Så coachar du ditt team till nya höjder – HRbloggen.se
Hem » org & ledarskap

Så coachar du ditt team till nya höjder

Av den 1 april 2016 942 visningar
LEDARSKAP. Gruppcoachning bidrar till ökad vi-känsla och ger individen en roll i ett större sammanhang – samtidigt som hela gruppens potential utvecklas. Det menar Carina Lätt, författare till boken Att coacha grupper*.

Coacha i grupp

Coachning sätter igång processer och frammanar den inneboende potential och självkännedom som finns hos varje människa. Den som coachas maximerar sina prestationer, når resultat och hittar egna lösningar.

När du coachar en grupp frigörs och utvecklas hela gruppens potential. I gruppcoachning frågar man: Vart ska vi? Hur är det nu? Hur kommer vi dit? När ska det ske? Genom att sätta mål för gruppen, riktas gruppens kraft och energi framåt.

Fördelar med att coacha i grupp
Allas tankar sätts igång när du ställer frågor till gruppen. I samtalet tar gruppmedlemmarna del av varandras sätt att tänka, lyssna, observera och reflektera. Det ökar insikten om hur olika vi människor tänker.

Att gruppmedlemmar förstår varandras likheter och olikheter är en grundförutsättning för att fungera bra tillsammans. När någon känner igen sina egna funderingar hos andra får det positiva effekter för gruppen. Den enskilde får också möjlighet att se sin egen roll och sina uppgifter i ett större sammanhang, vilket skapar meningsfullhet.

Vem kan coacha en grupp?
Som ledare kan du antingen själv coacha din grupp eller ta in en extern gruppcoach. Fördelen med en extern handledare är att han eller hon har kunskap och erfarenhet, är opartisk och kanske ger uttryck för det som ingen internt i organisationen vågar säga (djävulens advokat).

En fördel med att själv coacha gruppen är att du mellan coachningstillfällena kan följa upp och stödja gruppens utveckling i vardagen. Det är lättare att skapa bestående beteendeförändringar om alla delar i ”systemet” samtidigt arbetar med sina förändringar. Nackdelen är att du som ledare har en gemensam historia med gruppen och har olika relationer till gruppens medlemmar, vilket kan hindra dig att fullt ut anta gruppcoachrollen.

Att tänka på om du ska coacha en grupp
  • En gruppcoach fungerar som en motor som med frågor och tekniker hjälper gruppen att nå sina uppsatta mål. Kompetens och förmåga att bygga förtroende är det som är mest värdefullt.
  • Du bör vara väl insatt i samtalsteknikens grunder.
  • För att du ska kunna stödja gruppen att nå målen, behöver du ha kunskap om hur grupper fungerar och vilka stadier en grupp genomgår i sin utveckling. Likaså är det viktigt att acceptera och förstå personerna som ingår i gruppen.
  • Din framtoning är betydelsefull för gruppcoachningens resultat. Tänk på att vara förtroendeingivande, personlig och stödjande.
  • Genom att aktivt lyssna, iaktta och reflektera hjälper du gruppen på vägen.
  • Om något inte känns bra, måste du göra gruppen uppmärksam på att det är något som inte stämmer. Din grundsyn bör vara att de som coachas själva har svaren och ansvarar för det egna lärandet och engagemanget.
  • Engagera alla i gruppen och se vad som händer med var och en. Stanna upp mellan varven och stäm av att alla är med på tåget. Gruppen är inte starkare än dess svagaste länk.

Vad tycker du?
[thumbs-rating-buttons]

*Fotnot: Boken Att coacha grupper har blivit nominerad till årets HR-bok i Sverige och finns i ny utgåva hos bl a Adlibris och Bokus. Exklusivt för HR-bloggens läsare kan boken t.o.m. 2016-06-22 beställas till specialpriset 220 kr inkl moms direkt hos Chefskonsulten (ordinarie pris från 250 kr). Uppge kampanjkoden ”HR-bloggen”.

Carina Lätt
Carina Lätt har mångårig erfarenhet som konsult och arbetsledare inom personalområdet samt som certifierad chefscoach och utvecklingsledare för chefer. Carina är även författare till böckerna ”Att coacha grupper”, ”69 tips på hur du blir en hållbar ledare”och ”Ny som chef – Ny som ledare”.
Carina Lätt

Senaste inlägg av Carina Lätt (Se alla)

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny