Digitalisering av HR-processerna stöttar verksamhetens mål – HRbloggen.se
Hem » strategisk HR

Digitalisering av HR-processerna stöttar verksamhetens mål

Av den 23 september 2015 942 visningar
WORKFORCE MANAGEMENT. För att kunna bidra till organisationens affärsmål, måste HR digitalisera sina processer så att de kan serva resten av organisationen med värdefull data och relevanta nyckeltal.

digitalisering av hr-processer

Idag måste HR kunna leverera de KPI:er och nyckeltal som ledningen efterfrågar för att kunna sätta, mäta och nå sina strategiska mål. För detta ändamål är digitalisering absolut nödvändig.

Viktig informationskälla
Om företaget samlar in löne- och frånvaroinformation i ett Workforce Management-system, kan datan utnyttjas för att lära sig mer om organisationen och olika samband. Baserat på affärsstrategin och de målområden företaget identifierat, kan HR sedan tillsammans med företagsledningen konkretisera de specifika KPI:er som behöver tas fram. På så sätt kan man jobba mer strategiskt mot verksamhetsmålen.

Frigör tid för HR
Digitaliserad insamling av närvaro- och frånvarouppgifter möjliggör inte bara för HR att göra nyckeltal lättillgängliga online eller i specifika rapporter till relevanta mottagare bland företagets intressenter. Som bonus frigör digitaliseringen av HR-processerna även tid för HR att ägna sig åt sin huvuduppgift kompetensförsörjningen och andra spännande arbetsuppgifter. Det bidrar verkligen till ett större värde för företaget!

Intelligent chefsverktyg
För de anställda är fördelen med digitalisering att det automatiska tidssystemet säkerställer korrekta löneutbetalningar. Medan cheferna får tillgång till viktig realtidsdata om sina medarbetare, såsom gårdagens frånvaro, nivå på övertid och antalet semesterdagar. Naturligtvis ska systemet vara intelligent så att chefen inte behöver söka efter informationen, utan att systemet talar om när chefen ska vara uppmärksam på avvikelser. På så sätt ger digitaliseringen den bästa grunden för att leda verksamheten – med support av HR.

Fotnot: Detta inlägg är sponsrat av en samarbetspartner som vi på HRbloggen.se varmt kan rekommendera.

Henrik Trolle

Henrik Trolle

SverigechefMark Information
Henrik Trolle är Country Manager för Mark Information Sverige – en ledande leverantör av Workforce Management-system i Norden.
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , ,

Ingen kommentar »

1 Pingbacks »

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny