Så känner du igen den ”giftiga” kollegan – HRbloggen.se
Hem » arbetsmiljö, rekrytering

Så känner du igen den ”giftiga” kollegan

Av den 13 januari 2016 942 visningar
BESVÄRLIGA MEDARBETARE. De utgör bara en bråkdel av alla anställda, men lyckas ofta förgifta hela arbetsplatsen. Företaget Cornerstone har räknat ut hur mycket besvärliga medarbetare egentligen kostar organisationen – och hur man undviker att anställa dem.

toxic employee – giftiga medarbetaren – cornerstone

Förr eller senare händer det de flesta rekryterare: Att anställa en så kallad ”besvärlig medarbetare” – som sedan slukar enorma resurser att försöka bli av med.

Går det att räkna på hur mycket besvärliga medarbetare egentligen kostar organisationen? Kan det negativa beteendet smitta av sig på övriga medarbetare? Och hur undviker man att anställa dem från första början?

Unik studie
Cornerstone, en världsledande leverantör av molnbaserade talent management-lösningar, bestämde sig för att ta reda på detta. De ville inte bara veta hur besvärliga medarbetare påverkar produktiviteten och engagemanget på arbetsplatsen. Utan också försöka identifiera faktorer att se upp med redan under rekryteringen.

Den unika amerikanska studien baserades på analyser av 63 000 anställda, där man identifierade alla som blev uppsagda på grund av toxic behaviour. Med ”giftigt beteende” avsågs endast tydliga överträdelser av företagets regler kring alkohol och droger, hot och våld, kränkande särbehandling, bedrägerier eller urkundsförfalskning. Studien omfattade alltså inte gnällspikar och andra mer allmänt besvärliga medarbetare – även om de kan vara nog så negativa!

Smittar snabbt
Resultatet av undersökningen visar att giftiga beteenden är vanligare förekommande i större team – och att de i allra högsta grad smittar. Nära kollegor till en besvärlig medarbetare är många gånger mer benägna att själva anamma negativa beteenden.

Risken är också överhängande att teamets övriga medlemmar snart säger upp sig. Studien visade nämligen att duktiga medarbetare slutar i mer än 54 % av fallen när de tvingas jobba med en negativ kollega. För chefen gäller det alltså att agera snabbt!

Höga indirekta kostnader
De indirekta kostnaderna för en besvärlig medarbetare överstiger vida de direkta. Förutom tappet av duktiga medarbetare, bidrar besvärliga medarbetare till sämre arbetsmiljö och därmed ökade risker för sjukskrivningar på grund av stress, mobbning och annan psykosocial ohälsa. Kostnaden för att lära upp en negativ medarbetare är dessutom tre gånger så hög jämfört med andra anställda.

Så trots att besvärliga medarbetare enligt undersökningen bara utgör 3-5 % av alla anställda, är deras negativa inverkan på kollegor och arbetsplatskultur långt mer kännbar än man kan tro!

Se upp för varningstecken
Hur kan vi då undvika att anställa dessa ”giftiga” personer redan från början? Studien lyckades identifiera ett antal mätbara faktorer som genom testning kan förutsäga framtida negativa beteenden hos jobbkandidater:

  • Det är 33 % mer sannolikt att personer som anser det viktigt att följa regler blir besvärliga medarbetare
  • Sökanden med en övertro på sin tekniska förmåga/sina datakunskaper är 43 % mer benägna att hamna i negativa beteenden
  • Besvärliga medarbetare tenderar att ligga lågt på kompetensskalorna Närvaro/Pålitlighet respektive Kundservice

Vill du lära dig mer om den ”giftiga” kollegan?

Fotnot: Detta är en sponsrad artikel om en samarbetspartner som vi på HRbloggen.se varmt kan rekommendera.

Annika Ahnlund

Annika Ahnlund

grundare & redaktörHRbloggen.se
Annika är grundare och redaktör för HRbloggen.se samt vd för HR etcetera AB, där hon bl a arrangerar seminarier och utbildningar för HR och chefer. I botten är hon både beteende/personalvetare fil.kand. och marknadsförare med lång erfarenhet av kommunikation från reklambranschen.
Annika Ahnlund
Annika Ahnlund
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny