Hög sjuknärvaro lika med låg produktivitet? – HRbloggen.se
Hem » hälsoarbete

Hög sjuknärvaro lika med låg produktivitet?

Av den 26 februari 2016 942 visningar
HÄLSA. Om ni har hög sjuknärvaro i er organisation finns det anledning att se upp! Ni riskerar både lägre produktivitet och framtida långtidssjukskrivningar.

sjuknärvaro

I en undersökning av tidningen Chef uppger hälften av cheferna att de alltid eller ofta är på jobbet när de är sjuka. Ännu fler, 64 procent, jobbar hemifrån trots sjukdom.

Chefers främsta anledning till sjuknärvaro är känslan av att ha en oumbärlig nyckelposition i organisationen. Andra orsaker handlar om förlorad inkomst, att inte vilja svika sina kollegor och att förkylning inte anses vara ett giltigt skäl till frånvaro.

Sjukdom påverkar produktiviteten
Att inte anstränga sig fysiskt vid feber är för de flesta en självklarhet. Men det är lätt att glömma bort att feber och trötthet även påverkar vår intellektuella förmåga – vilket leder till minskad produktivitet.

Previas medicinskt ledningsansvarige, företagsläkare Urban Svensson, menar till och med att man bör ställa sig frågan om hög sjuknärvaro kan innebära att organisationens mål inte uppnås.

Jag vill bestämt hävda att har man väldigt låg sjukfrånvaro har man sannolikt låg produktivitet. Det är mycket som talar för att människor jobbar fastän de inte har tillräckligt hög kognitiv förmåga att lösa sina arbetsuppgifter, tar sämre beslut och hittar sämre lösningar än vad de annars skulle ha gjort.

Forskningsstudier visar även att sjuknärvaro ger en ökad risk för framtida ohälsa och längre sjukskrivningar.

En svår balansgång med möjliga lösningar
Som en koppling till svaren i Chefs undersökning ger Urban Svensson följande råd för att navigera i gråzonen mellan jobb och sjukdom:

  • Känns det omöjligt att vara frånvarande från arbetet, gör det allra viktigaste och dela gärna upp arbetsdagen i små pass.
  • Jobba hemifrån om det är möjligt för att minska risken för smitta, det visar även på gott föredöme för övriga medarbetare.
  • Ta hand om dig. Återhämtning är oerhört viktigt för oss människor, vid sjukdom är din arbetsförmåga troligen nedsatt längre om du inte ger dig själv tid för vila.
  • Ha en grundläggande rutin för frånvaro även för de chefer och medarbetare som har en nyckelposition. Se över förmågan att delegera.
  • Tänk på: Vad kommunicerar du som chef till medarbetarna om du alltid jobbar när du är sjuk?
Emma Holmgren
Emma Holmgren var tidigare enhetschef inom äldreomsorgen. Efter succéboken ”Våga vara rädd – en bok om utmattningssyndrom” arbetar hon nu som författare och driver det egna bokförlaget Parus.
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , ,

Ingen kommentar »

1 Pingbacks »

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny