagits på måfå ur luften. De ska vara hämtade ur verksamhetens historia och fungera som livvakter på företagets resa mot mål och vision, som förhindrar att det kör i diket eller det tas beslut som hotar verksamhetens överlevnad. Värderingarna ska beskriva hur man inom verksamheten tar sig framåt, vilka beslut som ska tas och vilka mål som sätts, samt tydliggöra vad som är rätt och fel för verksamheten.

Harley Davidson har valt att vara så tydliga att de beskriver både hur de ska agera och hur de inte ska agera inom organisationen, för att säkerställa att kulturen får rätt konturer i alla situationer. Deras värdeord är Honesty. Teamwork. Accountability. Initiative. Knowledge. Innovation. Värdeord som är direkt kopplade till deras vision och mission.

Om värdeorden känns obetydliga, innebär det att man inte lyckats spika dem som är rätt för verksamheten. Värdeorden måste leva i symbios med verksamhetens vision, förflyttas förbi generiska uttalanden och erövras av verksamheten. Då fungerar de som en magnet som samtidigt drar till sig önskade beteenden, språk, symboler, ritualer och berättelser – och stöter bort oönskade ageranden, språkbruk, beslut och val.

Värdeorden har inget med konsensus att göra, men de har allt med delaktighet att göra! Att upptäcka och ta beslut om värderingar och värdeord är ett strategiskt beslut. Det är däremot helt avgörande att alla förstår och kan lita på att handlingar, beslut och val görs utifrån uttalade värderingar.

Det är där slaget står: om alla kan och vill agera får man verksamheter som framgångsrikt leder mot vision och mål i varje handling och beslut. Det skapar en flexibilitet och effektivitet och då kommer resultaten automatiskt. Värderingarna måste tåla att testas mot tuffa vardagssituationer och levas av alla.

En kvinna tog med sin son till Gandhi och bad honom få sonen att sluta äta socker.
”Kom tillbaka om två veckor” svarade Gandhi.
Efter två veckor kom de tillbaka och Gandhi sa till sonen: ”Sluta äta socker.”
”Men varför var jag tvungen att vänta två veckor på det här?” undrade kvinnan upprörd.
”För två veckor sedan åt jag själv socker”, svarade Gandhi.

Bygger en stadig värdegrund
Walt Disney Attractions, enligt mig en av världens mest framgångsrika värderingsstyrda verksamheter, uttrycker det så här:

Värderingarna i en verksamhet ska
alltid vara i
JAG-form
formade till
BETEENDEN (handlingar)
vilka är
OBSERVERBARA
och
MÄTBARA
vilket gör dem
UTVECKLINGSBARA

Om värderingarna är formade enligt den principen kan var och en ta ansvar för kulturens formande och fortlevnad. Det skapar en stark och stadig värdegrund som medarbetarna kan lita på och vila mot – såväl i kriser som när det blåser framgångsvindar.

Walt Disney Attractions har värdeordet Courtesy (artighet). Deras beskrivning av ordet är:

Greet and welcome each and every guest.
Seek out guest contact.

Det innebär att jag kan hälsa på det sätt som passar mig och min personlighet bäst. Intentionen med beteendet är att vara artig och se alla.

Strategiskt styrinstrument
Jag vill också passa på att hissa en röd varningsflagg för genvägar. När man inte ser värderingar som det strategiska styrinstrument de faktiskt är, blir vardagen snabbt luddig och suddig, utan koppling till verksamhetens affärsmässighet och riktning.

När jag är i verksamheter får jag ofta höra att alla ändå har ett ”sunt förnuft”. Problemet är att uppfattningen om vad som är sunt förnuft varierar från person till person. Vi måste våga vara tydliga. Ett exempel är att Trump vid flera tillfällen under det senaste året sagt ”använd ditt sunda förnuft”. Varje gång har jag tänkt att min uppfattning om vad som är sunt är långt ifrån Trumps.

Kräver mod och engagemang
Det tar tid att bygga en stark värderingskultur. I ärlighetens namn kräver det både mod och stort engagemang att vara tydlig och våga säga vad man står för. Men belöningen är stor när alla förstår innebörden av värdeorden, att de är hörnpelarna för den värdegrund som kulturen växer utifrån. Då kan alla hjälpa varandra att leva och modellera den kultur man önskar, där alla kan agera, reagera och ta gemensamma beslut.

Vad tycker du?

Mia Hultman

Mia Hultman

Föreläsare, författare och förändringsledareMiaHultman.se
Mia Hultman är en av Sveriges ledande värderingsexperter och har arbetat med kommunikation, värdegrund och förändringsprocesser i över 25 år. Hon är också författare till ett flertal böcker på området, liksom en mycket uppskattad föreläsare och återkommande skribent här på HR-bloggen.
Mia Hultman
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny