Våld i nära relationer angår arbetsgivare – HRbloggen.se
Hem » hälsoarbete

Våld i nära relationer angår arbetsgivare

Av den 14 december 2016 942 visningar
OHÄLSA. Bakom den stegrande psykiska ohälsan finns ett mörkertal där man inte arbetar med grundorsaken till symptomen. Visste du att arbetsprestationen hos tre procent av dina medarbetare påverkas av att de lever i relationer med våld?

Hot och våld i nära relationer

Det är mycket som döljer sig bakom psykisk ohälsa, exempelvis depression, ångest och sömnlöshet. Beskrivningar som chefer och HR är familjära med och som de behöver hantera.

Men i vissa fall arbetar man inte med grundorsaken till den psykiska ohälsan utan bara symptomen. Vet du att det idag sjukskrivs drygt 1 person i timmen på grund av våld i nära relation? (Källa: Socialstyrelsen) Vet du att Försäkringskassan utbildat 2 800 handläggare inom området och att våld i nära relation i vissa statliga sammanhang kallas folkhälsofråga?

På varje arbetsplats kan vi räkna med att 3 % av medarbetarna lever i relationer där våld förekommer och där arbetsprestationen påverkas i någon form!

Stora kostnader
För arbetsgivare ger hot och våld i nära relation samma negativa effekter som alkohol- och drogmissbruk. I vissa fall uppstår också missbruk på grund av utsattheten – med resultat att man förgäves rehabiliterar för drogmissbruk medan grundorsaken till missbruket kvarstår.

Det handlar om stora kostnader. Både i form av korta sjukskrivningar, vilka i vissa fall pågår under flera år. Och längre sjukskrivningar, där arbetsgivaren har overheadkostnader även om Försäkringskassan står för sjuklönen. Om vi räknar med att varje utsatt medarbetare kostar 170 000 kronor per år och det handlar om 3 % av arbetsstyrkan, ger det ett företag med 1000 anställda en dold kostnad på 5,1 miljoner kronor per år!

Vidare påverkas den psykosociala miljön negativt och arbetsmiljön blir i värsta fall ohållbar för hela gruppen. Även arbetsprestationer försämras och kompetensanvändningen blir ineffektiv. För att inte nämna det mänskliga lidandet hos den drabbade medarbetaren!

Medvetandegöra, hantera och behandla
Det finns alltså all anledning för HR och chefer att få upp ögonen för den psykiska ohälsans mörkertal. Det gäller att medvetandegöra och hantera effekterna av våld i nära relation. Samt att i förekommande fall erbjuda en fungerande behandling som ett led i arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.

Som arbetsgivare och kollega är du en viktig del i att rädda människor som du möter varje dag på jobbet, människor som döljer något som skadar dem och deras närmaste omgivning år efter år.

Iwette Rapoport

Iwette Rapoport

ManagementkonsultChange Collective
Med målet att minska den psykiska ohälsans mörkertal, jobbar Iwette för att medvetandegöra och hantera effekterna av hot och våld i nära relationer. Med hjälp av egenutvecklade verktyg och beräkningsmodeller hjälper hon HR att visa på risker och kostnader relaterade till denna ohälsa.
Iwette Rapoport
Iwette Rapoport

Senaste inlägg av Iwette Rapoport (Se alla)

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny