Ny föreskrift ska förbättra den psykosociala arbetsmiljön – HRbloggen.se
Hem » arbetsmiljö, läsvärt

Ny föreskrift ska förbättra den psykosociala arbetsmiljön

Av den 22 september 2015 942 visningar

Dialog mellan chef och medarbetare

Arbetsmiljöverkets nya föreskrift förtydligar att dialog mellan chefer och anställda är viktig för att uppmärksamma brister som hög arbetsbelastning eller kränkande särbehandling. Foto: Arbetsmiljöverket

ARBETSMILJÖ. En ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö börjar gälla den 31 mars 2016. Genom att göra reglerna tydligare, hoppas Arbetsmiljöverket minska den skenande arbetsrelaterade ohälsan.

Antalet anmälda arbetssjukdomar som beror på brister i den psykosociala arbetsmiljön har ökat med drygt 70 procent på bara fem år. Det handlar oftast om stress, samarbetsproblem eller mobbning.

Tydligare regler
– Att så många blir sjuka på jobbet av de här orsakerna är oacceptabelt, säger Erna Zelmin Ekenhem på Arbetsmiljöverket. Arbetsgivarna behöver prioritera arbetsmiljöarbetet ännu mer.

För att minska den arbetsrelaterade ohälsan har Arbetsmiljöverket idag fattat beslut om en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Men det handlar inte om några nya regler, utan om att samla och förtydliga tidigare regler om bland annat arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling i en och samma föreskrift.

Fokuserar på förebyggande åtgärder
Orsakerna till ohälsan står ofta att finna i hur arbetsgivaren organiserar arbetet och i det sociala samspelet på arbetsplatsen. Föreskriften riktar in sig på dessa orsaker och fokuserar på det förebyggande, systematiska arbetsmiljöarbetet. Det gäller att kartlägga risker och vidta åtgärder innan sjukdom eller ohälsa uppstår.

Enligt den nya föreskriften ska arbetsgivaren ansvara för att:

  • Arbetstagarna inte får en ohälsosam arbetsbelastning. Resurserna ska anpassas efter kraven i arbetet. Att ge möjlighet till återhämtning, ändra arbetssätt eller ändra prioriteringsordning är exempel på hur arbetsgivaren kan arbeta förebyggande.
  • Arbetstidernas förläggning inte leder till ohälsa. Risk för ohälsa finns till exempel vid skiftarbete, nattarbete, delade arbetspass och förväntningar på att ständigt vara nåbar. Redan i planeringen behöver arbetsgivaren uppmärksamma detta, och även se till att det finns tid för återhämtning.
  • Klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras på arbetsplatsen, till exempel i en policy, och att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras, till exempel hur och var de utsatta snabbt ska få hjälp.

Ställer krav på chefernas kunskaper
Chefer har en viktig roll i att skapa en bra social och organisatorisk arbetsmiljö. Föreskriften ställer därför krav på att chefer och arbetsledare ska ha kunskaper i hur ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling förebyggs och hanteras. Arbetsgivaren ska också sätta upp mål för att främja en god social och organisatorisk arbetsmiljö.

Det kan därför vara en god idé att planera in utbildning av era chefer innan de nya reglerna börjar gälla den 31 mars 2016.

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) »
Annika Ahnlund

Annika Ahnlund

grundare & redaktörHRbloggen.se
Annika är grundare och redaktör för HRbloggen.se samt vd för HR etcetera AB, där hon bl a arrangerar seminarier och utbildningar för HR och chefer. I botten är hon både beteende/personalvetare fil.kand. och marknadsförare med lång erfarenhet av kommunikation från reklambranschen.
Annika Ahnlund
Annika Ahnlund
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

Ingen kommentar »

2 Pingbacks »

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny