Så får du värderingarna att fästa i vardagen – HRbloggen.se
Hem » org & ledarskap

Så får du värderingarna att fästa i vardagen

Av den 1 mars 2016 942 visningar
VÄRDERINGSARBETE. En stark värderingskultur bygger på medvetenhet och tar avstamp i vår historia. Mia Hultman bjuder på fyra tips för en mer medveten värderingskultur som fäster i verksamheten.

En tanke i taget

När jag träffar ledningen för verksamheter som vill arbeta med sina värderingar och bygga en stark värderingskultur, frågar jag alltid: ”Vilka handlingar och beslut har du gjort den senaste veckan utifrån era värderingar?”

Situationen blir nästan alltid densamma: en lång tystnad, följt av osäkert skruvande och funderande. Till slut tar någon till orda, då kan det låta så här: ”Mia, vi tar beslut och handlar utifrån våra värderingar hela tiden. Men det är svårt att berätta om dem på kommando.”

En tanke i taget – vilken väljer du?
Är vi inte medvetna om våra handlingar lämnar vi dem åt slumpen. Värderingarna ligger kvar på ytan som olja på vatten, de lyckas inte tränga igenom och bli en del av arbetsdagen.

Vi har bara förmågan att ha en tanke i huvudet samtidigt och vi måste välja vilken det ska vara. Den form och det innehåll ditt ledarskap får beror på var din uppmärksamhet och dina tankar befinner sig. Allt ledarskap börjar inifrån, och det är också där inne svaren för hur du formar såväl ledarskapet som en stark värderingskultur finns. Du måste välja.

Dåtidens tankar blir vår tids historia
Historien är som en reservoar av mänskliga erfarenheter: den hjälper oss att förstå och ta ansvar, och skänker oss en tydlig identitet från dåtid till nutid. Det är också genom vår historia vi upptäcker vilka värderingar som haft livskraft att överleva.

Tänk efter vilken historia du vill berätta och vilka värderingar det befäster i er värderingskultur i dag! Ta ansats från historien och avstamp i era medvetna värderingar – då vet du vilka tankar och beslut du ska välja för att skapa flexibilitet, stolthet och kongruens i vardagen. Annars blir värderingarna som oljan på vattnet, något som är separerat från verksamheten.

När tanken blir till handling – 4 tips

Här är några tips som kan bidra till att forma en medveten värderingskultur:

  1. Jonglera – Jonglera med era värdeord i vardagen. Använd värdeorden när du ger feedback, bekräftar något, förstärker en situation. Det hjälper er att tillsammans fylla värdeorden med de händelser och det innehåll ni vill att de ska beskriva. Då blir tanken till verklighet för fler.
  2. Checka in – Låt era möten börja med en incheckning, där alla kort får berätta vad som är det viktigaste värdeordet för dem just nu. Det skapar förståelse för varandra och väcker medvetna tankar.
  3. Översätt – Tolka/översätt era värdeord och värderingar till handlingar. Om ett av värdeorden är passionerad, fråga både dig själv och dina medarbetare: ”Vad gör vi hos oss för att vi ska vara passionerade? Vad gör du för att vara passionerad?”
  4. Historia – Det fina är att du kan välja de delar i historien som du vill ta med i livet och vardagen. Fundera på vilka delar som skapar den unika värderingskultur ni vill bygga. Och berätta om den, ofta!
Mia Hultman

Mia Hultman

Föreläsare, författare och förändringsledareMiaHultman.se
Mia Hultman är en av Sveriges ledande värderingsexperter och har arbetat med kommunikation, värdegrund och förändringsprocesser i över 25 år. Hon är också författare till ett flertal böcker på området, liksom en mycket uppskattad föreläsare och återkommande skribent här på HR-bloggen.
Mia Hultman
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny