Workforce Management – verktyg för bättre ledarskap – HRbloggen.se
Hem » org & ledarskap, praktisk HR

Workforce Management – verktyg för bättre ledarskap

Av den 30 juli 2015 942 visningar
WORKFORCE MANAGEMENT. Utan tillgång till relevant data är det svårt att veta om rätt man är på rätt plats i organisationen. Fler och fler svenska företag tar nu hjälp av workforce management-system för att planera arbetet.

workforce-management analys

”Har du rätt man på rätt plats i organisationen?”

I det lilla företaget, där VD känner alla anställda, är detta en enkel fråga att svara på. Planeringen av arbetet bygger på ett nära samarbete, där den informella dialogen är en del av vardagen. Då finns inget behov av registrering och uppföljning. Det är aldrig långt från beslut till handling. Förtroende och närhet är det som håller ihop företaget.

Växtvärk försämrar överblicken
Men i takt med att företaget växer och den nära kontakten med varje enskild medarbetare avtar, blir frågan allt svårare att besvara. Det är lätt att förlora överblicken när tempot är högt och alla fokuserar på att fullgöra sina uppgifter. Speciellt om man misslyckas med att fördela arbetet på optimalt sätt!

Det kan leda till att det inte alltid är rätt kompetens som utnyttjas. Medarbetare spenderar kanske tid på något som andra kunde göra bättre. Eller kanske enklare arbetsuppgifter skulle kunna hanteras av nyanställda – vilket frigör tid för mer erfaren personal att hantera de svårare uppgifterna.

En annan utmaning i många företag är att det finns brister i fördelningen av arbetstiden. Vissa arbetar mycket, några arbetar mindre. Det kan leda till att övertidsersättningar betalas ut i onödan. I värsta fall bryts arbetstidsregler.

Chefen behöver rätt verktyg
Vem bär då ansvaret för allt detta? Jo, det är cheferna som inte har tillräcklig koll på sina medarbetare. Det är en ledares uppgift att se till att lämpligast medarbetare utför en given arbetsuppgift till den rätta lönen. För att kunna göra det, krävs dock att chefen har tillgång till rätt verktyg. Och det är just här som workforce management-systemet kommer in i bilden!

Själva chefsskapet förändras inte: det är fortfarande en fråga om att leda och fördela arbetet. Likaså måste förtroendet för ledningen och systemen upprätthållas. Men med ett bra systemstöd har chefen alltid tillgång till relevant data som hjälper honom eller henne att fatta rätt personalbeslut – så att rätt medarbetare alltid är på rätt plats.

Fotnot: Detta inlägg är sponsrat av en samarbetspartner som vi på HRbloggen.se varmt kan rekommendera.

Henrik Trolle

Henrik Trolle

SverigechefMark Information
Henrik Trolle är Country Manager för Mark Information Sverige – en ledande leverantör av Workforce Management-system i Norden.
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , ,

Ingen kommentar »

  • Eric Gulve skriver:

    Roligt att ni skriver om Workforce Management! Jag jobbar med det i en molnplattform. Bland annat hjälper det ledarskapet att bli mer närvarande än styrande. Medarbetare lär känna varandra bättre och utbyter kompetens trots att de inte alltid sitter i samma hus. Styrelsen, intressenter eller kunder kan också ges skräddarsydd insikt i hur en viss process fortgår utan att behöva ständiga möten. Det underlättar t.ex. under samarbeten och förbättringsprojekt mellan företag eller outsourcade funktioner.

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny