4 utvecklingsområden för nöjdare medarbetare – HRbloggen.se
Hem » org & ledarskap

4 utvecklingsområden för nöjdare medarbetare

Av den 20 april 2016 942 visningar
ORGANISATIONSUTVECKLING. Ledarskap, kompetensutveckling, stress och öppna konstorslandskap… Voilà! Fyra områden för dig som arbetsgivare att fokusera lite extra på framöver.

Netigate – Medarbetarrapport 2015

Undersökningsföretaget Netigate publicerar varje år en rapport som speglar vad svenska arbetstagare tycker om sin arbetssituation. Medarbetarrapporten 2015 baseras på 11 395 svar från 93 organisationer och tyder på att utvecklingen går åt rätt håll: 58 av 66 frågor i undersökningen har mer positiva svar än året innan.

Positiva och eftersatta områden
Kategorin arbetsuppgifterna ligger i topp med medelvärdet 3,94 av 5, medan kompetensutvecklingen hamnar sist med 3,51 i betyg. Mest positiv utveckling jämfört med föregående år är informationsflödet i form av större insyn i företagets mål och visioner; ett förbättrat ledarskap; samt att stress tas på större allvar.

Men det finns några förbättringsområden som arbetsgivare behöver fokusera extra mycket på, enligt Sakarias Fasth som är undersökningsanalytiker på Netigate:

1. LEDARSKAP: Lyhörda ledare och feedback efterfrågas

Ledarskapet är det mest centrala för hur medarbetarna värderar sin arbetsgivare och totala arbetssituation. Tid, feedback och tydlighet efterfrågas av personalen. Även om många upplever att cheferna tar sig tid till att lyssna, finns fortfarande många chefer som inte lyckas vara tillräckligt närvarande i sitt ledarskap.

2. PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ: Stress tas på större allvar, men mycket återstår

Stress är den fråga som främst driver synen på den psykiska arbetsmiljön: ”Det är fortfarande många organisationer som stångas med höga stressnivåer. Årets resultat visar dock på en oerhört positiv trend – stressfrågor tas på större allvar av arbetsgivarna”, säger Sakarias Fasth.

Öppenhet är också ett ledord som många eftersträvar – men som ofta är svårt att uppnå i praktiken.

3. FYSISK ARBETSMILJÖ: Fokus på öppna landskap och ventilation

Ventilationen fortsätter att vara ett starkt kritiserat område i såväl verkstads- som kontorsmiljöer, särskilt av kvinnor.

Det ställs också allt högre krav på ljudnivåer och tysta rum: ”De öppna kontorsmiljöerna blir allt vanligare. Alla medarbetare är inte nöjda med den lösningen, och då uppstår problem”, säger Sakarias Fasth.

4. KOMPETENSUTVECKLING: Skärpt fokus på ständigt lärande

Det finns alltjämt brister kring området kompetensutveckling – ett område som står inför stora utmaningar: ”I en föränderlig värld söker arbetstagarna alltmer efter kontinuerlig utveckling och nya utmaningar, vilket ställer allt högre krav på arbetsgivaren”, säger Sakarias Fasth.

Utbildningar och kurser efterfrågas av medarbetarna, särskilt efter en längre anställningstid då arbetsuppgifter hunnit förändrats och kompetensen behöver stärkas.

Annika Ahnlund

Annika Ahnlund

grundare & redaktörHRbloggen.se
Annika är grundare och redaktör för HRbloggen.se samt vd för HR etcetera AB, där hon bl a arrangerar seminarier och utbildningar för HR och chefer. I botten är hon både beteende/personalvetare fil.kand. och marknadsförare med lång erfarenhet av kommunikation från reklambranschen.
Annika Ahnlund
Annika Ahnlund
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny