10 globala HR-trender att räkna med – HRbloggen.se
Hem » läsvärt, strategisk HR

10 globala HR-trender att räkna med

Av den 15 maj 2016 942 visningar
HR-TRENDER. Trender kommer och går, men rapporten Global Human Capital Trends fångar på ett gediget sätt upp essensen av HR:s framtida roll och fokusområden. Missa inte vår svenska sammanfattning!

Human Capital Trends 2016

Tidigare i våras publicerade Deloitte 2016 års upplaga av rapporten Global Human Capital Trends. Den baseras på en gedigen undersökning som i år har besvarats av över 7000 respondenter i drygt 130 länder.

Rapporten fångar i mitt tycke verkligen upp vad HR måste fokusera på för att ligga i framkant och representera en attraktiv arbetsgivare. Så utöver mitt försök till svensk sammanfattning hoppas jag att du tar dig tid att läsa undersökningen i sin helhet!

Fokus på ”den nya organisationen”
Temat för årets rapport är organisationsdesign: ”The new organization: Different by design”. Detta baserat på den viktigaste trenden rapportförfattarna ser: Efter senaste årens fokus på medarbetarengagemang, kultur och ledarskap, finns ett uttalat behov av att omforma själva organisationsstrukturen – från traditionella, funktionella modeller till nätverk av självständiga och flexibla team.

”After three years of struggling to drive employee engagement and retention, improve leadership, and build a meaningful culture, executives see a need to redesign the organization.”

4 globala drivkrafter
Vad ligger då bakom det ökade behovet av att omforma verksamheterna? Rapportförfattarna urskiljer några starka globala krafter som driver förändring hos både HR-funktioner och de organisationer de stödjer:

  • Demografiska förändringar. Arbetskraften blir både yngre och äldre – och mer diversifierad. ”Millennials” förväntar sig payoff, meningsfullhet, konstant lärande och möjligheter till karriärutveckling. Globala organisationer och ökad mångfald kräver inkluderande arbetsplatser och gemensamma värderingar.
  • Digital teknik. Digitalisering och sociala nätverk förändrar radikalt både arbetsmetoder och hur vi rekryterar och hanterar medarbetare. Digital HR ger möjlighet till förenklade och förbättrade HR-processer.
  • Ökad förändringstakt. Förutom den snabba tekniska utvecklingen, poppar nya kollaborativa affärsmodeller upp som svampar ur jorden. Då krävs snabbfotade och flexibla (agila) organisationer för att behålla konkurrenskraften.
  • Nytt socialt kontrakt. Stora omvälvningar sker i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Unga generationer byter oftare arbetsgivare och kollar noga upp vad de kan erbjuda. För att hantera en snabbt ökande andel frilans/kontraktsanställningar ställs även helt nya krav på HR-rutiner, ledarskap och kultur.

Omstöpt HR-roll
Vad innebär allt detta för HR? Ja, i princip en helt ny roll, enligt rapportförfattarna! Från ”chief talent executive” till att vara ”chief employee experience officer” – med uppgift att förenkla HR-processerna, underlätta informationsflödet för medarbetarna och bygga en kultur baserad på samarbete, självstyre och innovation.

”HR is redesigning almost everything it does – from recruiting to performance management to onboarding to rewards systems. To do this, our research suggests that HR must upgrade its skills to include the areas of design thinking, people analytics, and behavioral economics.”

10 globala HR-trender 2016

human capital trends – ranking 2016

1. Organisationsdesign
Mer än nio av tio tillfrågade har ny organisationsstruktur som högsta prioritet. För att behålla konkurrenskraften krävs bl a en mer agil organisation bestående av flexibla och självstyrande team.

2. Ledarskapet
Drygt 89 procent prioriterar behovet av att stärka ledarskapet. Organisationer måste bl a höja ribban för att metodiskt identifiera, bedöma och utveckla ledare på ett tidigt stadium.

3. Företagskultur
86 procent rankar kulturen – ”hur saker och ting fungerar här” – som en viktig eller mycket viktig fråga. Det är viktigt att kulturen linjerar med företagets värderingar för att attrahera rätt personer.

4. Medarbetarengagemang
Engagemang har fortsatt hög prioritet, men samtidigt ersätts medarbetarundersökningar alltmer av sociala verktyg och regelbunden feedback av chefer för att pejla medarbetarna. ”Employee listening officer” spås bli en viktig ny roll för HR.

5. Ständigt lärande
Lärande är en sann motivationskälla. Även om många organisationer anammar ny och innovativ inlärningsteknik som medger kontinuerligt lärande, står vi ännu inför enorma utmaningar.

6. Designtänk – för bättre arbetsmiljö
”Design thinking” pekas ut som en viktig ny trend. Det handlar om att forma arbetsmiljön så att produktiviteten optimeras – samtidigt som stress förebyggs genom lagom krävande arbetsuppgifter och en sund digital arbetsmiljö.

7. Nya HR-kompetenser
För att få välbehövligt mandat ställs alltfler krav på HR – som ännu är i sin linda vad gäller att experimentera med nya idéer och kompetens. En ny generation HR-medarbetare tillför dock välbehövlig affärskunskap och teknikfokus.

8. ”People analytics” – personaldata
Dagens teknik möjliggör datadriven HR. Via den egna personaldatan, kan företag hitta viktiga samband och förutsäga framtida resultat. Kombinerat med externa datakällor från exempelvis sociala nätverk går det att förutspå ytterligare trender och beteenden.

9. Digital HR
HR står inför stora utmaningar vad gäller att stödja ledare och medarbetare till ett mer digitalt mindset. Men framför allt: Hur kan HR revolutionera sina egna processer med hjälp av molnbaserade plattformar, mobilappar och sociala nätverk?

10. Workforce management – den nya frilanskulturen
För att svara upp till nya tiders kompetensbehov, anser fler än sju av tio att HR måste anpassa sig till ”the gig economy” genom att kontraktera det ökande antalet frilansare och/eller medarbetare som hyr ut sina tjänster via de nya digitala plattformarna.

Sammanfattning av fokusområden 2016
HR och ledning behöver alltså fokusera på att förstå och skapa en gemensam kultur; utforma en arbetsmiljö som engagerar människor; bygga nya modeller för ledarskap och karriärutveckling; samt vässa sitt arbetsgivarvarumärke för att kunna tävla om de bästa talangerna på en alltmer transparent och kollaborativ arbetsmarknad.

Befattningshavare måste också ta till sig den digitala tekniken för att modernisera arbetsplatsen, betrakta mångfald och integration som en affärsstrategi, och inse att utan en stark lärandekultur, kommer de inte att lyckas.

Läs hela rapporten här »

Annika Ahnlund

Annika Ahnlund

grundare & redaktörHRbloggen.se
Annika är grundare och redaktör för HRbloggen.se samt vd för HR etcetera AB, där hon bl a arrangerar seminarier och utbildningar för HR och chefer. I botten är hon både beteende/personalvetare fil.kand. och marknadsförare med lång erfarenhet av kommunikation från reklambranschen.
Annika Ahnlund
Annika Ahnlund
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , ,

Ingen kommentar »

3 Pingbacks »

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny