Målmedvetet arbete bakom 3:s framgångskultur – HRbloggen.se
Hem » employer branding, läsvärt, org & ledarskap

Målmedvetet arbete bakom 3:s framgångskultur

Av den 13 september 2016 942 visningar
ARBETSPLATSKULTUR. Mobiloperatören 3 är för andra året i rad Sveriges näst bästa arbetsplats. HR-direktör Mattias Segelmark berättar i en intervju om bolagets långsiktiga arbete med kulturen.

Mattias Segelmark - 3

I våras rankade Great Place to Work för fjortonde året i rad Sveriges bästa arbetsplatser, baserat på en undersökning av 43 000 medarbetare. Mobiloperatören 3 placerade sig för andra året i rad som tvåa på listan över stora organisationer. Dessutom som nummer åtta bland Europas bästa arbetsplatser!

I min intervju med 3:s HR-direktör Mattias Segelmark här nedan, framkommer att det ligger gediget arbete bakom en framgångsrik företagskultur. Det gäller att få ledningens fulla stöd, satsa på ledarskapet och rekrytera nya medarbetare i enlighet med bolagets värderingar.

Hallå Mattias Segelmark! Vad betyder de fina utmärkelserna för er som arbetsgivare?

– De har definitivt gett oss en intern stolthet och bekräftelse på det vi anat: att vi är en bra arbetsplats där de allra flesta av oss trivs väldigt bra och känner ett starkt engagemang för bolaget.

På det externa planet har utmärkelserna varit till stor hjälp för att väcka intresse för den arbetsplats som finns bakom vårt välkända varumärke som mobiloperatör.

Vad har ni haft för specifika utmaningar i resan mot en utmärkt arbetsplats?

– Först vill jag poängtera att det är ingen quickfix, inget projekt man jobbar med. Utan det handlar om ett långsiktigt och hårt arbete som noggrant måste mätas, målsättas och följas upp.

Vår stora utmaning har handlat – och handlar om – att hantera två parallella processer: Underhålla kultur- och värderingsarbetet för våra befintliga 1700 medarbetare, samtidigt som vi årligen onboardar och ”vaccinerar” cirka 600 nya kollegor.

Vi har dessutom en ganska mångfacetterad verksamhet. En erfaren IT-ingenjör som jobbat länge i bolaget kräver helt andra insatser än en butiksanställd ute i landet eller en ung kundtjänstmedarbetare som kommit direkt från gymnasiet.

Vilka är de enskilt viktigaste framgångsfaktorerna i kulturarbetet?

– Att alla i ledningen till fullo står bakom att det är människornas engagemang som gör skillnaden, att det är medarbetarna som är vår absolut största konkurrensfördel.

Sedan är ledarskapet den enskilt viktigaste delen att jobba med för att utveckla sina medarbetare och team. ”Att leva som jag lär” är vårt viktigaste ledarkriterium. Där använder vi oss av fyren som symbol för att våra ledare alltid representerar företaget och dess värderingar. Vi människor gör ju ofta inte som vi blir tillsagda, utan som ledaren agerar.

Vilka områden har ni behövt utveckla?

– För några år sedan var vi inte riktigt nöjda med det interna samarbetet mellan enheterna. Vi lade därför till värderingen ”öppenhet och samarbete”, där vi lyfte de olika teamens betydelse för att nå gemensamma resultat. Vi satte också upp tydliga mål och mätte noggrant samarbetsindex – och nådde till slut dit vi ville!

Hur skulle du beskriva er arbetsplatskultur? Vad särskiljer den från era konkurrenters?

– När vi går ut och frågar medarbetarna så upplever de att det är en kamratlig, prestigelös och ohierarkisk organisation, där det är nära till beslut och ledning. De känner att man lyssnar på dem och att de får vara med och påverka.

Det jag personligen är väldigt stolt över, är att vi lyckats skapa en stark performancekultur med få armbågar. Att vi är ödmjuka, men samtidigt bra på att fira framgångar.

Vilken roll spelar era värderingar för att rekrytera och behålla medarbetare?

– Att rekrytera och utvärdera i enlighet med våra värderingar är det absolut viktigaste! Vi har en väldigt tydlig kultur och det är inte alla som passar in. Däremot är det sällan en person med kompetensluckor inte blir framgångsrik här, kunskap kan du alltid skaffa dig.

Slutligen: Vad vill du ge andra organisationer för råd på vägen?

– Det handlar om att hela tiden sätta kulturfrågorna på agendan. Att jobba långsiktigt och sätta upp mål. Att se arbetet som en process, inte ett projekt. Och att ha tålamod och vara envis!

Fotnot: Denna artikel sponsras av en samarbetspartner som vi på HRbloggen.se varmt kan rekommendera.

Annika Ahnlund

Annika Ahnlund

grundare & redaktörHRbloggen.se
Annika är grundare och redaktör för HRbloggen.se samt vd för HR etcetera AB, där hon bl a arrangerar seminarier och utbildningar för HR och chefer. I botten är hon både beteende/personalvetare fil.kand. och marknadsförare med lång erfarenhet av kommunikation från reklambranschen.
Annika Ahnlund
Annika Ahnlund
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny