Arbetsmiljöarbetet går åt fel håll – HRbloggen.se
Hem » arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbetet går åt fel håll

Av den 10 februari 2016 942 visningar
ARBETSMILJÖ. Arbetsmiljöbarometern 2015 visar att svenska arbetsplatser är i akut behov av ett fungerande arbetsmiljöarbete – med större kunskaper om stress och andra psykosociala arbetsmiljörisker.

Psykosocial ohälsa - utbildning

Med hjälp av sina arbetsmiljöombud, genomför fackförbundet Unionen sedan tio år tillbaka ”Arbetsmiljöbarometern” – en årlig undersökning av arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet på svenska arbetsplatser. Rapporten för år 2015 visade det sämsta resultatet någonsin vad gäller den psykosociala arbetsmiljön. Författarna ser ett tydligt samband med att det systematiska arbetsmiljöarbetet minskat i både omfattning och kvalité.

Kräver kompetens
Rapporten pekar också på att det krävs en stor utbildningsinsats för att arbetsgivare ska kunna uppfylla kraven i Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö, som gäller från och med den 31 mars 2016.

Den nya föreskriften samlar och förtydligar reglerna i Arbetsmiljölagen och uppmuntrar till dialog mellan chefer och medarbetare för att uppmärksamma risker såsom ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling. Läs mer i tidigare inlägg ».

Ny riktad utbildning
Den 21 mars 2016 anordnar HR-bloggen en heldagsutbildning med fokus på den psykosociala arbetsmiljön. Utbildningen ger verktyg för att omsätta den nya föreskriften i praktiken. Som deltagare får du ökad förståelse och kunskap kring bland annat stressrelaterad ohälsa, beroendeproblematik samt konflikter och särbehandling på arbetsplatsen.

Ett viktigt steg till en hälsosammare arbetsplats och välmående medarbetare under 2016 – vilket i längden leder till bättre prestationer och minskade kostnader!

LÄS MER OM UTBILDNINGEN HÄR »
Emma Holmgren
Emma Holmgren var tidigare enhetschef inom äldreomsorgen. Efter succéboken ”Våga vara rädd – en bok om utmattningssyndrom” arbetar hon nu som författare och driver det egna bokförlaget Parus.
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny