Löneväxling – så kringgår du nackdelarna – HRbloggen.se
Hem » lön & belöning

Löneväxling – så kringgår du nackdelarna

Av den 25 maj 2016 942 visningar
LÖN & BELÖNING. Löneväxling blir allt populärare och har många fördelar, skrev vår försäkringsspecialist Cornelia Gustafzon i tidigare artikel. Här går hon igenom nackdelarna – och hur de kan underlättas.

Löneväxling

Vid månadslön under cirka 40 000 kr eller 7,5 IBB rekommenderas generellt att medarbetaren inte löneväxlar eller bonusväxlar. Detta eftersom ersättningen från det allmänna socialförsäkringssystemet påverkas – exempelvis pension, föräldrapenning och ersättning vid sjukdom. Även arbetsskadeförsäkringen påverkas negativt av löneväxling.

Tänk också på, att om medarbetaren får 90 % av lönen genom arbetsgivaren och samtidigt har en privat sjukförsäkring via exempelvis facket, så blir han eller hon överförsäkrad. För att vi inte ska kunna tjäna på att vara sjuka, finns en begränsning på 90 % av lönen för anställda.

Rapportering för pensionsavsättning och sjukförsäkring för 3 stora grupper: Privat sektor utan kollektivavtal, FORA och Collectum.
Den ordinarie pensionsavsättningen baserad på pensionsgrundande lön (vanligtvis 30 % på lönedelarna över 7,5 IBB) rapporteras oftast före löneväxling för att inte påverkas negativt. Detta gäller icke kollektivavtalade företag och för medarbetare med ITP 2. För medarbetare med FORA eller ITP 1 brukar företagen kompensera medarbetaren för bortfallet. Annars bör man som medarbetare överväga att avstå från att löneväxla. Det går dock att komma överens om annat med arbetsgivaren. Se till att det tydligt framgår av pensionspolicy och löneväxlingsavtal vad som gäller!

• ICKE KOLLEKTIVAVTALADE
Företag utan kollektivavtal brukar rapportera in lön före löneväxling både vad gäller den pensionsgrundande lönen och den sjukpenninggrundande lönen. Många privata företag är generösa och erbjuder sina anställda 90 % av lönen från dag 90. Företag som erbjuder den s.k. ITP-nivån på 65 % av lönen* kan låta medarbetaren löneväxla sig till en kompletterande sjukförsäkring, som ersätter 90 % av lönen.

• ITP
Alecta förvaltar pensioner åt ca 2 miljoner privatkunder via 2 olika avtal; en premiebestämd ITP 1 och en förmånsbestämd ITP 2. Vid ITP 1 rapporteras lön efter löneväxling som pensionsgrundande inkomst och då brukar företaget kompensera bortfallet med en kompletterande tjänstepension. Inom ITP 2 rapporteras lön före löneväxling och behöver därmed inte kompenseras.

Sjukförsäkringen påverkas dock inom både ITP 1 och ITP 2. För att komma runt denna problematik kan du låta medarbetaren löneväxla sig till en kompletterande sjukförsäkring, som ersätter 90 % av lönen – i stället för ITP-nivån, som bara ersätter 65 %*.

• FORA
En annan stor grupp är de ca 4 miljoner arbetare som är anslutna till FORA, en premiebestämd pension med samma nivåer som ITP 1 och de flesta privata företag.

Fora godkänner inte löneväxling, utan enbart bonusväxling i form av engångsavsättningar på t ex övertid eller ackordslöner. För detta tar de ut en förmedlingsavgift på 1,5 procent av premien. Även här bör medarbetaren tänka på att förhandla sig till en kompensation för att inte mista den ordinarie pensionsavsättningen. Smidigast är om företaget betalar in bonusväxlingen uppräknat med kompensationen och mellanskillnaden mellan social avgift och särskild löneskatt.

När det gäller sjukförsäkringen så är den i det närmaste obefintlig för arbetare! Utöver ersättningen från Försäkringskassan får arbetarna 12,5 % upp till 7,5 ppb (332 250 kr) begränsat till 360 dagar. Det vill säga att en arbetare med 588 000 kr i årslön bara får 23 840 kr/månad före skatt från Försäkringskassan och AFA, medan en tjänsteman med samma lön får 43 140 kr per månad så länge sjukskrivningen varar (som längst till 65 år eller slutålder på försäkringen). Genom överenskommelse med arbetsgivaren kan medarbetaren löneväxla sig till en sjukförsäkring som ersätter 90 % av lönen så länge sjukskrivningen varar. Då gör man en sjukförsäkring med fast belopp på mellanskillnaden. En sådan sjukförsäkring måste dock tecknas via något av försäkringsbolagen, det går inte via FORA eller AFA.

Räkneexempel: Mikael 38 år

I räkneexemplet nedan beskrivs hur mycket löneväxlingen kan förstärka pensionen för arbetstagaren Mikael, 38 år.

Lön före löneväxling: 49 000 kr/månad
Lön efter löneväxling: 45 000 kr/ månad
Bruttolöneavstående: 4 000 kr/månad (efter skatt ca 2 000 kr)
Företaget inbetalar 4 240 kr/månad (med ett tillägg på ca 6 %)* + 1 200 kr i kompensation**
Bruttolöneväxling sjukförsäkring: 174 kr/månad (efter skatt 88 kr)***
Inkomstförsäkring (upp till 60 000 kr/mån och utbetalas i ca 150 dagar): 1 787 kr lägre utbetalning per månad, maximalt 21 500 kr
Sjukförsäkring ITP 65 % av lön (utan kompletterande sjukförsäkring): 2 600 kr lägre utbetalning efter löneväxling

* Tillägget på ca 6 % baseras på mellanskillnaden för företaget att betala ut lön (social avgift) och betala in till tjänstepension (särskild löneskatt)
** Kompensation för den lägre pensionsavsättningen i och med att inrapporterad lön baseras på lön efter löneväxling. Motsvarar 30 % av löneväxlat belopp som överstiger 7,5 ibb.
*** Kompletterande sjukförsäkringen ersätter 90 % av lön tillsammans med Försäkringskassan. I tabellen nedan ser du ersättningen från sjukförsäkringen med ITP- och FORA-nivåer.

Årslön i kronor Dag Från Alecta Från FORA

0 –  332 250

91 – 360

10 procent *

12,5 procent

332 250 – 1 186 000

91 – tillsvidare

65 procent

0 procent

1 186 000 – 1 779 000

91 – tillsvidare

32,5 procent

0 procent

Man kan inte både ha kakan och äta den
Visst kan man försäkra sig mot allt, men det bästa är att göra en riskbedömning av sannolikheten att risken ska inträffa och se om kostnaden för att försäkra sig mot risken är rimlig. Sannolikheten att vi lever till pensionsåldern är oftast större än att vi blir långtidssjuka eller arbetslösa.

Den viktigaste aspekten är hur medarbetarens privatekonomi ser ut! Medarbetaren bör i mitt tycke själv få avgöra om löneväxling är lämpligt utifrån sina ekonomiska förutsättningar, livssituation, eventuella sidoinkomster osv. Många tänker dock inte på att löneväxling sänker den beskattningsbara inkomsten. Löneväxling kan bli kännbart, eftersom det minskar den disponibla inkomsten för hushållet.

Knep för att underlätta administrationen
Löneväxling innebär inga egentliga nackdelar för företaget. Den ökade administrationen går att minimera med några knep:

  • Tydlig information till medarbetare. Även utbildning av ledning och chefer kan vara på sin plats när det handlar om en av företagets största utgifter!
  • Fasta kategorier. Undvik manuell registrering genom att göra fasta kategorier med valbara belopp t ex 2 000 kr, 5 000 kr, 7 000 kr och 9 000 kr.
  • Premiebefrielseförsäkring. Om alla tecknar en premiebefrielseförsäkring och det finns minst 5 personer i varje kategori, så räknas alla som fullt arbetsföra utan att behöva göra individuella hälsoprövningar.
  • Ändringar i sparandet. Begränsa så att medarbetarna enbart får hoppa mellan kategorier 1-2 gånger per år.
Cornelia Gustafzon

Cornelia Gustafzon

Oberoende finansstrategMiss Moneypenny
Finansstrateg och specialist inom försäkring, pension & förmåner. Hjälper företag med paketering av juridiskt och skattemässigt effektiva förmåns- och försäkringspaket för VD, anställda och ägare. Bloggar om pengar, makt och framgång.
Cornelia Gustafzon
Cornelia Gustafzon

Senaste inlägg av Cornelia Gustafzon (Se alla)

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

Ingen kommentar »

1 Pingbacks »

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny