6 sätt att tillvarata nej-sägandet – HRbloggen.se
Hem » org & ledarskap

6 sätt att tillvarata nej-sägandet

Av den 1 april 2016 942 visningar
ORGANISATIONSKULTUR. Motsättningar behövs för att skapa produktiva team och fatta bra beslut. I stället för att se nej-sägarna som besvärliga medarbetare, gäller det att göra ifrågasättandet till en viktig del av företagskulturen.

Nej-sägare - besvärliga medarbetare

Det är i tidskriften Harvard Business Review som ledarexperten Jennifer Porter tar upp de så kallade nej-sägarna. I så gott som alla team finns det en person som skapar irritation hos övriga medarbetare genom att säga emot. När beslutsprocessen går smidigt kan ett plötsligt ifrågasättande kännas som en onödig omväg.

Den obekväma konflikten
Meningsskiljaktigheter kan lätt tolkas som personlig kritik. Kanske är det just din idé som ifrågasätts och känslan av osäkerhet växer: Var det en dålig idé, kanske rent av felaktig? Är det fel på dig?

Många människor känner sig obekväma i en konflikt och reagerar instinktivt med att fly eller fäkta. En person som opponerar sig emot gruppens övriga uppfattning kan bemötas med tyst utfrysning eller aggressiva utbrott. Det finns ofta en önskan hos medarbetarna att den besvärliga personen ska försvinna ur gruppen.

Det nödvändiga ifrågasättandet
Men forskningen visar att motsättningar är nödvändiga för att gruppen ska vara produktiv och framgångsrik. Den som vågar ifrågasätta spelar ofta en avgörande roll när gruppen tar ställning till idéer och utvärderar sitt förhållningssätt.

Så i slutändan kommer nej-sägaren faktiskt att leda gruppen till mer genomtänkta beslut!

Bemöt motsättningarna på rätt sätt
Bortom obehag och frustration finns ett hälsosamt team och en framgångsrik ledare som förstår värdet av olika åsikter. Så här når du fram dit, enligt Jennifer Porter:

  1. Gör ifrågasättandet till en del av er företagskultur. Efterfråga avvikande åsikter inför varje beslut som ska fattas. Be gruppen att hitta skäl som talar emot den rådande uppfattningen. Ifrågasättandet kommer då att ses som en viktig del i utvecklingen istället för att bli en frustrerande bromskloss.
  2. Uppmuntra varje medarbetare att dela med sig av kritiska ståndpunkter. Det ökar också var och ens deltagande i gruppen, vilket är en stärkande framgångsfaktor.
  3. Reagera inte instinktivt på ett ifrågasättande. Ge de olika åsikterna en chans, även om du känner dig övertygad om att ursprungsidén är den enda rätta. Lyssna, utvärdera och överväg de frågor som kommer till dig.
  4. Människor som motsätter sig har sällan för avsikt att vara negativa eller besvärliga. De vill dela med sig av något de ser som värdefull information för teamet. Motståndet kan leda till större noggrannhet genom att frågor blir granskade ur alla synvinklar.
  5. Visa att du uppskattar den medarbetare som har en avvikande åsikt. Uppmuntra honom/henne att även dela med sig av sina åsikter när de överensstämmer med övrigas. Det skapar en bättre balans och mindre frustration i gruppen.
  6. Visa gärna öppet om du reagerar negativt. Föregå med gott exempel genom att visa att ifrågasättande kan kännas personligt, med att det går att ta ett steg tillbaka för att fokusera på sakfrågan.
Emma Holmgren
Emma Holmgren var tidigare enhetschef inom äldreomsorgen. Efter succéboken ”Våga vara rädd – en bok om utmattningssyndrom” arbetar hon nu som författare och driver det egna bokförlaget Parus.
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny