Attraktiva arbetsgivare är lika bra på avslut som introduktion – HRbloggen.se
Hem » employer branding, org & ledarskap

Attraktiva arbetsgivare är lika bra på avslut som introduktion

Av den 24 mars 2016 942 visningar
AVSLUTSSAMTAL. Många arbetsplatser har en välplanerad introduktion, men saknar rutiner och är dåligt förberedda inför en uppsägning. Ett bra avslut kräver både mod och träning.

AvslutssamtalSom chef bör man eftersträva att hela tiden utveckla sin relationskompetens, det vill säga förmågan att vara autentisk, att hantera situationer utifrån förståelse för sig själv och andra.

Relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare består av flera delar. Utöver den ekonomiska, praktiska och arbetsrättsliga relationen finns en social, mellanmänsklig relation. Den sociala aspekten är oerhört viktig vid avslut och ofta den del som uppsagda medarbetare lägger på minnet.

”I Du blir Jag till” (filosofen Martin Buber)

Avsluta för att utveckla
Att utveckla en verksamhet kräver ofta att man också avvecklar något som inte fungerar. I de fall då det handlar om att avsluta relationen till en medarbetare kan det som chef kännas både svårt, ensamt och obehagligt att genomföra.

Men som arbetsgivare har man ett ansvar – både som medmänniska och chef. Detta poängterar Anna Svartbeck Lilja i boken ”Avslut – Chefens svåraste samtal”, som syftar till att ge det praktiska stöd som många chefer saknar i avslutningsprocessen.

Delat ansvar
Även om det finns ett delat ansvar mellan chef och medarbetare att bidra till ett gott avslut, besitter man som chef en maktposition som gör det formella ansvaret tyngre.

Bedömningen av ett avslut är alltid subjektiv, vilket innebär att även ett avslut som genomförts på bästa sätt kan upplevas dåligt av motparten. Denna svårighet är en utmaning som kräver mod, kännedom om sig själv och stor förståelse för andra människor.

Ett schyst avslut
Boken om avslut beskriver olika scenarier av avslut och hur man som chef kan agera i ett tidigt skede, men framför allt fokuserar Anna Svartbeck Lilja på hur själva samtalet kan fungera bättre för båda parterna.

”Avslutssamtal måste inte bli så ångestladdade och dåliga som de ofta blir på grund av att chefer är otränade och ovana”, menar Anna.

Ett schyst avslut kännetecknas av tre punkter:

  1. Båda parter, chef och medarbetare, känner sig respekterade som människor under samtalsprocessen.
  2. Medarbetaren har förståelse för anledningen till avslutet.
  3. Båda parter kan dra lärdom av processen och gå vidare med ny kunskap.
Emma Holmgren
Emma Holmgren var tidigare enhetschef inom äldreomsorgen. Efter succéboken ”Våga vara rädd – en bok om utmattningssyndrom” arbetar hon nu som författare och driver det egna bokförlaget Parus.
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny