3 steg till ökat självledarskap – HRbloggen.se
Hem » org & ledarskap

3 steg till ökat självledarskap

Av den 26 maj 2016 942 visningar
ORGANISATION & LEDARSKAP. Sveriges bästa arbetsplatser kännetecknas av ett starkt självledarskap. Maria Grudén berättar hur du utvecklar din förmåga att leda dig själv.

Självledarskap

Nyligen rankade vi på Great Place to Work Sveriges bästa arbetsplatser, baserat på en undersökning som besvarats av cirka 43 000 medarbetare. Årets undersökning visar att de mest uppskattade arbetsplatserna kännetecknas av självledarskap: att ledare och medarbetare i hög utsträckning kan leda sig själva i det dagliga arbetet.

Självledarskap ger frihet till individen samtidigt som det bidrar till att skapa effektiva organisationer, där alla vet vad de ska göra och tar ansvar för hur de utför arbetet. Men det förutsätter att organisationen är öppen, har tydliga mål, väldefinierade roller, samt en tydlig och rak uppföljning!

Medfödd förmåga
På Great Place to Work vet vi att välfungerande arbetsplatser och hållbara effektiva organisationer grundar sig på människor som

 • går till arbetet för att skapa resultat och göra skillnad
 • vill utvecklas och hantera omvärldens förändringar
 • vill arbeta mot gemensamma mål och lösa problem som uppstår

Människors medfödda förmåga att leda och organisera sig själva är grunden. Men för att kunna leda oss själva behöver vi kunna orientera oss i terrängen – vilket på arbetet oftast motsvaras av att känna till såväl företagets mål och väg framåt som de egna målen och riktningen. Först då finns möjlighet att ta egna initiativ och driva vår egen utveckling.

Öka medvetenheten
För dig som individ innebär självledarskap att du vill utveckla dig som person och ifrågasätta dina egna antaganden. Det handlar om att vara nyfiken på att öka medvetenheten om tankar, motiv och drivkrafter och hur du påverkar dig själv och andra.

Du kan utveckla ditt självledarskap genom tre relativt enkla steg. I kombination kan dessa steg ge nya perspektiv. Den enda du kan förändra och utveckla är dig själv, det står aldrig i din makt att förändra någon annan. Bara dig själv.

 1. Åk upp i helikoptern
  Ta ett steg tillbaka och skaffa en helhetsbild på din situation. När du ställer dig vid sidan om ser du dina utmaningar på ett nytt sätt och ur andra perspektiv.
 2. Feedback
  När du fått en överblick av omvärlden: använd de intryck du fått, landa och be om feedback från dina kollegor och din chef. Ställ frågor kring hur du uppfattas och vad du behöver utveckla.
 3. Välj väg
  Välj din egen väg framåt och var stöttande mot dig själv när det går bra!

Fotnot: Detta är en sponsrad artikel om en samarbetspartner som vi på HRbloggen.se varmt kan rekommendera.

Maria Grudén
Maria Grudén har sedan 2008 varit VD för Great Place to Work® Sverige och har lång erfarenhet av organisations- och kompetensutveckling samt förändringsarbete. Maria driver och utvecklar verksamheten i Sverige samtidigt som hon arbetar med det internationella Great Place to Work-nätverket, driver kunduppdrag och håller seminarier.
Maria Grudén
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny