Vi känner oss alltmer pressade på jobbet – HRbloggen.se
Hem » arbetsmiljö

Vi känner oss alltmer pressade på jobbet

Av den 15 juni 2016 942 visningar
ARBETSMILJÖ. Sju av tio arbetar fast de är sjuka. Var tredje känner sig tvungen att jobba över minst en gång i veckan. Det visar en ny omfattande rapport från Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljön 2015 - rapport

På uppdrag av Arbetsmiljöverket har Statistiska Centralbyrån vartannat år sedan 1989 undersökt den svenska arbetsmiljön. I år har 9000 sysselsatta deltagit i undersökningen via telefonintervjuer och enkäter.

Rapporten ”Arbetsmiljön 2015” tar upp alltifrån belastningsskador och buller på arbetsplatsen till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Nya frågor för i år handlar bland annat om att arbeta trots att man är sjuk samt krav på tillgänglighet på fritiden.

Alarmerande är att drygt hälften av alla tillfrågade varje vecka är uttröttade i kroppen eller känner sig trötta och håglösa. En ökning sedan 2013 som främst skett bland män under 50 år.

Glädjande är att trots brister i arbetsmiljön, är tre av fyra tillfrågade i stort sett nöjda med arbetet. Störst andel nöjda finns bland specialister inom hälso- och sjukvård.

Jobbar trots sjukdom
Av de tillfrågade hade cirka sju av tio arbetat en gång eller mer det senaste året trots att de var sjuka. Bland dem som utmärkte sig fanns fritidspedagoger, förskolelärare och grundskollärare samt personer på ledningsnivå inom stora och medelstora företag och myndigheter.

– Det är riskabelt att sätta hälsan på undantag. Arbetsgivarna behöver ta den här signalen på allvar, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Riskabelt hög arbetsbelastning
Varannan sysselsatt säger att hen har för mycket att göra. Även här utmärker sig yrken inom utbildning samt hälso- och sjukvårdsspecialister.

Fyra av tio sysselsatta upplever att deras arbetsgivare förväntar sig att de ska vara anträffbara per telefon på fritiden. De som toppar statistiken finns inom ledningen på stora och medelstora företag, på myndigheter samt försäljare.

Var tredje tillfrågad känner sig dessutom tvungen att ta med jobb hem, dra in på lunchen och arbeta över minst en gång per vecka. Detta gäller särskilt personer på ledningsnivå i större företag, specialister inom hälsa och sjukvård samt grundskolelärare.

Kvinnor mer utsatta för trakasserier
Vad gäller hot och våld är kvinnorna särskilt drabbade. Nära var femte har blivit utsatt för våld eller hot någon gång det senaste året, jämfört med var tionde man.

På frågan om de utsatts för sexuella trakasserier från andra personer än chefer och arbetskamrater, uppger cirka 20 procent av kvinnorna mellan 16–29 år att de blivit utsatta minst en gång det senaste året. Vård och omsorgsbranscherna är de som sticker ut i statistiken.

– Det är oacceptabelt att behöva utstå trakasserier på jobbet, oavsett vilken typ av trakasserier det är. Sedan är det arbetsgivarens skyldighet att agera och att ha rutiner för detta, säger Zelmin-Ekenhem.

Ökning av buller
Unga män har i stället drabbats av försämring vad gäller buller. Cirka 40 procent av män i åldern 16–29 år uppger att de utsätts för buller i sitt arbete till den grad att de har svårt att tala i normal samtalston. Speciellt utsatta yrken är byggnads- och anläggningsarbetare.

Här kan du läsa/ladda ned hela rapporten Arbetsmiljön 2015 »

Annika Ahnlund

Annika Ahnlund

grundare & redaktörHRbloggen.se
Annika är grundare och redaktör för HRbloggen.se samt vd för HR etcetera AB, där hon bl a arrangerar seminarier och utbildningar för HR och chefer. I botten är hon både beteende/personalvetare fil.kand. och marknadsförare med lång erfarenhet av kommunikation från reklambranschen.
Annika Ahnlund
Annika Ahnlund
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny