Workforce Management skapar högre produktivitet och ökat förtroende – HRbloggen.se
Hem » praktisk HR

Workforce Management skapar högre produktivitet och ökat förtroende

Av den 17 juni 2015 942 visningar
WORKFORCE MANAGEMENT. Många svenska företag använder sig ännu av pappersunderlag för tidrapportering och löneberäkning. Genom att digitalisera hela processen, får du korrekta löneutbetalningar, nöjdare medarbetare – och massor av tid till annat!

papper och tid - workforce management

Workforce Management är ett samlingsbegrepp för alla de aktiviteter som krävs för att upprätthålla en produktiv arbetskraft. Med hjälp av Workforce Management-system kan företag optimera produktiviteten och uppnå besparingar genom att planera rätt personalresurser vid rätt tid och för rätt arbetsuppgift. Systemet säkrar också ett korrekt och effektivt löneunderlag.

Ökad transparens
Digital tidredovisning via ett Workforce Management-system ökar inte bara produktiviteten, utan också medarbetarnas förtroende i och med transparensen i löneunderlaget. Medarbetaren har nämligen full insyn i de registreringar som ligger till grund för lönen och har alltid tillgång till en ”här och nu-överblick”. Dessutom blir löneutbetalningarna korrekta.

Förenklad administration
Med systemstöd för löneprocessen förenklas även administrationen. Tid behöver inte längre läggas på manuell registrering och kontroll. Endast avvikelser från normal arbetstid behöver godkännas av chefen. Löne- och frånvarodata finns omedelbart tillgänglig i systemet.

Tydlig översikt över sjukfrånvaron ger också faktabaserade beslutsunderlag som gör det möjligt för chefen eller HR att agera direkt och vidta åtgärder enligt exempelvis rehabiliteringsrutiner.

Utveckling kräver översikt
Handen på hjärtat: har du koll på vilka medarbetare som behöver stöd och kompetensutveckling? Ett Workforce Management-system hjälper dig att få en tydlig överblick över alla arbetsuppgifter och kvalifikationer. På så sätt får du ett bra affärsstöd och vet vad som är det optimala för hela organisationens utveckling – inte bara för en viss medarbetare eller avdelning.

Det finns fortfarande många svenska företag som använder sig av papper eller excelark och manuella processer. Ju mer digitaliseringen påskyndas, desto mer tid kan du spendera på andra saker!

3 skäl att digitalisera tidrapportering och löneunderlag:

  • Mindre administration, mer affärsstöd och värdeskapande drift
  • Korrekta löner och transparens ökar medarbetarnas nöjdhet och förtroende
  • Snabbare insatser för att minska sjukfrånvaron genom faktabaserat underlag

Fotnot: Detta är ett sponsrat inlägg om en samarbetspartner som vi på HRbloggen.se varmt kan rekommendera.

Henrik Trolle

Henrik Trolle

SverigechefMark Information
Henrik Trolle är Country Manager för Mark Information Sverige – en ledande leverantör av Workforce Management-system i Norden.
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny