Praktik leder nyanlända in i arbetslivet – HRbloggen.se
Hem » arbetsmarknad

Praktik leder nyanlända in i arbetslivet

Av den 3 mars 2016 942 visningar
CSR. ”Slöseri med resurser” kallar hotellmagnaten Petter Stordalen de nyanländas långa väntan på att komma i arbete. Sex av tio arbetsgivare kan liksom Petter tänka sig att bidra till integrationen genom att erbjuda praktikplatser. Nya initiativ som Welcome Talent på LinkedIn har just praktik i fokus.

praktikplatser för nyanlända

Förra året sökte närmare 163 000 personer asyl i Sverige. Debatten rasar just nu om snabbaste vägen till arbete för de nyanlända: Statligt subventionerade anställningar, sänkta ingångslöner eller kanske obetalda praktikplatser?

Subventioner – enda utvägen?
Idag är instegsjobben i princip den enda utvägen för nyanlända. Arbetsgivarna får då 80 % av lönen subventionerad av staten under maximalt två år. Även så kallade snabbspår infördes vid årets början.

Personer som står väldigt långt från arbetsmarknaden behöver den här typen av subventioner för att över huvud taget få ett arbete, menar Arbetsförmedlingen i DN. Men SvD skriver om ”bidragsfesten”: arbetsgivarna får hundratusentals kronor i bidrag för varje nyanländ som kommer i arbete – samtidigt som endast 5 % av instegsjobben leder till ett riktigt arbete.

Arbetsgivarorganisationer kritiska
Näringslivet och delar av oppositionen förordar i stället sänkta ingångslöner och är starkt kritiska till det byråkratiska krångel som bidragsanställningar medför. Arbetsgivarorganisationerna pekar även på den konkurrenssnedvridning som lönesubventioner leder till i branscher som friskt utnyttjar subventionerna. Något som föranlett Arbetsförmedlingen att i dagarna föreslå både förenklingar och skärpningar bland anställningsstöden.

Praktik = meningsfull sysselsättning?
Mitt i detta politiska käbbel kan skönjas ett flertal nya initiativ från arbetsgivare vad gäller praktikplatser till nyanlända flyktingar.

Man måste förstå att alla overksamma händer som kan arbeta är slöseri med samhällets resurser.

”Man måste förstå att alla overksamma händer som kan arbeta är slöseri med samhällets resurser.” Det säger hotellmagnaten Petter Stordalen, som i samarbete med Migrationsverket engagerat sig i pilotprojektet ”Meningsfull väntan”. Det innebär att Petter erbjudit 15 nyanlända personer obetalda praktikplatser under fyra månader i väntan på uppehållstillstånd.

Stora utmaningar
Petter Stordalen är inte ensam om att vilja hjälpa nyanlända in i arbete. Enligt senaste personalchefsindex kan 6 av 10 personalchefer tänka sig att erbjuda praktikplatser till nyanlända flyktingar. De ser dock stora utmaningar vad gäller:

  • språkkunskaper (”man måste kunna någorlunda engelska”);
  • tillräcklig och validerbar kompetens (”det måste bli okvalificerade arbetsuppgifter om man inte kan validera kompetensen”); samt
  • brist på resurser för handledning (”den stora svårigheten är att vi har så mycket att göra själva att ingen har tid för handledning”).

Välkomnar nyanlända talanger
I samarbete med bl a Korta Vägen och Stockholms Handelskammare, lanserade LinkedIn i mitten av februari initiativet Welcome Talent. Syftet är att förmedla just praktikplatser till asylsökande och nyanlända. Genom att tagga sina praktikplatser med #welcometalent, kan medverkande företag matchas mot de utländska talanger som registrerat sina profiler på LinkedIn.

”Genom Welcome Talent kan vi företag både bidra till integrationen och hitta de kompetenser vi behöver”, säger Katarina Berg, CHRO på Spotify.

welcometalent.se finns praktisk information om initiativet för både företag och nyanlända, samt tips på hur en bra LinkedIn-profil ser ut. Just nu finns 183 praktikplatser tillgängliga.

En fråga om socialt ansvar
Frågan om nyanländas väg in i arbetslivet är idag en av våra absolut största utmaningar. För mig, handlar det först och främst om arbetsgivares sociala ansvar.

Vad anser du som dagligen jobbar med personalfrågor krävs för att hjälpa nyanlända in i arbete? Vad skulle få er att erbjuda fler nyanlända jobb eller praktik utifrån ett socialt ansvar-perspektiv? Och hur kan de nyanlända i sin tur bidra till värdefull mångfald och kompetens på er arbetsplats?

Dela gärna med dig av goda exempel, erfarenheter och tankar i en kommentar eller var med och diskutera i vårt forum!

Annika Ahnlund

Annika Ahnlund

grundare & redaktörHRbloggen.se
Annika är grundare och redaktör för HRbloggen.se samt vd för HR etcetera AB, där hon bl a arrangerar seminarier och utbildningar för HR och chefer. I botten är hon både beteende/personalvetare fil.kand. och marknadsförare med lång erfarenhet av kommunikation från reklambranschen.
Annika Ahnlund
Annika Ahnlund
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

Ingen kommentar »

  • Ise skriver:

    Why is it assumed that all immigrants are in need of an internship? This determination is made before they even meet the candidates. Even those that are sent off to sweep floors need internship.

    Those we refer to as expatriates are deprived of this benefit.

  • Håller med om det som sägs i texten ovan. Viktigt att hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden. Med arbetsmarknadsinsatser men också genom att validera utbildningen och ge de som har tagit en examen i ett annat land få möjligheten att använda sig av den!

1 Pingbacks »

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny