Hälsoväxling ska bromsa sjukskrivningarna – HRbloggen.se
Hem » arbetsmiljö, lön & belöning

Hälsoväxling ska bromsa sjukskrivningarna

Av den 17 juni 2016 942 visningar
HÄLSOARBETE. Regeringen vill öka arbetsgivarnas ekonomiska ansvar för långa sjukskrivningar. Vår nya bloggare Zennie Sjölund förklarar vad hälsoväxlingen kommer att innebära.

Hälsoväxling

Debatten kring företagarnas medfinansiering av sjuklönekostnaderna går het. Men vad innebär regeringens nya förslag om hälsoväxling egentligen?

Bakgrunden: Skenande sjukfrånvaro
Bakgrunden är att kurvan över antalet sjukskrivna har vänt brant uppåt de senaste fem åren. Det handlar både om att antalet nya sjukfall ökar och att sjukfallen blir allt längre. Enligt Försäkringskassans prognoser kommer utvecklingen att hålla i sig även de kommande åren.

Sjukfall 2000 - 2015

Hösten 2015 beslutade regeringen därför om ett åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Ett av åtgärdsprogrammets områden rör rehabilitering, anpassning och omställning. Som ett resultat av detta presenterade regeringen i sin vårbudget Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna – den så kallade medfinansieringen i sjukförsäkringen.

Gott arbetsmiljöarbete premieras
Tanken är att kostnader för höga ohälsotal ska växlas mot sänkta arbetsgivaravgifter. Arbetsgivare med ett gott förebyggande hälsoarbete, en effektiv rehabilitering och därmed låg sjukfrånvaro ska belönas – medan arbetsgivare som inte tar sitt ansvar får bära en större del av kostnaderna.

Konkret innebär medfinansieringen att:

  • arbetsgivare ska betala en särskild sjukförsäkringsavgift om 25 procent av arbetstagarnas sjukpenning från och med dag 91 i sjukfallen,
  • det ska finnas ett fribelopp om 33 500 kronor. Fribeloppet gäller alla arbetsgivare och är ett skydd mot alltför höga kostnader för små arbetsgivare,
  • personer med utsatt situation på arbetsmarknaden ska undantas från arbetsgivarens kostnadsansvar,
  • arbetsgivaravgifterna sänks med 0,16 procentenheter. Arbetsgivarkollektivet kompenseras därigenom för de ökade kostnader som den rörliga sjukförsäkringsavgiften medför så att reformen i princip blir kostnadsneutral,
  • den särskilda sjukförsäkringsavgiften beräknas och beslutas av Försäkringskassan och debiteras arbetsgivares skattekonto.

Förslaget har precis varit ute på remiss, men regeringen är öppen för att arbetsmarknadens parter konstruerar en egen lösning för att komma tillrätta med de ökade sjukskrivningarna. Senast i augusti ska en sådan överenskommelse i sådana fall presenteras.

Zennie Sjölund

Zennie Sjölund

Branschansvarig lönSrf konsulterna
Branschansvarig lön på Srf konsulterna » Zennie jobbar sedan 2010 med att utveckla och kvalitetssäkra lönebranschen via Srf konsulterna, Sveriges ledande branschorganisation inom redovisning och lön. Zennie gillar att vända utmaningar till möjligheter. Hon har bl a drivit fram auktorisation av lönekonsulter och sitter med i juryn för Global Payroll Award.
Zennie Sjölund
Zennie Sjölund
Zennie Sjölund

Senaste inlägg av Zennie Sjölund (Se alla)

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny