Så kan employer branding stärka ideella verksamheter – HRbloggen.se
Hem » employer branding

Så kan employer branding stärka ideella verksamheter

Av den 24 januari 2017 942 visningar
EMPLOYER BRANDING. I ideella verksamheter är det nog så viktigt att jobba med employer branding. Viktor Hedman delar här med sig av erfarenheter och lärdomar från HR-studentföreningen Dynamicus.

employer branding kommunikation

Josh Bersin sa: ”The war for talent is over, and the talent won.”

Vikten av att arbeta med sitt employer brand¹ märks inte minst i en ideell förening. All aktivitet bygger ju på frivilligt engagemang av människorna som delar föreningens vision och syfte.

Behov att öka engagemanget
I Dynamicus, föreningen för HR-studenter vid Uppsala universitet, inledde vi vår employer branding-resa förra vårterminen med anledning av ett sjunkande engagemang. I Uppsala finns hur mycket som helst att engagera sig i parallellt med studierna: Tretton olika nationer, föreningsliv, extrajobb och extrakurser… utöver att många faktiskt vill ha fritid på sin fritid.

Med det minskade engagemanget dök två kritiska frågor upp:

  • Vad ska vi göra för att höja engagemanget bland medlemmarna?
  • Hur kan vi göra en mer enhetlig kommunikation i en förening där halva styrelsen byts ut varje termin (men man väljs på årsbasis)?

Vi behövde kontinuitet, en enhetlig kommunikation samt hitta sätt att öka engagemanget bland våra medlemmar i de sex utskotten, i styrelse och på alla de aktiviteter vi anordnar.

1. Syftet – ”the Why”
Första punkten ”varför finns vi som förening egentligen?” landade i den nygamla formuleringen: ”Som förening ska Dynamicus ge oss som studenter bästa tänkbara förutsättning för att ta klivet in i ett framtida arbetsliv”.

2. Målgruppen
Målgruppen som vi ville engagera var förstås personalvetarstudenter i Uppsala, ofta befintliga men ”vilande” medlemmar.

3. Employer Value Proposition (EVP)
För att engagera vår målgrupp inspirerades vi av McDonalds Employer Value Proposition (EVP)² och det de erbjöd sina anställda: ”family/friends”, ”flexibility” och ”future”. Vi kom istället fram till ”gemenskap”, ”förbättra utbildningen” samt ”framtiden inom HR”.

Vi definierade sedan vårt EVP närmare:

Gemenskap. Dynamicus ska vara den plats där vi tillsammans bygger en gemenskap mellan olika programstudenter och fristående kursare, oavsett vilken termin man läser.

Förbättra utbildningen. Genom Dynamicus ska vi sträva efter att ha en så nutidsrelevant och kvalitetssäkrad utbildning som möjligt, för att ge oss och kommande studenter bästa möjliga förutsättningar för lärande.

Framtiden inom HR. För att förbereda medlemmen för ett framtida yrkesliv inom HR, ska Dynamicus vara den plats där medlemmarna i så hög utsträckning som möjligt träffar företag och personer relevanta till studierna samt skapar lärande för de moment som inte tas upp i utbildningen.

Efter att ha läst Simon Sineks bok ”Start with why” (se kortversion i Simons Ted Talk), blev det givet att börja med just varför. I alla våra presentationer och events och i all vår kommunikation via sociala medier försökte vi både inleda och visualisera vårt varför:

Varför ska du, som personalvetarstudent, engagera dig i Dynamicus? Jo, [syfte] och [EVP].

Resultatet då?
Svårt att säga. Som ideell förening med begränsade resurser och tid, är det inte lätt att mäta resultatet i KPI:er. Vår kommunikationsplan, baserat på vårt syfte och EVP, användes också i varierande utsträckning.

Men jag upplevde ändå en skillnad. Där vår employer branding-kommunikation användes, ökade engagemanget avsevärt. Baserat på erfarenheter från mitt utskott Näringsliv, kan jag rapportera följande resultat:

  • Under hösten var samtliga av våra events fullbokade – till skillnad från våren innan, då bara cirka hälften fylldes.
  • De aktiva medlemmarna i utskottet ökade från tidigare års snitt på 10 personer till 24.
  • Engagemanget bland medlemmarna i utskottet ökade, mätt i delaktighet i aktiviteter samt deltagande på utskottsmötena varannan vecka.

Även i styrelsen märkte jag en tydlig effekt. När ett problem uppstod kunde vi bryta diskussionen med frågan ”Ligger detta i linje med vårt syfte?” och därefter enklare ta beslut.

Värt att jobba med WHY:et
Nu kan resultaten såklart också ha att göra med exempelvis en ökad rutin av hur man gör bättre events. Men min slutsats är i alla fall att det är värt att jobba med en förenings varför, och det behöver inte ens vara särskilt besvärligt att dra igång.

Frågan är sedan hur man bygger en tillräckligt stark kultur runt detta för att det ska leva kvar i föreningen även efter att styrelse är utbytt och majoriteten av utskottsmedlemmarna är nya.

–––
Fotnoter:
¹ Ett employer brand, eller arbetsgivarvarumärke, handlar om hur ett företag eller organisation uppfattas som arbetsgivare av potentiella, nuvarande och tidigare anställda.
² Ett Employer Value Proposition (EVP), eller arbetsgivarerbjudande, är en unik uppsättning av erbjudanden, associationer och uppfattningar som en arbetsgivare vill förknippas med för att attrahera och behålla rätt medarbetare.

Viktor Hedman

Viktor Hedman

Talent Relations & GrowthNova
Viktor är HR-student vid Uppsala universitet och var 2016 aktiv i Dynamicus som styrelsemedlem och Näringslivsansvarig. Vid sidan av studierna rekryterar han topptalang och lär sig mer om det stora intresset employer branding på talangnätverket Nova. Dessutom driver Viktor volontärdelen i WelcomeTalent, som utbildar nyanlända i digitalt nätverkande och hur de blir duktiga på LinkedIn.
Viktor Hedman
Viktor Hedman

Senaste inlägg av Viktor Hedman (Se alla)

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny