Kollegorna motiverar mer än chefen – HRbloggen.se
Hem » org & ledarskap

Kollegorna motiverar mer än chefen

Av den 16 december 2015 942 visningar
MEDARBETARENGAGEMANG. Nästan sex av tio svenska medarbetare anser att kollegorna är den viktigaste källan till engagemang på arbetsplatsen. Medan bara en procent (!) anser att HR bidrar till motivationen.

engagerad medarbetare

Medarbetarengagemang har en tydlig koppling till produktivitet. I syfte att lyfta frågan hur företag och organisationer kan bli bättre på att motivera sina medarbetare, undersökte Opinium Research på uppdrag av mjukvaruföretaget Oracle tidigare i år medarbetarengagemanget i en rad västeuropeiska länder.

Intressanta skillnader mellan länderna
På frågan ”Vem har störst positiv inverkan på hur pass motiverad du är?” svarade hela 59 procent av svenskarna kollegorna. Det är betydligt högre än i övriga undersökta länder. I till exempel England svarade 36 procent att chefen var den viktigaste källan till engagemang. I Sverige är närmaste chefen bara näst bäst på att motivera och hamnar på blygsamma 11 procent.

– Om chefens roll är att skapa fungerande team så tyder resultatet på att man faktiskt lyckats. Kollegorna är uppenbarligen duktiga på att motivera varandra, och det är precis vad teambuilding handlar om. I andra länder är chefens roll som källa till engagemang viktigare, säger David Nouveau, ansvarig för Human Capital Management på Oracle.

HR bidrar minst
Allra sämst på att motivera svenskarna är HR. Bara 1 procent (!) anser att HR bidrar till engagemanget på arbetsplatsen. Hur är det ens möjligt? David Nouveau tror att det har att göra med att svenska HR-avdelningar de senare åren fokuserat på chefsstöd. Medarbetarna känner inte riktigt att HR tillför något till deras engagemang.

Svenska chefer dåliga på feedback
Studien visar också att svenska chefer är dåliga på att ge individuell feedback och att ha en återkommande dialog med sina medarbetare. Det tycker hela 69 procent av de intervjuade. Två av tre skulle föredra mer proaktiva och regelbundna kontakter med sina chefer. Endast 12 procent anser att de har den kontakten idag.

– Att cheferna inte uppfattas som närvarande eller duktiga på att ge individuell feedback kan vara en konsekvens av att teamet får all uppskattning, menar David Nouveau.

Ledningsgruppen har negativ inverkan
När det gäller de grupper som har mest negativ inverkan på medarbetarnas engagemang så rankas ledningsgruppen som högst (21 procent).

Även om svenska medarbetare känner sig mest engagerade på sina arbetsplatser av alla undersökta länder, är 45 procent en låg siffra som manar till eftertanke. Eftersom engagerade medarbetare har en tydlig koppling till produktiviteten på arbetsplatsen, bör HR i större utsträckning arbeta mer proaktivt för att öka engagemanget på arbetsplatsen. Och kanske även med att tydliggöra sin viktiga roll i sammanhanget?

Fotnot om undersökningen Simply Talent: Opinium Research genomförde 1511 intervjuer av anställda på företag och organisationer i England, Tyskland, Nederländerna, Sverige och Frankrike. I Sverige intervjuades 310 slumpmässigt utvalda medarbetare i organisationer och företag med över 500 anställda.

Annika Ahnlund

Annika Ahnlund

grundare & redaktörHRbloggen.se
Annika är grundare och redaktör för HRbloggen.se samt vd för HR etcetera AB, där hon bl a arrangerar seminarier och utbildningar för HR och chefer. I botten är hon både beteende/personalvetare fil.kand. och marknadsförare med lång erfarenhet av kommunikation från reklambranschen.
Annika Ahnlund
Annika Ahnlund
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny