Fråga HR – och få nya insikter i verksamheten – HRbloggen.se
Hem » strategisk HR

Fråga HR – och få nya insikter i verksamheten

Av den 24 februari 2016 942 visningar
AFFÄRSDRIVEN HR. HR gör skillnad genom att bidra med viktiga insikter kring både företagskritiska nyckeltal och mjukare värden. Det framgår av intervjuer med en rad HR-ansvariga i svenska och norska verksamheter.

personalrapportering - nyckeltal


Företaget Mark Information tillhandahåller Workforce Management-lösningar som hjälper HR att uppnå effektivitet i administrativa processer som tidsredovisning, löneberäkning och rapportering. För att bättre förstå vilken personalrapportering som gör skillnad för ledningen, genomförde företaget nyligen kvalitativa intervjuer med en rad HR-ansvariga i svenska och norska verksamheter.

Resultatet av undersökningen visar att HR bidrar med viktiga och trovärdiga insikter via ett brett spektrum av datakällor och datainsamlingsmetoder. Rapporteringen från HR till ledningen handlar om allt från medarbetarnöjdhet och produktivitet till mer traditionella nyckeltal kring frånvaro och personalomsättning.

Både hårda fakta och mjuka värden
Flera av intervjupersonerna menar att det finns ett ökande fokus på ekonomiska nyckeltal – men också på att mjuka värden ska kunna mätas i siffror. Genom att följa upp information om personalen skapas förutsättningar för en välmående organisation som utnyttjar sin potential till fullo.

Ida Janghed, HR Director på Hilti

”Det finns en tydlig koppling mellan hur våra medarbetare mår och vårt resultat”, menar Ida Janghed, som är HR Director på Hilti, Sveriges bästa arbetsplats 2014 och 2015. KPI:er är enligt Ida ett oerhört viktigt verktyg för att se hur en organisation mår. Utan dessa nyckeltal är det en omöjlighet för chefer att ha koll på allt som händer.

Siffror måste analyseras och följas upp
Samtidigt är HR inte helt okritiska i förhållande till siffrorna, utan slår på trumman för sunt förnuft, analys och uppföljning. Ida Janghed understryker att det är först när man tittar bakom siffrorna som möjlighet att åstadkomma förändringar verkligen uppstår:

”Jag är en stor anhängare av siffror, statistiken talar ju sitt tydliga språk. Men siffrorna säger väldigt lite om de inte analyseras och följs upp. Det görs bäst genom att involvera respektive chef för varje avdelning och diskutera varför det ser ut som det gör och hur man kan förändra”, säger Ida.

Tre typer av ledningsrapportering toppar
Det finns en utbredd rapportering av nyckeltal kring löneutveckling, frånvaro och personalomsättning – förhållanden som direkt påverkar företagets resultat och konkurrenskraft. Denna information är därför ofta eftertraktad av mellan- och toppchefer.

Hos den svenska grossistverksamheten Solar fungerar nyckeltalen som ett viktigt stöd för chefernas strategiska beslut. I deras kvartalsrapporter redovisas bland annat sjukfrånvaro, antal anställda, personalomsättning och fördelning mellan tjänstemän och kollektivare. I månatliga rapporter jämför man även med hur andra länder lyckats och hur deras sjukfrånvaro och personalomsättning ser ut i relation till den egna.

Läs hela undersökningen om HR:s ledningsrapportering här »

Vilka KPI:er är egentligen mest värdefulla för ledningen att ta del av? Dela gärna med dig av dina erfarenheter i en kommentar!

Fotnot: Detta inlägg är sponsrat av en samarbetspartner som vi på HRbloggen.se varmt kan rekommendera.

Annika Ahnlund

Annika Ahnlund

grundare & redaktörHRbloggen.se
Annika är grundare och redaktör för HRbloggen.se samt vd för HR etcetera AB, där hon bl a arrangerar seminarier och utbildningar för HR och chefer. I botten är hon både beteende/personalvetare fil.kand. och marknadsförare med lång erfarenhet av kommunikation från reklambranschen.
Annika Ahnlund
Annika Ahnlund
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny