Snällhet viktigare än vässade medarbetare – HRbloggen.se
Hem » läsvärt, org & ledarskap

Snällhet viktigare än vässade medarbetare

Av den 17 mars 2016 942 visningar
ORGANISATIONSKULTUR. Efter ihärdig forskning har Google hittat nyckeln till framgångsrika team: att vara snälla mot varandra. Så här främjar du som chef vänlighet i din arbetsgrupp!

Google - team

För fem år sedan började Google se över möjligheterna att skapa det perfekta teamet och år 2012 startade Projekt Aristoteles.

Tillsammans med en forskare arbetade företagets bästa statistiker, psykologer, sociologer och ingenjörer för att hitta orsaken till att vissa team fallerade, medan andra nådde oanade höjder.

Summan av laget blir störst
Forskargruppen studerade 180 team, men hittade ingen gemensam nämnare som talade för att själva sammansättningen av teamen utgjorde någon skillnad i produktivitet.

Som många andra organisationer hade Google en föreställning om att de högproduktiva teamen bestod av de allra mest slipade medarbetarna. Detta visade sig vara fel. I en sådan grupp är det nämligen stor risk att personerna fortsätter att prestera som individer.

Psykologisk säkerhet är nyckeln
Forskningen riktades istället in på sökandet efter gruppnormer, det vill säga oskrivna regler och beteenden. Dynamiken i en grupp kan bli en källa till stress om det finns en rädsla för att göra misstag runt sina arbetskamrater. Projekt Aristoteles synliggjorde vikten av att kunna dela med sig av tankar och idéer utan risk för att göra bort sig, så kallad psykologisk säkerhet.

De mest framgångsrika teamen visade sig bestå av medarbetare som respekterar varandras känslor. Grupperna hade en ”social sensitivity”, de var duktiga på att läsa av sina medarbetare genom tonfall och uttryck. Vid dagens slut hade också alla i gruppen haft samma möjligheter att komma till tals.

Snällhet en styrka
Projekt Aristoteles bekräftade mycket av den vetskap som redan finns, men blev en viktig påminnelse om att framgång inte bara bygger på optimering.

Professor Stefan Einhorn menar att äkta snällhet är förankrad i övertygelsen om människors lika värde, om att vi har mer att vinna på att samarbeta än att konkurrera. Men också om att våga stå upp för sin åsikt och sin förmåga. Snällhet handlar alltså både om att lyfta fram andra och att kunna säga nej.

Skapa en positiv och vänlig kultur
Som chef kan du främja en positiv och sund kultur hos din arbetsgrupp. Standfordpsykologen Emma Seppälä lyfter fram följande faktorer från sin forskning inom positiv organisationspsykologi:

  1. Bidra till att skapa positiva sociala relationer. Det har visat sig ge medarbetarna mental skärpa, bättre prestationer och snabbare återhämtning efter sjukdom.
  2. Visa medkänsla. Som chef har du stor möjlighet att påverka hur dina medarbetare känner sig.
  3. Hjälp till! Om du som chef anstränger dig extra för att hjälpa blir medarbetarna mer lojala och i sin tur mer hjälpsamma.
  4. Skapa förtroende. Uppmuntra medarbetarna att prata med dig, speciellt om sina problem. Det skapar trygghet och den psykologiska säkerhet som visat sig vara av stor betydelse för organisationens framgång.
Emma Holmgren
Emma Holmgren var tidigare enhetschef inom äldreomsorgen. Efter succéboken ”Våga vara rädd – en bok om utmattningssyndrom” arbetar hon nu som författare och driver det egna bokförlaget Parus.
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

Ingen kommentar »

1 Pingbacks »

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny