Kontrolluppgifter – ett minne blott? – HRbloggen.se
Hem » lön & belöning

Kontrolluppgifter – ett minne blott?

Av den 5 juli 2016 942 visningar
LÖN. Snart kommer arbetsgivare att deklarera uppgifter på individnivå varje månad och arbetsbördan kring rapportering minskar därmed. Zennie Sjölund berättar vad AGI i praktiken innebär.

administration kontrolluppgifter

Införandet av arbetsgivardeklaration varje månad på individnivå (AGI) har länge utretts och ser nu ut att ersätta det befintliga systemet med årliga kontrolluppgifter. Motsvarande system fungerar redan väl i bland annat Danmark och Norge. Den nya hanteringen träder i kraft den 1 januari 2018 – såvida förslaget inte kräver omarbetning efter lagrådsremiss.

Minskar löneadministrationen
Månatlig rapportering är ingen ny tanke. År 2013 var ett förslag nära att bli verklighet, men lades i träda efter hård kritik. Efter nytt grepp i frågan är majoriteten av remissvaren positiva, bland annat till att den omdiskuterade periodiseringen av löneuppgifterna ersatts av kontantprincipen.

För företagen hägrar förstås möjligheten att minska rapporteringen till Försäkringskassan, SCB, A-kassor och andra myndigheter. Det skulle sänka arbetsbördan rejält att kunna göra avslut varje månad efter utbetald lön. Förutom en mer skälig arbetssituation för den som ska hantera lönen, skulle det även ge mer genomarbetade löner.

Stävjar svartarbete
Från statens sida är målet att stävja svartarbete. Parallella åtgärder som ID06 och personalliggare är redan etablerat. Kontrollbesök på svenska byggarbetsplatser under första halvåret 2016 visar tydligt att det behövs andra verktyg för att kraven på personalliggare ska efterlevas.

Skatteverket har i sitt nya förslag minskat omfattningen av de uppgifter som ska rapporteras. Arbetsgivardeklaration ska, liksom idag, innehålla uppgift om sammanlagda skatteavdrag och arbetsgivaravgifter. Där ska också redovisas sådan ersättning som utbetalaren är skyldig att betala arbetsgivaravgifter för, inklusive underlag för särskild löneskatt. Bidrag till vinstandelsstiftelser med mera ska däremot även fortsättningsvis redovisas på arbetsgivarnivå, eftersom det inte handlar om ersättning till viss betalningsmottagare.

Obefogad oro
En oro som framförts är att det nya rapporteringsförfarandet kommer att ställa till det i lönesystemen. Den oron är obefogad, eftersom samverkan mellan leverantörerna och Skatteverket fungerar väl. Det som snarare skulle ställa till det är om det blir för kort tid mellan beslut och verkställande, eftersom inrapporteringen måste säkerställas och kvalitetssäkras.

Rapportering via e-tjänst
Skatteverket arbetar intensivt för att skapa ett bra inrapporteringssystem. Arbetsgivardeklarationen kommer precis som idag att kunna lämnas både på pappersblankett och elektroniskt. Det senare genom att en fil med samtliga uppgifter överförs eller genom att arbetsgivaren manuellt registrerar nödvändiga uppgifter för varje betalningsmottagare. Rapportering planeras att genomföras via en e-tjänst där arbetsgivaren loggar in sig med en e-legitimation.

Skatteverket kommer även att se över möjligheterna till andra elektroniska lösningar, såsom att arbetsgivardeklarationen ska kunna lämnas direkt från arbetsgivarens lönesystem.

När höstens budgetproposition presenteras så är det högst sannolikt att AGI finns med.

Skatteverkets promemoria: Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen »

Zennie Sjölund

Zennie Sjölund

Branschansvarig lönSrf konsulterna
Branschansvarig lön på Srf konsulterna » Zennie jobbar sedan 2010 med att utveckla och kvalitetssäkra lönebranschen via Srf konsulterna, Sveriges ledande branschorganisation inom redovisning och lön. Zennie gillar att vända utmaningar till möjligheter. Hon har bl a drivit fram auktorisation av lönekonsulter och sitter med i juryn för Global Payroll Award.
Zennie Sjölund
Zennie Sjölund
Zennie Sjölund

Senaste inlägg av Zennie Sjölund (Se alla)

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny