Employer branding-arbetet lyfte GodEl som arbetsgivare – HRbloggen.se
Hem » employer branding

Employer branding-arbetet lyfte GodEl som arbetsgivare

Av den 26 augusti 2015 942 visningar
EMPLOYER BRANDING. Det blir alltmer affärskritiskt att attrahera och behålla rätt medarbetare. Emma Wincrantz på Sweden HR group hjälpte GodEl att lyfta fram sina värderingar och karriärsmöjligheter i arbetsgivarerbjudandet.

GodEl – attraktiv arbetsgivare

Elbolaget GodEls avkastning går helt och hållet till välgörande ändamål – så att fler kan äta sig mätta, få sjukvård och gå i skolan. Eftersom bolagets löner medvetet ligger under marknadssnitt, framförallt på de ”högre” tjänsterna, är det extra viktigt att i stället skapa och synliggöra företagets värden och interna karriärsmöjligheter.

Under hösten 2014 inleddes därför ett samarbete med HR-konsultföretaget Sweden HR Group, i syfte att ta fram och paketera GodEls löfte som arbetsgivare – företagets så kallade Employer Value Proposition (EVP).

Emma Wincrantz, Sweden HR group

Emma Wincrantz, Sweden HR group

Noggrann kartläggning av nuläget
Via enkäter och djupintervjuer kartlades först nuläget och varför de anställda valt att jobba på GodEl. Tillsammans med marknadsavdelning och HR gick man sedan igenom företagets övergripande varumärke, värderingar och hur konkurrenterna positionerar sig.

– Utifrån all denna information, sammanställde vi ett flertal olika löften (EVP). Vi involverade sedan alla anställda i en kreativ workshop för att säkerställa att löftena var sanna och för att fylla på med verkliga händelser och berättelser, så kallad storytelling, berättar Emma Wincrantz som är specialist på employer branding hos Sweden HR group.

Direkta effekter
Upplägget var specifikt anpassat utifrån GodEls mål inom employer branding. Resultatet av projektet blev ett erbjudande i form av fem huvudattribut. Dessa attribut används i all fortsatt kommunikation om GodEl som arbetsgivare.

– Vi såg direkta effekter i form av positiv respons från våra medarbetare. Tidigare upplevde de att de fick för lite tillbaka för sitt engagemang, men efter EVP-projektet förändrades deras synsätt på oss som arbetsgivare markant. Idag känner de sig stolta att jobba hos oss och ser möjligheterna att utvecklas och klättra internt, säger Marie Dahllöf, VD på GodEl.

Plattform för kommunikation
De långsiktiga effekterna har gjort att GodEl fått en kompass och plattform att utgå ifrån när de ska kommunicera vilka de är som arbetsgivare. Arbetet blir på så sätt mycket enklare och mer träffsäkert.

– Att våra anställda idag tydligt vet varför de jobbar för oss och vad de får av oss som arbetsgivare är oerhört viktigt. Att vi dessutom blev utsedda till en av Sveriges bästa arbetsgivare är väldigt roligt, fortsätter Marie Dahllöf.

Effekter i siffror
Emma Wincrantz poängterar att det blir allt mer affärskritiskt att ha rätt personer anställda. Det kräver att företagen jobbar långsiktigt och kontinuerligt med att attrahera och behålla rätt medarbetare.

Att arbeta med sitt employer brand ger också effekter i rena siffror:

– Utifrån resultat från liknande projekt, vet vi att ett effektivt arbete med employer branding ger upp till 25 % högre omsättning per medarbetare och högre lönsamhet för företaget, samt 40 % lägre personalomsättning. Företag med ett genomarbetat Employer Value Proposition har fyra gånger mer engagerade medarbetare och 10 % minskade lönekostnader, säger Emma Wincrantz.

Fotnot: Detta är en sponsrad artikel om en samarbetspartner som vi på HRbloggen.se varmt kan rekommendera.

TIPS!
Vill du lära dig hur ni tar fram er egen strategi för att attrahera och behålla era medarbetare? Missa då inte vårt seminarium Employer branding för HR den 1 december 2015 – med just Emma Wincrantz som en av kursledarna.

Annika Ahnlund

Annika Ahnlund

grundare & redaktörHRbloggen.se
Annika är grundare och redaktör för HRbloggen.se samt vd för HR etcetera AB, där hon bl a arrangerar seminarier och utbildningar för HR och chefer. I botten är hon både beteende/personalvetare fil.kand. och marknadsförare med lång erfarenhet av kommunikation från reklambranschen.
Annika Ahnlund
Annika Ahnlund
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny