5 steg mot en mer jämställd arbetsplats – HRbloggen.se
Hem » jämställdhet

5 steg mot en mer jämställd arbetsplats

Av den 6 mars 2016 942 visningar
JÄMSTÄLLDHET. Ni har säkert en jämställdhetsplan på arbetsplatsen, men kanske känner ni er osäkra på det långsiktiga arbetet för lika lön och karriärmöjligheter? Med hjälp av beteendets psykologi kan ni få en rejäl skjuts framåt!

Jämställdhet på arbetsplatsen

Kontoret har samlats för en inspirationsdag. En föreläsare talar om jämställdhet i arbetslivet och ger exempel på orättvisor vad gäller möjlighet till karriär, inflytande och löneutveckling. Ni nickar och går upplyfta från mötet, det är skönt att ta upp ett så viktigt ämne. När gänget samlas för morgonmöte nästa dag följer ni den rådande rutinen. Arbetet är redan tillbaka till det vanliga.

Känner du igen dig? Om svaret är ja betyder det inte att du är oengagerad. Du är mänsklig. Om vi inte medvetet identifierar de steg och beteenden som leder mot våra långsiktiga mål, så hamnar de i skymundan av våra kortsiktiga mål: det som brådskar idag, eller den närmaste veckan.

Jämställt agerande kräver träning
Diskriminering sker ofta omedvetet och på rutin. Därför behöver vi aktivt leta efter tecken på ojämställdhet i det dagliga arbetet. Och sedan bestämma hur vi vill göra istället – både som ledare och i arbetsgruppen. För att jämställdheten ska bli verklighet måste vi göra den till något vi kan agera efter varje dag.

Vi på Habitud vet att nya vanor skapas genom att bete sig på nya sätt. Men att agera nytt kan kännas konstlat och obekvämt. Därför behöver vi träna oss i hur vi kan stötta varandra när vi testar något nytt. Med start måndagen den 7 mars, lanserar vi en gratis onlinekurs på vårt psykologiska gym, med fem övningar som tränar er i att agera jämställt. Mer information och anmälan här »

Alla i gruppen måste få bidra
På en jämställd arbetsplats har alla lika rättigheter, oavsett kön. Det innebär att även män som inte blir lyssnade på ska få samma möjlighet att kliva fram som kvinnorna i samma sits. Vissa individer som idag tar mer plats behöver därmed backa.

Enligt psykologiforskningen är det vinnande teamet det som tar vara på alla gruppmedlemmars kompetens, som inte har fastnat i låsta roller där bara några hörs och leder. Förutom bättre prestationer innebär det också en arbetsplats som är mer givande och inspirerande för alla. Att ni samtidigt följer lagen är väl bara en bonus?

5 steg mot en mer jämställd arbetsplats

  1. Kartlägg dagens beteenden. Vilka får mest talartid? Vilka drar hem flest skratt? Vem representerar organisationen utåt eller får frågan först när chefen vill ha råd? Vilka får mest beröm? Om din arbetsplats är som de flesta, är det oftare männen än kvinnorna.
  2. Inför nya mötesstrukturer. Till exempel kan ni fördela talartiden lika under morgonrundan, signalera att allas åsikt är viktig genom att fråga var och en i gruppen vad de tycker. Som chef kan du ställa följdfrågor i samma utsträckning till varje medarbetare.
  3. Belöna det du vill ha mer av. Om chefen har börjat ta initiativ till nyordning, kan du som anställd hjälpa chefen att känna sig bekväm med sitt nya agerande. Exempelvis genom att säga: “Tack för att du ställde frågan till alla på mötet, det gjorde att vi fick en chans att göra en bättre genomlysning av ärendet.”
  4. Säg ifrån kring sådant som kan kränka. Att skämta om manligt och kvinnligt har visat sig öka risken för sexistiska handlingar på arbetsplatsen. Minska förekomsten genom att säga “Det där var inte roligt”. Även ett konstlat skratt kan tas som ett godkännande för att dra dåliga skämt igen.
  5. Rekrytera på kompetens och inte på magkänsla. Genom ett strukturerat anställningsförfarande med testning och samma intervjufrågor till alla minskar risken för att du favoriserar personen som är lik dig och ökar sannolikheten för att den bäst lämpade får jobbet.

Fotnot: Enligt Diskrimineringslagens tredje kapitel, ska alla arbetsgivare bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet – oavsett kön, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning.

Tone Nordling

Tone Nordling

PsykologkandidatHabitud
Tone Nordling är psykologkandidat på Habitud, ett konsultnätverk för arbets- och organisationspsykologer. I sitt tidigare arbete som reporter och ledarskribent på Ålandstidningen var jämställdhet i arbetslivet en av hennes prioriterade frågor.
Tone Nordling
Tone Nordling

Senaste inlägg av Tone Nordling (Se alla)

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , ,

Ingen kommentar »

1 Pingbacks »

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny