Digital konsulthantering höjer kompetensen hos FLIR – HRbloggen.se
Hem » digital HR

Digital konsulthantering höjer kompetensen hos FLIR

Av den 16 november 2016 942 visningar
DIGITAL HR. Teknikföretaget FLIR rekryterar en stor andel konsulter för att klara sin kompetensförsörjning. Genom att digitalisera hanteringen höjer de kvaliteten, sparar tid för cheferna – och stärker arbetsgivarvarumärket.

Joakim Pedersen – FLIR

I kunskapsintensiva organisationer använder chefer ofta sina personliga relationer med olika konsultbolag för att hitta exakt den kompetens de behöver.

Men vitt skilda samarbetsrutiner via möten, telefon, mail och excel riskerar leda till att viktig information ligger utspridd i organisationen. Till slut saknas överblick över alla olika konsultrelationer och kostnaderna för dessa.

Teknikintensiv kompetens
FLIR Systems är ett bra exempel på ett konsultberoende företag. De utvecklar värmekameror och IR-teknologi som används över hela världen, exempelvis inom räddningsuppdrag, brottsbekämpning och miljöskydd. Deras fokus på avancerad teknisk produktutveckling kräver ständig tillgång till specialiserade ingenjörer.

– I dagsläget anlitar svenska FLIR ett 50-tal konsulter på heltid inom R&D. Vi måste kunna gasa och bromsa snabbt för att hantera upp- och nedgångar i verksamhetens behov, berättar Sr HR Business Partner Joakim Pedersen.

Tidskrävande konsultadministration
I sitt uppdrag att stötta företagets chefer, lade Joakim märke till hur mycket tid som går åt till administration av konsultförsörjningen – framför allt vad gäller införsäljningen av nya konsulter.

– Våra chefer får en ansenlig mängd samtal och mejl från olika konsultbolag som vill komma och presentera sig. De kan omöjligt hinna träffa alla, säger Joakim, som även noterat problemet med att större konsultbolag ideligen byter kontaktpersoner.

Digital plattform stöttar chefer
För drygt ett år sedan bestämde sig FLIR för att gå över till digital hantering av sin konsultförsörjning via den svenska plattformen Vakanta.

– Vi ville både höja kvaliteten på konsultrekryteringarna och spara dyrbar tid för cheferna genom att minimera deras kontakter med olika leverantörer. Vi på HR vill ju stötta cheferna så att de kan fokusera mer på att leda sin personal, förklarar Joakim Pedersen.

Reaktionerna uteblev inte:

– Det är klart att vi fick en del synpunkter, både internt och från konsultleverantörer som tycker att vi stänger dem ute. Men vi har valt att vara konsekventa med att all vår konsultförsörjning nu ska samordnas via Vakanta – och att våra leverantörer får ansluta sig till deras plattform för att komma ifråga för uppdrag.

Teknik som bygger relationer
Joakim Pedersen betonar att tekniken öppnat dörrar till nya relationer:

– Tidigare har konsultbolagen jagat cheferna, som tackat nej på grund av tidsbrist. Nu får de plötsligt chansen att få in en fot hos oss. Det personliga mötet kommer alltid att behövas i våra samarbeten. Men vi har lyckats spara värdefull tid kring själva införsäljningen.

Joakim Pedersen ser fler fördelar med att gå över till ett digitalt verktyg för konsultförsörjningen:

– Det ger oss framför allt en tydlig översiktsbild av våra inhyrda konsulter. Dessutom ökar transparensen cheferna emellan. I stället för att var och en utarbetar sina egna metoder, skapas gemensamma rutiner och möjlighet att hjälpa varandra kring kravprofiler med mera.

Stärker arbetsgivarvarumärket
– Ur ett employer branding-perspektiv bidrar en gemensam plattform också till att vi ger en enhetlig bild av vilka vi är som arbetsgivare. Det är precis lika viktigt med en konsekvent kommunikation av vårt arbetsgivarvarumärke vid konsultrekrytering som vid rekrytering för anställning, betonar Joakim.

Joakim Pedersen rekommenderar andra arbetsgivare att se över sina processer – och att våga testa ett digitalt verktyg för att hantera konsultförsörjningen.

Vill du veta mer?

Vakantas webbaserade tjänst sammanför köpare och säljare av konsulttjänster, utan mellanhänder. Visionen är att göra konsultmarknaden mer tillgänglig, strukturerad och lätt att jämföra. Läs mer i tidigare artikel eller på Vakantas hemsida.

FRUKOSTSEMINARIUM. För dig som är nyfiken på hur plattformen fungerar i praktiken, bjuder Vakanta in till frukostseminarium den 2 december 2016 kl 09.00. Anmäl dig här »

Fotnot: Denna artikel sponsras av en samarbetspartner som vi på HRbloggen.se varmt kan rekommendera.

Annika Ahnlund

Annika Ahnlund

grundare & redaktörHRbloggen.se
Annika är grundare och redaktör för HRbloggen.se samt vd för HR etcetera AB, där hon bl a arrangerar seminarier och utbildningar för HR och chefer. I botten är hon både beteende/personalvetare fil.kand. och marknadsförare med lång erfarenhet av kommunikation från reklambranschen.
Annika Ahnlund
Annika Ahnlund
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny