Så kan HR bidra till ökad produktivitet – HRbloggen.se
Hem » strategisk HR

Så kan HR bidra till ökad produktivitet

Av den 20 oktober 2015 942 visningar
WORKFORCE MANAGEMENT. En viktig del av affärsdriven HR handlar om att bidra till ökad produktivitet. Genom att förse organisationen med lättillgänglig tidsinformation, underlättar HR snabba beslut om produktivitetsförbättringar.

hr produktivitet data

Alla aktiviteter inom HR måste knytas till affärsmål. Om det inte görs har HR inget existensberättigande. Så enkelt är det. Det kräver att HR i högre grad pratar affärsspråket och kan leverera nyckeltal som stöttar verksamhetens mål.

Viktigt med lättillgänglig data
Men det räcker inte att siffrorna är på plats. Det är bara det första steget i att prata affärsspråket. Det är ännu viktigare att göra en insats för att förbättra produktiviteten, och här kan HR också göra skillnad.

Siffror i form av överblick och analys ska vara lättillgängliga för HR och därmed för ledningen, men det får inte skapa tidskrävande och onödig administration eller kontroll av tidrapporter. Det ska helt enkelt vara en fungerande process som flaggar vid avvikelser. Det ger HR-organisationen tid att fokusera på effektivitet och produktivitet i företaget.

Ger 100 % kontroll
För att kunna fatta beslut kring produktivitetsförbättringar och för att organisationen som helhet ska se produktivitet som en prioriterad fråga, ja då måste det finnas information om de pågående aktiviteterna i förädlingskedjan. Genom att veta den exakta tidsåtgången i projekt, hur mycket tid som förbrukas per serviceorder, hur många timmar och minuter som totalt spenderas per tillverkningslina, eller felorsaker i produktionen, så erhåller chefer och arbetsledare information som gör att de kan påverka det som kommer ut ur processen.

Det gör att de som arbetar i förädlingskedjan och de som ska fatta beslut kan påverka processen utifrån vad som händer i realtid, inte i efterhand. Detta gör det möjligt att få 100% kontroll på nedlagda timmar, stopp i produktionen, snabb återkoppling på serviceåtaganden, uppnådda mål gällande leveransprecision, minskade ledtider och kapitalbindning. Då pratar vi affärsspråk!

Fotnot: Detta inlägg är sponsrat av en samarbetspartner som vi på HRbloggen.se varmt kan rekommendera.

Henrik Trolle

Henrik Trolle

SverigechefMark Information
Henrik Trolle är Country Manager för Mark Information Sverige – en ledande leverantör av Workforce Management-system i Norden.
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

Ingen kommentar »

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny