Hur kan HR bidra till kundnytta? – HRbloggen.se
Hem » läsvärt, strategisk HR

Hur kan HR bidra till kundnytta?

Av den 15 januari 2016 942 visningar
AFFÄRSDRIVEN HR. Just när vi lärt oss jobba mer strategiskt genom att koppla HR till affären, är det dags för nästa steg: Att tänka kundnytta i alla våra HR-beslut.

kundnytta - värde

Under lång tid befann sig affärsvärlden i ett slags falsk uppdelning, där medarbetarna och ledningen å ena sidan skulle fokusera på att maximera kundnyttan – och därigenom vinsterna. Medan HR å andra sidan skulle ta hand om personalen och se till att de hade en så bra arbetsmiljö som möjligt. Tack och lov är denna förlegade syn på väg bort, och det med besked!

Affärsnyttan är självklar
HR strävar idag efter att öka sin affärsnytta, det vill säga säkerställa att företagets investering i personalen är lönsam och riktig. HR måste förstå affären och koppla viktiga nyckeltal till den på ett sätt som är tydligt för ledningen. Varje insats ska kunna motiveras med hur den stödjer affärerna. Och det måste finnas ett starkt samband mellan insatsen och den enskilde medarbetarens välbefinnande på jobbet.

Men alltfler börjar nu dessutom poängtera den självklara kopplingen mellan HR:s arbete och kundnyttan.

Förstå kundens behov
Kundnytta är ett bra och viktigt begrepp för vilken organisation som helst. Det sätter fokus på det väsentliga: kunden och hur denne värdesätter det du erbjuder.

När det upplevda värdet överstiger produktens eller tjänstens marknadsvärde, är det lönsamt för kunden att köpa produkten. Och när tillverkaren kan öka kundnyttan utan att öka motsvarande produktionskostnader, finns utrymme att höja priset – och därigenom öka företagets lönsamhet.

Kunskapen om vad som verkligen ger kundvärde är mycket viktig för företagets möjlighet att öka lönsamheten. Du måste förstå kundens behov och du måste kunna förklara hur just din vara eller tjänst tillgodoser dem!

Tänka mer kundfokuserat
Ett sätt att öka affärsnyttan ur ett HR-perspektiv, är att börja tänka mer kundfokuserat: Hur skapar det HR gör ett reellt värde för kunden?

Är det exempelvis kundnytta att ha utvecklingssamtal en gång per år – och i så fall varför? Ja, såklart! Att stärka den egna personalen och ta vara på kompetenser kommer i slutänden alltid kunden till nytta.

Kräver medarbetarengagemang
Alla smarta företag vill utveckla helhetssynen på kunden och sträva efter att bättre förstå kundbehoven. Och sedan använda dessa kunskaper till att utveckla smartare distributionskanaler för produkter och erbjudanden.

För att kunna göra detta, behövs engagerad personal som tycker att arbetet de utför är viktigt och att uppdraget de har tagit på sig för kundernas skull går att utföra på ett bra vis.

Så när du står inför ett HR-relaterat beslut framöver, ställ alltid frågan: På vilket sätt gör detta min produkt eller tjänst bättre för kunderna?

Patrik Nordkvist

Patrik Nordkvist

Grundare och rådgivareFörsäljningschefen
Patrik Nordkvist har över 20 års erfarenhet som försäljningschef och VD på flera snabbväxande bolag. Här delar han framförallt med sig av sina erfarenheter och tankar kring prestation, mål och kompetens.
Patrik Nordkvist

@patriknordkvist

Hjälper företag och individer att öka sin försäljning och tillväxt. Grundare av Försäljningschefen. Personlig mission - Create Wealth and Do good
Patrik Nordkvist
Patrik Nordkvist
Patrik Nordkvist

Senaste inlägg av Patrik Nordkvist (Se alla)

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , ,

Ingen kommentar »

  • Erik Sturesson skriver:

    Riktigt bra inlägg! Det är även när man ger konkreta resultat till organisationen som man får utökad förståelse för gapet som många upplever att de har i budgeten för att också fortsätta kunna leverera resultat och utföra alla aktiviteter som är knutna till HR.

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny